ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:สารานุกรมเสรีที่ทุกคนแก้ไขได้

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้อธิบายความหมายของวลี สารานุกรมเสรีที่ทุกคนแก้ไขได้ ทีปรากฏอยู่ในหน้าหลัก

สารานุกรม

ในบทความสารานุกรม สารานุกรมคือเรื่องคัดย่อที่ถูกเขียนขึ้นสำหรับการรวบรวมสรุปความรู้จากทุกสาขาวิชาหรือจากสาขาวิชาหนึ่ง

เสรี

คำว่า "เสรี" ในที่นี้หมายถึง เนื้อหาเสรี หมายความว่า เนื้อหาที่มีอยู่บนวิกิพีเดียสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือดัดแปลงในรูปแบบใดก็ได้ และเมื่อคุณนำงานเขียนของคุณมาลงในวิกิพีเดียก็ต้องยินยอมให้เผยแพร่ตามเจตจำนงดังกล่าวด้วยเช่นกัน (อ่านรายละเอียดข้อกฎหมายที่ วิกิพีเดีย:ข้อความในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ)

คำว่า เสรี ไม่ได้หมายความถึงเสรีภาพ คือ การจะทำสิ่งใดก็ได้ เพราะวิกิพีเดียมีกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม และมาตรฐานการเขียนที่ต้องรักษา ดูตัวอย่างที่ วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ และ วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน หากกระทำผิดซ้ำซากย่อมถูกห้ามมิให้แก้ไขต่อไป

ทุกคนแก้ไขได้

วลี "ทุกคนแก้ไขได้" หมายความว่า วิกิพีเดียเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้ในบทความส่วนใหญ่ แต่มีบางหน้าที่ถูกล็อกมิให้แก้ไขเพราะหน้านั้นถูกก่อกวนหรือแก้ไขไม่รู้จักจบสิ้น กระนั้น คุณสามารถเสนอจุดผิดพลาดที่อยากให้แก้ไขได้ผ่านกระบวนการขอแก้ไข (ดูในแม่แบบเวลาพยายามแก้ไขหน้าที่ถูกล็อก)

ก่อนแก้ไขครั้งแรก ขอให้อ่าน วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน และก่อนสร้างบทความแรก ขอให้อ่าน วิกิพีเดีย:บทความแรกของคุณ

กล่าวโดยสรุป

วลี "สารานุกรมเสรีที่ทุกคนแก้ไขได้" หมายความว่า เป็นเรื่องคัดย่อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือดัดแปลงได้ โดยเปิดกว้างให้แก้ไขหรือเสนอการแก้ไขได้