วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/คำทับศัพท์หมวด K

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำอังกฤษ คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย คำทับศัพท์รูปแบบอื่น
K เค
kaersutite เคอร์ซูไทต์
Kansas แคนซัส
key คีย์
khartoum คาร์ทูม
kick-down คิกดาวน์
kilobaud กิโลบอด
kilobit กิโลบิต
kilobyte กิโลไบต์
kilocycle กิโลไซเคิล กิโลไซเกิล
kilohertz กิโลเฮิร์ต
King คิง
knight ไนต์
knock น็อก
Kolmogorov คอลโมโกรอฟ โคลโมโกรอฟ คอลมอกโกรอฟ คอลมอโกรอฟ
Kuwait คูเวต

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z