วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/คำทับศัพท์หมวด I

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำอังกฤษ คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย คำทับศัพท์รูปแบบอื่น
I ไอ
Icon รูปสัญลักษณ์ หรือ ไอคอน (ศิลปะ)
image อิมเมจ อิเมจ
impulse อิมพัลส์
India อินเดีย
Indian (ชาว) อินเดีย
(Red) Indian อินเดียนแดง
indicatrix อินดิเคทริกซ์
infrared อินฟราเรด
input อินพุต
integral อินทิกรัล
intercom อินเตอร์คอม
internet อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต
interpreter อินเทอร์พรีเตอร์ อินเตอร์พรีเตอร์
intranet อินทราเน็ต
ion ไอออน
Ireland ไอร์แลนด์
Irish (ชาว) ไอร์แลนด์ ไอริช
ISO ไอโซ ไอเอสโอ
Israel อิสราเอล

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z