วิธีใช้:สอนหน้าคุย/2

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้าคุย
เริ่มการสนทนา

ใช้หน้าคุย
มีสารถึงคุณ

ผัง
ทำให้ตามการอภิปรายง่าย

ตัวอย่าง
ตัวอย่างผังเพิ่มเติม

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านทุกคนที่เขียนวิกิพีเดีย (บัญชีและไอพี) มีหน้าคุยกับผู้ใช้ ทุกคนสามารถส่งสารถึงคุณได้ทางหน้านี้ ซึ่งสามารถถามคำถามหรือให้คำแนะนำคุณได้ นอกจากนี้ยังมี "บอต" อัตโนมัติจำนวนหนึ่งที่ส่งสารที่เป็นประโยชน์


เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนได้รับสาร จะปรากฏแจ้งเตือนบนสุดของจอภาพ ดังนี้

Screenshot of talk page notification for logged-in user


สำหรับผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบ่งกัน เช่น โรงเรียนหรือเครือข่ายบ้าน จะมีหน้าคุยที่ใช้ร่วมกัน (เพราะไอพีอาจกำหนดซ้ำกับผู้ใช้อื่น) ถ้ามีผู้ส่งสารถึงผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน ผู้ใช้จะเห็นแถบประกาศไม่ว่ากำลังดูหน้าใดอยู่


การตอบให้เพิ่มความเห็นใต้สารในหน้าคุยกับผู้ใช้ของคุณ (ขึ้นต้นด้วย {{ping|theirusername}} เพื่อแจ้งให้เขาทราบ)


โดยทั่วไปคุณสามารถหาหน้าคุยกับผู้ใช้ของคนนั้นได้โดยตามลิงก์ชื่อ "คุย" ในลายเซ็นของผู้ใช้นั้น คุณยังสามารถเข้าได้โดยคลิกชื่อผู้ใช้นั้นแล้วคลิกแถบ "คุย" เมื่ออยู่ในหน้าผู้ใช้ ในทำนองเดียวกับบทความ