ข้ามไปเนื้อหา

การทำแผนที่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิชาเขียนแผนที่)
ภาพเขียนในยุคกลางของอีคิวมานี (โดยช่างแกะสลักโยฮันเนส ชนิทเซอร์ ใน ค.ศ. 1482) สร้างขึ้นตามพิกัดในหนังสือ ภูมิศาสตร์ ของทอเลมี และใช้เส้นโครงแผนที่ชุดที่สอง การแปลหนังสือ ภูมิศาสตร์ เป็นภาษาละตินและนำออกเผยแพร่ในยุโรปเมื่อต้นศตวรรษที่ 15 เป็นจุดเริ่มใหม่ของวิทยาการด้านการทำแผนที่หลังจากซบเซามากว่าพันปี

การทำแผนที่ (อังกฤษ: cartography จากภาษากรีก χάρτης chartēs แปลว่า "พาไพรัส, แผ่นกระดาษ หรือแผนที่"; และ γράφειν graphein แปลว่า "เขียน") เป็นการศึกษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและใช้แผนที่ ซึ่งผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และเทคนิค โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ความเป็นจริง (หรือความเป็นจริงที่นึกวาดไว้) สามารถจำลองขึ้นในลักษณะที่สื่อข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

การทำแผนที่แบบดั้งเดิม มีความมุ่งหมายพื้นฐานเป็นการ

 • กำหนดเค้าโครงของแผนที่ และเลือกสรรลักษณะเฉพาะของสิ่งที่จะวาดในแผนที่ ข้อนี้เป็นประเด็นในการเรียบเรียงแผนที่ ลักษณะเฉพาะดังกล่าวอาจเป็นสิ่งมีรูปร่าง เช่น ถนนหรือที่ดิน หรืออาจเป็นนามธรรม เช่น ชื่อสถานที่ หรือแนวพรมแดนทางการเมือง
 • สื่อแสดงลักษณะภูมิประเทศของสิ่งที่วาดในแผนที่ลงบนสื่อที่เป็นแผ่นเรียบ ข้อนี้เป็นประเด็นในการสร้างเส้นโครงแผนที่
 • ลบลักษณะของสิ่งที่วาดในแผนที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของแผนที่ ข้อนี้เป็นประเด็นในการสร้างลักษณะทั่วไป
 • ลดทอนความซับซ้อนของลักษณะต่าง ๆ ที่จะวาดในแผนที่ ข้อนี้เป็นประเด็นในการสร้างลักษณะทั่วไป
 • ประสานองค์ประกอบของแผนที่เพื่อให้ถ่ายทอดเนื้อหาของแผนที่ไปสู่ผู้ชมได้ดีที่สุด ข้อนี้เป็นประเด็นในการออกแบบแผนที่

การทำแผนที่สมัยใหม่ถือเป็นรากฐานหลายประการของระบบและวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

การออกแบบแผนที่[แก้]

การทำแผนที่ซึ่งมีความสำคัญคือเป้าหมายดีสุดแผนที่ที่น่าสนใจจะดึงดูดผู้ใช้และแผนที่ที่มีตัวแปรจะอนุญาตให้เปรียบเทียบการออกแบบแผนที่ไม่ใช่การศึกษาที่สมบูรณ์แบบการตัดสินใจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนักเขียนแผนที่

การลดความซับซ้อนของแผนที่[แก้]

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่จะต้องเข้ากับเป้าหมายของแผนที่แผนที่ที่ดีจะมีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่จะใช้แผนที่นั้นตามที่แผนที่ถูกสร้างขึ้นไว้ผู้ทำแผนที่ต้องตัดสินใจว่าจะรวมอะไรบ้างจะยกเว้นอะไรบ้างและสิ่งที่ควรอยู่นอกศูนย์จะอยู่ที่ไหนยิ่งแผนที่เล็กลงยิ่งความสำคัญของการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะรวมไว้ในแผนที่จะเพิ่มขึ้น

การถ่ายแผนที่[แก้]

เพราะโลกมันกลมจึงไม่สามารถแสดงพื้นที่ระยะทางหรือรูปร่างของสถานที่ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบสถานที่จะถูกบิดเบือนเมื่อแสดงบนระนาบแบน

การติดฉลากกับแผนที่[แก้]

จำเป็นต้องใช้ฉลากเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตีความแผนที่ฉลากที่ดีอ่านง่ายและอยู่ใกล้กับสิ่งนั้นฉลากที่ดีต้องมีขนาดตัวอักษรและสีที่เหมาะสมเพื่อจะไม่รบกวนฉลากอื่น ๆใช้แบบอักษรที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมโยงกับรายการต่างๆและสีของตัวอักษรที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมโยงสีจุดสังเกตหรือสีชื่อที่มีสีเดียวกัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

 • Ovenden, Mark (2007). Transit Maps of the World. New York, New York: Penguin Books. ISBN 978-0-14-311265-5.

อ่านเพิ่ม[แก้]

การสร้างแผนที่

ประวัติ

ความหมาย'

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • International Cartographic Association (ICA) องค์กรระดับโลกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่และวิทยาการจีไอเอส
 • Cartography and Geographic Information Society (CaGIS), USA สมาคมสนับสนุนการวิจัย การศึกษา และการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การสร้าง การวิเคราะห์ และการใช้แผนที่และสารสนเทศภูมิศาสตร์ สมาคมทำหน้าที่เป็นที่ผู้จัดประชุมสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิดดั้งเดิม เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์จากผู้ออกแบบ รวมถึงการใช้งานจากการทำแผนที่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 • Society of Cartographers สนับสนุนนักทำแผนที่ฝึกหัด รวมถึงส่งเสริมและบำรุงรักษามาตรฐานของการทำภาพประกอบแผนที่
 • North American Cartographic Information Society (NACIS) สมาคมการทำแผนที่ในอเมริกาเหนือที่มุ่งเน้นปรับปรุงการสื่อสาร การประสานงาน และความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้เผยแพร่ ภัณฑารักษ์ และผู้ใช้ข้อมูลการทำแผนที่ มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี
 • Mapping History เก็บถาวร 2007-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แหล่งเรียนรู้จากหอสมุดบริติช
 • Geography and Maps, an Illustrated Guide โดยเจ้าหน้าที่ของหอสมุดรัฐสภาสหรัฐ
 • Antique Maps โดยคาร์ล มอร์แลนด์ และเดวิด แบนนิสเตอร์ เป็นหนังสือเนื้อหาเต็ม พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนที่และผู้ทำแผนที่ รวมถึงชีวประวัติย่อของผู้ทำแผนที่หลายคน
 • Concise Bibliography of the History of Cartography เก็บถาวร 2011-10-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หอสมุดนิวเบอรี
 • cartographers on the net เอสวีจี (SVG) ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ปรับขนาดได้ ประกอบด้วย การสอน ตัวอย่าง วิจิท (widget) และรายการหนังสือ
 • ดู แผนที่: แหล่งข้อมูลอื่นสำหรับลิงก์อื่นด้านแผนที่เชิงประวัติศาสตร์และสมัยใหม่
 • Persuasive Cartography, The PJ Mode Collection, หอสมุดมหาวิทยาลัยคอร์เนล