ข้ามไปเนื้อหา

วิธีใช้:ปูม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปูมวิกิพีเดียเป็นรายการปฏิบัติการบางชนิดที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ แสดงว่าปฏิบัติการนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ผู้ใดดำเนินการ และเป็นปฏิบัติการในหน้าใดหรือต่อผู้ใช้ใด ปฏิบัติการที่บันทึกลงปูม เช่น การลบและกู้คืนหน้า การย้ายหน้า (เปลี่ยนชื่อ) การบล็อกและปลดบล็อกผู้ใช้ การป้องกันและเลิกป้องกันหน้า การสร้างบัญชีผู้ใช้ รายงานตัวกรองการแก้ไข ฯลฯ

การดูปูม

[แก้]

พิเศษ:ปูม เป็นหน้าสำหรับดูปูมของวิกิพีเดีย สามารถดูปฏิบัติการที่บันทึกลงปูม และตัวกรองที่มีตัวแปรเสริมบางชนิด เช่น วันที่และเวลา ผู้ใช้และหน้าที่เป็นเป้าหมายของปฏิบัติการ สามารถใส่ชื่อตัวแปรเสริมในคำค้นได้ทันที เช่น พิเศษ:ปูม/block ซึ่งจะนำคุณไปยังปูมการบล็อก ตัวแปรเสริมอื่น ได้แก่ "delete" (ปูมการลบ), "rights" (ปูมสิทธิผู้ใช้), "protect" (ปูมป้องกันหน้า), "upload" (ปูมการอัปโหลด) และ "patrol" (ปูมการตรวจสอบหน้าใหม่)

ลิงก์ไปยังปูมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหน้าหนึ่ง ๆ สามารถเข้าได้ทาง "ดูปูมของหน้านี้" (อยู่ใต้ชื่อหน้า) ในแถบ "ประวัติ" ด้านบน

ลิงก์ไปยังปูมปฏิบัติการของผู้ใช้หนึ่ง ๆ (คือผู้ใช้คนดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติการ) เข้าได้ทางแถบข้าง (sidebar) ซ้ายมือเมื่อเข้าไปยังหน้าผู้ใช้หรือคุยกับผู้ใช้ของผู้ใช้คนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับปฏิบัติการที่มีเป้าหมายต่อผู้ใช้ดังกล่าว ต้องเข้าตามหน้าปูม

การใช้ปูม

[แก้]

 1. ชนิดของปูมที่กำลังแสดงอยู่ ค่าตั้งต้นเป็นปูมสาธารณะทุกชนิด ส่วนในภาพข้างต้น แสดงเฉพาะปูมการลบ
 2. เขตข้อมูล ผู้ดำเนินการ ทำให้ค้นหาปูมสำหรับรายการปฏิบัติการที่ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการค้น
 3. เขตข้อมูล เป้าหมาย ทำให้ค้นหาหน้าหรือผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายของปฏิบัติการ ให้พิมพ์ชื่อหน้าที่ต้องการค้น หรือถ้าต้องการหาผู้ใช้ ให้พิมพ์ "ผู้ใช้:" ก่อน
 4. เขตข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ใช้แสดงปูมที่สร้างขึ้นหรือหลังวันที่ระบุ
 5. ตัวกรองป้ายระบุ ให้แสดงเฉพาะปูมที่มีป้ายระบุชื่อที่ระบุ
 6. บางปูมมีตัวเลือกตัวกรองให้แสดงเฉพาะปฏิบัติการบางชนิด ในกรณีข้างต้น ปูมการลบสามารถกรองให้แสดงเฉพาะการลบ การกู้คืน การลบรุ่น และการเขียนทับหน้าเปลี่ยนทาง
 7. ลิงก์ "ใหม่สุด / เก่าสุด" ทำให้คุณโดดไปรายการใหม่สุดและเก่าสุดตามลำดับ ลิงก์ "ใหม่กว่า n / เก่ากว่า n" นำคุณไปยังหน้ารายการถัดไปหรือก่อนหน้า n สามารถเลือกให้แสดงคราวละ 20, 50, 100, 250 หรือ 500 รายการในหน้าเดียว
 8. วันที่และเวลาของปฏิบัติการ เวลามีหน่วยเป็น UTC+7 เป็นค่าตั้งต้นในวิกิพีเดีย ผู้ใช้ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่า
 9. ชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่ไอพีของผู้ใช้ที่ปฏิบัติการ ลิงก์ "คุย" เชื่อมโยงไปยังหน้าคุยของผู้ใช้นั้น และ "ส่วนร่วม" ลิงก์ไปยังหน้าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
 10. ชนิดของปฏิบัติการ
 11. ชื่อหน้าหรือผู้ใช้อันเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการ
 12. ส่วนนี้เป็นบทสรุปหรือคำอธิบายปฏิบัติการ (ถ้ามี)
 13. ป้ายระบุที่ติดมากับปฏิบัติการนั้น (ถ้ามี)

บ่อเกิดอื่นของสารสนเทศที่เข้าปูม

[แก้]

ไฟล์ปูมที่ไม่ได้รวบรวมไว้อัตโนมัตินั้นอยู่กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ เช่น หน้าเสนอชื่อผู้ดูแลระบบเก่า หน้าเสนอบทความคัดสรรหรือคุณภาพเก่า หรือหน้าการอภิปรายเก่า ฯลฯ

หน้าอื่น ๆ อีกหลายหน้าในเนมสเปซ "พิเศษ:" (เช่น พิเศษ:RecentChanges) ทำหน้าที่คล้ายกันกับหน้าปูม ดูที่ วิธีใช้:หน้าพิเศษ

ดูเพิ่ม

[แก้]