วิธีใช้:สอนหน้าคุย/4

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้าคุย
เริ่มการสนทนา

ใช้หน้าคุย
มีสารถึงคุณ

ผัง
ทำให้ตามการอภิปรายง่าย

ตัวอย่าง
ตัวอย่างผังเพิ่มเติม

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านตัวอย่างการอภิปรายที่จัดรูปแบบดี

Hi. I have a question about this article. I'm pretty sure only purple elephants live in New York! JayRandumWikiUser 02:49, 10 Nov 2023 (UTC)

Well, I have visited New York before, and the elephants definitely come in green. try2BEEhelpful 17:28, 11 Nov 2023 (UTC)
I think you should find a source for your claims before I believe them! Living × Skepticism 20:53, 11 Nov 2023 (UTC)
Okay, these elephant journals agree with me:
I've done my research! try2BEEhelpful 19:09, 12 Nov 2023 (UTC)
I guess you're right. Thanks for listing out your sources. JayRandumWikiUser 23:09, 12 Nov 2023 (UTC)


หากต้องการให้ความเห็นอยู่ในระนาบเดียวกัน ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคจำนวนเท่ากับบรรทัดก่อนหน้า ก่อนเพิ่มจุดนำหรือย่อหน้าของคุณเอง

ตัวอย่างการอภิปรายมรย่อหน้าที่มีรายการจุดนำ
คุณพิมพ์ คุณได้
::: Okay, these elephant journals agree with me:
::: * [http://www.ElephantsMonthly.com/NewYork Elephants Monthly]
::: * [http://www.ElephantsWorld.com/Purple Elephants World]
::: * [http://www.ElephantsEnthusiast.com/10-12-15 Elephants Enthusiast]
::: I've done my research! ~~~~
Okay, these elephant journals agree with me:
I've done my research! try2BEEhelpful 11:08, 12 Dec 2023 (UTC)