วิทยาแร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาแร่ (อังกฤษ: mineralogy) เป็นวิชาหนึ่งของธรณีวิทยาที่เน้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างเคมีและโครงสร้างผลึก รวมถึงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางทัศนศาสตร์ของแร่และโบราณวัตถุที่เปลี่ยนสภาพเป็นแร่ การศึกษาเฉพาะด้านในวิทยาแร่จะประกอบด้วยกระบวนการกำเนิดและก่อตัวของแร่ การจำแนกประเภทแร่ การกระจายทางภูมิศาสตร์ของแร่ รวมไปจนถึงการนำแร่มาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