วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์[แก้]

 1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
 2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
 3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
 4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
 5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย Horus (พูดคุย)

รายการตรวจ[แก้]

เกณฑ์บทความคัดสรร ผลการประเมิน
1ก) เขียนอย่างดี Yes check.svg
1ข) ครอบคลุม Yes check.svg
1ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี Yes check.svg
1ง) เป็นกลาง Yes check.svg
1จ) มีเสถียรภาพ Yes check.svg
2ก) ส่วนนำ Yes check.svg
2ข) โครงสร้างเหมาะสม Yes check.svg
2ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม Yes check.svg
3) สื่อ Yes check.svg
4) ความยาว Yes check.svg

ผู้ทบทวนหลัก: Timekeepertmk (คุย)

สรุปผลการประเมิน: Yes check.svg ผ่านหลักเกณฑ์บทความคัดสรร --Timekeepertmk (คุย) 23:30, 8 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]

เสนอแนะการปรับปรุง[แก้]

 1. บทนำ Yes check.svg --Timekeepertmk (คุย) 14:21, 28 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 2. ความมุ่งหมาย
  1. นอกจากนี้ยังมีการส่งเมื่อบุคลากรการแพทย์สงสัยว่าบุคคลมีโรคซึ่งส่งผลต่อเม็ดเลือด >> ผมอ่านประโยคนี้แล้วไม่เข้าใจความหมายครับ
   Yes check.svg หมายถึงส่งตรวจ CBC ครับ แต่เพิ่มกรรมแล้วเพื่อไม่ให้กำกวม --Horus (พูดคุย) 12:32, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  2. หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาที่อาจส่งผลต่อจำนวนเม็ดเลือดอาจมีการตรวจ CBC เป็นประจำเพื่อเฝ้าติดตามสุขภาพ >> ตกอ้างอิงจากต้นฉบับครับ Timekeepertmk (คุย) 14:39, 28 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 12:32, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 3. ขั้นตอน - วิธีอัตโนมัติ
  1. เครื่องวิเคราะห์ขั้นสูงขึ้นใช้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อนับแยกเม็ดเลือด 5 ถึง 7 ชนิด เช่น การกระเจิงของแสงหรือการวิเคราะห์ความถี่วิทยุ >> ขาดอ้างอิง 70 ครับ
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 12:35, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  2. ซึ่งจะก่อรูปเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด ขาดอ้างอิง 70 72 --Timekeepertmk (คุย) 00:52, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 12:35, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 4. ขั้นตอน - วิธีมือ
  1. และปริมาณเกล็ดเลือดสามารถกะประมาณได้จากฟิล์มเลือด ซึ่งมีประโยชน์ถ้าปริมาณเกล็ดเลือดที่วัดด้วยวิธีอัตโนมัติไม่แม่นยำ >> ตกอ้างอิง 77
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 12:35, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 5. ขั้นตอน - การควบคุณภาพ
  1. ค่าที่เปลี่ยนไปมากจากค่าเฉลี่ยอาจบ่งบอกว่าเครื่องมีปัญหา >> ตกอ้างอิง 100 --Timekeepertmk (คุย) 01:10, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 12:35, 31 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 6. การทดสอบที่รวมอยู่ด้วย
  1. ละจำนวนเม็ดเลือดแดงที่ยังไม่เต็มวัย (เรติคูโลไซต์) >> ขาดอ้างอิง 4
  2. และแสดงในหน่วยเฟมโตลิตรหรือลูกบาศก์ไมโครเมตร >> ขาดอ้างอิง 4
  3. By multiplying the mean cell volume by the red blood cell count >> ตกตรงนี้หรือเปล่าครับ
   Yes check.svg ผมแปลไว้ข้างหลังครับ "อาจได้จากการคำนวณปริมาตรเม็ดเลือดโดยเฉลี่ยกับจำนวนเม็ดเลือดแดง" --Horus (พูดคุย) 15:27, 3 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   โอเคครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:28, 3 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  4. และขนาดปกติ (normocytic) >> ตกอ้างอิง 117
  5. และโรคเรื้อรังหลายชนิดทำให้เกิดภาวะเลือดจางที่มีเม็ดเลือดขนาดปกติ >> ขาดอ้างอิง 115
  6. ส่วนผู้ป่วยทาลัสซีเมียอาจมี RDW ปกติได้ >> ขาดอ้างอิง 118
  7. 103 เซลล์ต่อไมโครลิตร (×103/μL) หรือ 109 เซลล์ต่อลิตร (× 109/L) >> ขาดอ้างอิง 4
  8. จำนวนเรติคูโลไซต์แสดงเป็นจำนวนสัมบูรณ์ >> ขาดอ้างอิง 168 --Timekeepertmk (คุย) 15:14, 3 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   Yes check.svg ส่วนนี้ทั้งหมดครับ --Horus (พูดคุย) 15:31, 7 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 7. พิสัยอ้างอิง
  1. MCV ก็มีค่าเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยเน้นหนักไปที่นิวโทรฟิล >> อ้างอิง 180
  2. ขณะที่สัดส่วนนิวโทรฟิลในผู้ใหญ่มีมากกว่า >> อ้างอิง 180 --Timekeepertmk (คุย) 23:13, 8 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 20:51, 12 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
 8. ประวัติศาสตร์
  1. ขาด note7
   ส่วนตัวมองว่า note7 อาจไม่จำเป็นต่อการเข้าใจบริบทครับ เหมือนเป็นเรื่องเล่าที่มาเฉย ๆ --Horus (พูดคุย) 20:51, 12 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
  2. จึงใช้วิธีเผารู้ผ่านแผ่นเซลโลเฟนจากห่อบุหรี่ >> อ้างอิง 211 --Timekeepertmk (คุย) 22:32, 9 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]
   Yes check.svg --Horus (พูดคุย) 20:51, 12 พฤศจิกายน 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]