วิธีใช้:สอนหน้าคุย/3

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้าคุย
เริ่มการสนทนา

ใช้หน้าคุย
มีสารถึงคุณ

ผัง
ทำให้ตามการอภิปรายง่าย

ตัวอย่าง
ตัวอย่างผังเพิ่มเติม

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านการเว้นย่อหน้าช่วยเพิ่มความง่ายของการอ่านการอภิปราย ทำให้เข้าใจง่ายว่าความเห็นของใครเป็นของใคร ให้เว้นย่อหน้าคำตอบของคุณลึกกว่าคำตอบของคนก่อนหน้า 1 ระดับ วิธีการคือใส่เครื่องหมายทวิภาค (:) เมื่อขึ้นต้นบรรทัดใหม่ จำนวนเครื่องหมายจะยิ่งทำให้มีย่อหน้าลึกขึ้น

คุณพิมพ์ คุณได้
บรรทัดนี้จัดชิดซ้าย
: บรรทัดนี้มีย่อหน้าเล็กน้อย
:: บรรทัดนี้มีย่อหน้ามากขึ้น

บรรทัดนี้จัดชิดซ้าย

บรรทัดนี้มีย่อหน้าเล็กน้อย
บรรทัดนี้มีย่อหน้ามากขึ้น


ในการสร้างรายการ (list) ให้ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ทั้งนี้จะตามหลังมาร์กอัปอย่างอื่นก็ได้ (:, *, หรือ #) ที่ใช้ในบรรทัดก่อน จะเพิ่ม "จุดนำ" (•) ในแต่ละบรรทัด ดังนี้

คุณพิมพ์ คุณได้
* ไอเท็มรายการแรก
* ไอเท็มรายการที่ 2
** ไอเท็มรายการย่อยในไอเท็มรายการที่ 2 
* ไอเท็มรายการที่ 3
  • ไอเท็มรายการแรก
  • ไอเท็มรายการที่ 2
    • ไอเท็มรายการย่อยในไอเท็มรายการที่ 2
  • ไอเท็มรายการที่ 3