ข้ามไปเนื้อหา

วิธีใช้:สอนหน้าคุย/ทั้งหมด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้าคุย[แก้]

หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทความวิกิพีเดีย คุณสามารถเขียนข้อความไว้ในหน้าคุยของบทความ


คุณเข้าสู่หน้าคุยได้โดยคลิกแถบ "อภิปราย" ที่อยู่บนสุดของบทความ ถ้าแถบนั้นขึ้นเป็นสีแดง หมายความว่าหน้านั้นยังไม่มีผู้มาแสดงความเห็น คุณเปิดการอภิปรายได้เลย


เมื่อคุณเริ่มหัวข้ออภิปรายใหม่ ให้วางไว้ล่างสุดของหน้าคุย หรือทำได้ง่าย ๆ โดยคลิกแถบ "ส่วนใหม่" ที่อยู่บนสุดของหน้า ทำให้คุณกรอกพาดหัวส่วนใหม่และความเห็น


หากคุณกำลังตอบความเห็นของผู้อื่น ให้วางความเห็นคุณต่อท้ายความเห็นของผู้นั้น โดยคลิกลิงก์ "[แก้]" ที่อยู่ขวามือของพาดหัวส่วนแล้วเลื่อนหน้าจอลง


ให้เซ็นชือกำกับความเห็นคุณทุกครั้งโดยพิมพ์ ~~~~ ลายเซ็นจะแทรกชื่อผู้ใช้พร้อมลิงก์ไปหน้าคุยส่วนตัวของคุณอัตโนมัติ ร่วมกับวันเวลาที่คุณบันทึก คุณปรับแต่งลายเซ็นได้ถ้ามีบัญชี (ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) หากคุณไม่ได้ล็อกอิน เลขที่อยู่ไอพีจะใช้เป็นลายเซ็น (แม้คุณไม่เซ็น แต่ก็มีการเก็บประวัติไอพีของคุณอยู่ดี)

การใช้หน้าคุย[แก้]

ทุกคนที่เขียนวิกิพีเดีย (บัญชีและไอพี) มีหน้าคุยกับผู้ใช้ ทุกคนสามารถส่งสารถึงคุณได้ทางหน้านี้ ซึ่งสามารถถามคำถามหรือให้คำแนะนำคุณได้ นอกจากนี้ยังมี "บอต" อัตโนมัติจำนวนหนึ่งที่ส่งสารที่เป็นประโยชน์


เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนได้รับสาร จะปรากฏแจ้งเตือนบนสุดของจอภาพ ดังนี้

Screenshot of talk page notification for logged-in user


สำหรับผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบ่งกัน เช่น โรงเรียนหรือเครือข่ายบ้าน จะมีหน้าคุยที่ใช้ร่วมกัน (เพราะไอพีอาจกำหนดซ้ำกับผู้ใช้อื่น) ถ้ามีผู้ส่งสารถึงผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน ผู้ใช้จะเห็นแถบประกาศไม่ว่ากำลังดูหน้าใดอยู่


การตอบให้เพิ่มความเห็นใต้สารในหน้าคุยกับผู้ใช้ของคุณ (ขึ้นต้นด้วย {{ping|theirusername}} เพื่อแจ้งให้เขาทราบ)


โดยทั่วไปคุณสามารถหาหน้าคุยกับผู้ใช้ของคนนั้นได้โดยตามลิงก์ชื่อ "คุย" ในลายเซ็นของผู้ใช้นั้น คุณยังสามารถเข้าได้โดยคลิกชื่อผู้ใช้นั้นแล้วคลิกแถบ "คุย" เมื่ออยู่ในหน้าผู้ใช้ ในทำนองเดียวกับบทความ

ผัง[แก้]

การเว้นย่อหน้าช่วยเพิ่มความง่ายของการอ่านการอภิปราย ทำให้เข้าใจง่ายว่าความเห็นของใครเป็นของใคร ให้เว้นย่อหน้าคำตอบของคุณลึกกว่าคำตอบของคนก่อนหน้า 1 ระดับ วิธีการคือใส่เครื่องหมายทวิภาค (:) เมื่อขึ้นต้นบรรทัดใหม่ จำนวนเครื่องหมายจะยิ่งทำให้มีย่อหน้าลึกขึ้น

คุณพิมพ์ คุณได้
บรรทัดนี้จัดชิดซ้าย
: บรรทัดนี้มีย่อหน้าเล็กน้อย
:: บรรทัดนี้มีย่อหน้ามากขึ้น

บรรทัดนี้จัดชิดซ้าย

บรรทัดนี้มีย่อหน้าเล็กน้อย
บรรทัดนี้มีย่อหน้ามากขึ้น


ในการสร้างรายการ (list) ให้ขึ้นต้นบรรทัดใหม่ด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ทั้งนี้จะตามหลังมาร์กอัปอย่างอื่นก็ได้ (:, *, หรือ #) ที่ใช้ในบรรทัดก่อน จะเพิ่ม "จุดนำ" (•) ในแต่ละบรรทัด ดังนี้

คุณพิมพ์ คุณได้
* ไอเท็มรายการแรก
* ไอเท็มรายการที่ 2
** ไอเท็มรายการย่อยในไอเท็มรายการที่ 2 
* ไอเท็มรายการที่ 3
  • ไอเท็มรายการแรก
  • ไอเท็มรายการที่ 2
    • ไอเท็มรายการย่อยในไอเท็มรายการที่ 2
  • ไอเท็มรายการที่ 3

ตัวอย่าง[แก้]

ตัวอย่างการอภิปรายที่จัดรูปแบบดี

Hi. I have a question about this article. I'm pretty sure only purple elephants live in New York! JayRandumWikiUser 02:49, 10 Nov 2023 (UTC)

Well, I have visited New York before, and the elephants definitely come in green. try2BEEhelpful 17:28, 11 Nov 2023 (UTC)
I think you should find a source for your claims before I believe them! Living × Skepticism 20:53, 11 Nov 2023 (UTC)
Okay, these elephant journals agree with me:
I've done my research! try2BEEhelpful 19:09, 12 Nov 2023 (UTC)
I guess you're right. Thanks for listing out your sources. JayRandumWikiUser 23:09, 12 Nov 2023 (UTC)


หากต้องการให้ความเห็นอยู่ในระนาบเดียวกัน ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคจำนวนเท่ากับบรรทัดก่อนหน้า ก่อนเพิ่มจุดนำหรือย่อหน้าของคุณเอง

ตัวอย่างการอภิปรายมรย่อหน้าที่มีรายการจุดนำ
คุณพิมพ์ คุณได้
::: Okay, these elephant journals agree with me:
::: * [http://www.ElephantsMonthly.com/NewYork Elephants Monthly]
::: * [http://www.ElephantsWorld.com/Purple Elephants World]
::: * [http://www.ElephantsEnthusiast.com/10-12-15 Elephants Enthusiast]
::: I've done my research! ~~~~
Okay, these elephant journals agree with me:
I've done my research! try2BEEhelpful 11:08, 12 Dec 2023 (UTC)

ดูเพิ่ม[แก้]