ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Movement Strategy Working Groups จัดให้มีการขอความคิดเห็นจากชุมชนวิกิมีเดียทั่วโลกเพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการต่อไปของชุมชนวิกิมีเดีย Athikhun.suw (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ได้รับหน้าที่เป็น liaison person เพื่อรวบรวมความเห็นจากชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยและวิกิมีเดียประเทศไทยต่อ Movement Strategy จึงขอรวมรวมความคิดเห็นของชุมชนผ่านหน้าอภิปรายนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wikimedia movement strategy ที่ได้นี่ และโปรดศึกษา scoping documents จากคณะทำงานเพื่อให้ท่านเข้าใจมากขึ้นและเป็นแนวทางในการตอบคำถาม หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ Movement strategy process สามารถทิ้งคำถามไว้ในหน้าอภิปราย หน้า talk page ของผม หรือสามารถติดต่อมาทางอีเมลได้ครับ

ผู้ที่ได้รับเชิญให้ตอบคำถาม[แก้]

ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการตอบคำถามได้ แต่ว่าเราจะเรียนเชิญไปยังหน้าพูดคุยของบุคคลต่อไปนี้

 1. ผู้ได้รับสิทธิหรือเคยได้รับสิทธิผู้ดูแลหรือสิทธิอื่นที่เกิดจากการเลือกตั้ง เช่น ArbCom, CheckUser ในวิกิพีเดียภาษาไทยรวมถึงโครงการพี่น้อง
 2. วิกิพีเดีย:รายชื่อชาววิกิพีเดียตามจำนวนการแก้ไข (เฉพาะ 100 อันดับแรกที่ยัง active อยู่)

ท่านสามารถส่งคำเชิญชวนต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/รายชื่อผู้ได้รับเชิญ

ลักษณะของการตอบคำถาม[แก้]

คำถามมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ มีทั้งสิ้น 9 หมวด รวม 30 ข้อ ตอบให้เสร็จภายใน 20 เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 อาจมีการแปลเป็นภาษาไทยให้ก่อนวันดังกล่าว

 1. ขอความร่วมมือเลือกตอบคำถามที่ท่านสนใจประมาณ 5 ข้อ ในหน้าวิกิพีเดีย
 2. ท่านสามารถตอบได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษตามที่ท่านสะดวก โดยต้องล็อกอินเพื่อตอบและลงชื่อกำกับเพื่อให้แยกแยะจำนวนคนตอบได้
 3. กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อตอบคำถามแต่ละข้อได้ทันที

คำถาม[แก้]

