วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรุณาพิมพ์ข้อความหลังเครื่องหมาย # และกดลงชื่อท้ายข้อความ

  1. อุปสรรคต่อการให้การสนับสนุนในบริบทของผมคือนโยบายเสือกระดาษและความขัดแย้งของผู้ใช้ทั้งสามฝ่ายครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 15:10, 11 เมษายน 2562 (ICT)
  2. Lack of uninterrupted support is the greatest barrier to Thai Wikimedia and any projects. In particular to Thai Wikimedia, I hope to see more diverse participants in the activities as well as to arrange some activities outside Bangkok. --Horus (พูดคุย) 18:39, 11 เมษายน 2562 (ICT)
  3. จากคำถามอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุน จากประสบการณ์ส่วนตัวคือผู้ที่มีสิทธิและใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือในทางที่ผิด กีดกั้นไม่ให้ผู้ใช้ใหม่ได้มีส่วนร่วม แสดงความเป็นเจ้าของบทความและไม่ให้เกียรติต่อผู้ใช้ใหม่ ใช้คำที่ไม่เหมาะสมต่อการเชิญชวนให้รู้สึกถึงการต้อนรับในการสนับสนุน ซึ่งมักลงเอยที่ความขัดแย้ง และอคติต่อกัน ซึ่งหากจะทำการแก้ไข ควรมีกิจกรรมให้ผู้ใช้เก่าและใหม่นั้นทำงานร่วมกันโดยผู้ที่ขัดแย้งจะต้องหาแนวทางทำงานร่วมกันจนประสบผลสำเร็จเพื่อแสดงถึงความใจกว้าง การลืมสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอคติ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ภารกิจลุล่วง และแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้สู่รุ่นต่อไป ..Tris T7 (พูดคุย) 01:32, 11 พฤษภาคม 2562 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]