วิกิพีเดีย:โครงการเก็บกวาดวิกิพีเดีย/กรุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตรวจสอบบทความเก่าทั้งหมดก่อน 1 พ.ย. 2548 เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ผู้ร่วม

ทั้งหมด

เริ่ม 1 พฤศจิกายน จากที่เห็นว่าในวิกิพีเดีย มี "โครง" มากกว่า 2000 โครง และบทความที่ไม่สมบูรณ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ แล้วไม่ได้ใส่โครงไว้อีกมากมาย รวมทั้งหมวดหมู่ต่างๆ

เครื่องมือ

ระยะที่ 2 - ปรับปรุงเป้าหมายระยะที่ 2 คือลดจำนวนบทความที่น้อยกว่า 500 ไบต์ ให้หมดไป เหลือได้เฉพาะแต่บทความ "แก้ความกำกวม"ผลจากระยะที่ 1

จากฮิสโตแกรม (1 พ.ย. 2548) แสดงขนาดของบทความ (kb ~จำนวนตัวอักษร) เปรียบเทียบกับจำนวนของบทความ จะเห็นจำนวนบทความส่วนมากมีขนาด 500-2000 ไบต์

(ขนาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ถ้ามีการแก้ไขหลังจากวันที่ 3 พ.ย. 48)  • จัดโครงเข้าหมวดหมู่แต่ละโครง
  • ขยายความบทความสั้นมาก
  • ขยายความบทความที่เป็นโครง
  • ตรวจสอบแก้ไขบทความที่ต้องการช่วยเหลือ
  • ระวังเรื่องหมวดหมู่ บางบทความเมื่อนำโครงออก จะไม่มีหมวดหมู่

  • พิเศษ - ช่วยกันสรุป วิกิพีเดีย:บทความตัวอย่างในวิกิพีเดีย แยกแต่ละหัวเรื่อง เช่น ชีวประวัติ สถานที่ วิทยาศาสตร์ เลข ฯลฯ เลือกที่ดีที่สุดในแต่ละหัวข้อ
  • พิเศษ - ช่วยกันขัดเกลาภาษาในส่วนโปรแกรม รวมถึงเมนู ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏที่หน้า พิเศษ:Allmessages ใส่ความเห็นในหน้าพูดคุย และทาง แอดมิน จะมาช่วยปรับแก้ให้

ระยะที่ 3 - ขัดเกลาเป้าหมายของระยะที่ 3 ...ระยะที่ 1 - ตรวจสอบเป้าหมายของระยะที่ 1 บทความที่ไม่ใช่โครง ต้องเป็นบทความที่เป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเป็นตัวอย่างในการเขียนได้แล้ว