 1. Advocacy การเป็นผู้สนับสนุน
  1. What needs to happen so that people are inspired to do advocacy? อะไรจำเป็นต้องทำเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนให้การสนับสนุน (advocacy) ตอบที่นี่
  2. What are the barriers to advocacy in your particular context? อะไรเป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุน[วิกิมีเดีย]ในบริบทของคุณ ตอบที่นี่
  3. How can we ensure that the movement's advocacy efforts are not harming the neutrality of the Wikimedia project's content? ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าการเป็นผู้สนับสนุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางของข้อมูลในโครงการวิกิมีเดีย ตอบที่นี่
 2. Capacity building การเสริมสร้างศักยภาพ
  1. What capacity building efforts already exist within any part of the Movement? เรามีความพยายามอย่างไรบ้างเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ movement ตอบที่นี่
  2. Which ones have worked and which ones have not? อะไรบ้างที่ได้ผลและไม่ได้ผล ตอบที่นี่
  3. What are the capacity building needs of movement stakeholders and their organizations? การเสริมสร้างศักยภาพต้องการอะไรบ้างจากองค์กรภายนอกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอบที่นี่
 3. Community Health สุขภาวะของชุมชน
  1. Participation: Are there practices, policies and regulations within your community or project that create barriers to involvement in the light of the strategic direction’s challenge to us all? มีการปฏิบัติ นโยบาย หรือกฎระเบียบใดบ้างในชุมชนของคุณที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกลยุทธ์ (strategic direction) ตอบที่นี่
  2. Group culture and tools: What prevents good faith contributors and functionaries from taking effective action against bad behaviour? What rules and tools do you lack in trying to address the current situation and which challenges your community faces on the journey towards the 2030 direction? ตอบที่นี่
  3. Structures, processes, regulations: Who, in your opinion, is ultimately responsible for the wellbeing of contributors in your community or project, and for taking actions against bad behaviour endangering a community? กฏระเบียบ: ตามความเห็นของคุณ ใครเป็นผู้ดูแลสุขภาวะของผู้ทำการร่วมในชุมชนหรือโปรเจ็กต์ของคุณ และใครควรทำการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เกื้อกูลต่อชุมชน ตอบที่นี่
 4. Diversity ความหลากหลาย
  1. Safety -- Are there safe space and whistleblower policies and decision-making processes, both on and off Wikimedia platforms, that need to change to ensure diverse representation and foster a “safe environment” for authentic voices to share their knowledge without being drowned out by mainstream bias -- both direct and systemic -- or made to feel excluded or disrespected? ความปลอดภัย: มีสถานที่/บริเวณที่ปลอดภัย มีนโยบายผู้เปิดเผยสิ่งบกพร่อง มีกระบวนการตัดสินใจหรือไม่ ทั้งภายในและภายนอกระบบวิกีมีเดีย ที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้คนหลากหลายมีโอกาสร่วมมือ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม/สถานการณ์ที่ปลอดภัย สำหรับคนทำการที่ตั้งใจดีจริงให้ได้แชร์ความรู้ของตนโดยไม่ถูกกลบเสียงเหตุอคติของคนโดยมาก ไม่ว่าจะเป็นอคติแบบโดยตรงหรือเป็นระบบ ที่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกีดกันหรือถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ตอบที่นี่
  2. Documentation -- Recognizing that legal and social barriers have undervalued people and activities of diverse segments of society, can our open knowledge movement bridge gaps and eliminate barriers in expanding equal opportunities for inclusion and representation by bringing content on line for which scholarship either does not exist or is emerging, accepting a broader definition of reliability and neutrality in sources? ตอบที่นี่
  3. Technology -- Can technological support and systems be designed which help bridge gaps and give voice to more diverse segments of society so that geographical location, socio-economic status, access to technology and formalized academic study do not become barriers to inclusion? ตอบที่นี่
 5. Partnerships ความร่วมมือ
  1. In your opinion, what kinds of partnerships are the most important to fulfilling the goals of the Movement Strategy? ในความเห็นของคุณ ความร่วมมือประเภทไหนมีความสำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของ Movement Strategy ตอบที่นี่
  2. With whom should we be partnering and why? กับองค์กรไหนที่เราควรขอความร่วมมือและทำไม ตอบที่นี่
  3. What can we learn from other organisations or movements who have faced, or are facing, similar challenges? Who should we be studying / talking to? มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากองค์กรหรือกลุ่มการเคลื่อนไหวอื่นที่ประสบความท้าทายคล้ายกัน เราควรศึกษาหรือพูดคุยกับใคร ตอบที่นี่
  4. What kinds of partnerships have you established in the past or currently? Can you point us to such cases, highlighting strengths and weaknesses, challenges and opportunities คุณเป็นพันธมิตรประเภทใดในอดีตหรือปัจจุบัน คุณสามารถช่วยชี้ให้เราเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยเน้นจุดแข็งและจุดอ่อน ความท้าทายและโอกาสได้หรือไม่ ตอบที่นี่
 6. Product & Technology ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
  1. What structures and processes are needed for more participatory product and technology planning and deployment? โครงสร้างและกระบวนการใดที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทางเทคโนโลยี และการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ตอบที่นี่
  2. How can we encourage and embrace volunteer and third-party contributions to product and technology work? เราจะส่งเสริมและยอมรับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและบุคคลที่สามในการทำงานของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีได้อย่างไร ตอบที่นี่
  3. How can we better support contributors in doing technical work (such as development of MediaWiki and other Wikimedia software, operating tools or bots, bug reporting, performing tech support or tech ambassador roles)? เราจะสนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านเทคนิคได้ดีขึ้น (เช่น การพัฒนา MediaWiki และซอฟต์แวร์ Wikimedia อื่น ๆ เครื่องมือในการดำเนินงานหรือบอทการรายงานข้อผิดพลาดการแสดงการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบทบาททูตด้านเทคโนโลยี) ได้อย่างไร ตอบที่นี่
 7. Resource Allocation การจัดสรรทรัพยากร
  1. Thinking about when you have wanted resources (money, advice, support, staff, tools, etc.), what made asking for that resource difficult? What barriers did you encounter? What made asking for resources easy? ตอบที่นี่
  2. We understand the Strategic Direction to mean that Wikimedia’s resources – especially financial – should be able to be used for projects, and requested by people and organizations, which are outside the Wikimedia movement. How (using what principles) should we extend our resources toward new communities while still serving our existing communities? ตอบที่นี่
  3. How has allocated resources created impact (long term, broadchanges) in your community? What impact can future allocated resources create for your community? การจัดสรรทรัพยากรสร้างผลกระทบ (ในระยะยาว, การกระจาย) ในชุมชนของคุณอย่างไร การจัดสรรทรัพยากรในอนาคตจะสร้างผลกระทบใดบ้างสำหรับชุมชนของคุณ ตอบที่นี่
 8. Revenue Streams ช่องทางจัดหารายได้
  1. What structures, processes, and behaviours will enable us to include all voices (including e.g. current contributors and emerging audiences) in our decision making? ตอบที่นี่
  2. Which responsibilities are better placed at a global, regional, local or thematic level; which should be centralized and which decentralized ตอบที่นี่
  3. How should conflict management and resolution be structured across the movement? (also a question for outside expertise) ตอบที่นี่
  4. To whom and how should movement roles and structures be accountable? ตอบที่นี่
 9. Roles & Responsibility บทบาทและความรับผิดชอบ
  1. What structures, processes, and behaviours will enable us to include all voices (including e.g. current contributors and emerging audiences) in our decision making? โครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมใดที่จะช่วยให้เราสามารถรวมเสียงทั้งหมด (เช่น ผู้ร่วมให้ข้อมูลในปัจจุบันและผู้ชมใหม่ ๆ ) ในการตัดสินใจของเรา ตอบที่นี่
  2. Which responsibilities are better placed at a global, regional, local or thematic level; which should be centralized and which decentralized ความรับผิดชอบใดที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น ทั้งในระดับสากล, ภูมิภาค, ท้องถิ่นหรือระดับใจความสำคัญ ซึ่งควรจะรวมศูนย์และควรที่จะกระจายอำนาจ ตอบที่นี่
  3. How should conflict management and resolution be structured across the movement? (also a question for outside expertise) การจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาควรมีโครงสร้างอย่างไรต่อการเคลื่อนไหว (เช่น คำถามสำหรับความเชี่ยวชาญภายนอก) ตอบที่นี่
  4. To whom and how should movement roles and structures be accountable? ความรับผิดชอบด้านบทบาทและโครงสร้างการเคลื่อนไหวควรเป็นของใครและอย่างไร ตอบที่นี่

การดำเนินการหลังจากตอบคำถาม[แก้]

Athikhun.suw (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) และทีมงานจะแปลและรวบรวมคำตอบเพื่อส่ง working groups ที่เกี่ยวข้องต่อไป