วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/ก๊อปวิกิพีเดียไปแล้วไม่ให้เครดิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

...

จริงๆ ปัญหานี้ก็เรื้อรังมานานแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขนะครับ พอดีเห็นข้อความคุณ Matt เขียนในหน้า คุยกับผู้ใช้:Brandy Frisky เลยขอยกมาละกัน
ไม่ทราบว่าวิกิมีนโยบายอย่างไรในการให้เครดิตว่าเป็นงานวิกิทั้งดุ้นไม่แต่เพียงอ้างอิงเฉพาะส่วน เพราะดูเหมือนเว็บไซต์ของครูพูนศักดิ์จะก็อปปีงานวิกิไปเป็นดุ้นๆ และอ้างว่าเขียนเอง ([1] (เขียนโดย sss516505)) ข้างล่างให้เครดิต “สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.” คิดว่าไม่น่าจะอ้างว่าเขียนเองเพราะ 95% ของบทความนี้และบทความอื่นๆ เอามาจากวิกิ ควรจะบอกว่ายกมาจากวิกิทั้งดุ้น เพราะถ้าอ้างว่าเขียนเองก็สามารถสงวนลิขสิทธิ์และเอาไปพิมพ์ขายได้ ไม่ทราบเหมือนกัน --Matt 21:21, 1 เมษายน 2552 (ICT)
ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีเว็บใหญ่ๆ อย่างกระปุก.คอม หรือคลังปัญญาไทย ก๊อปไป (ข้อมูลเก่าที่ วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/กรุ 7#กระปุกคัดลอกวิกิพีเดียไปลง)
วิธีการที่ผมคิดอาจจะเริ่มจากติดต่อไม่ว่าทางอีเมลหรือโทรศัพท์ไปบอกให้นำข้อมูลออก แต่ถ้าหากทางนั้นดื้อไม่สนใจ อาจต้องมีการจัดการ แต่ก็อีกว่าใครจะเป็นคนจัดการหรือดำเนินงานครับ ซึ่งเป็นปัญหา ซึ่งจริงๆ แล้วการก๊อปวิกิพีเดียไปมันมีเงื่อนไขใน GFDL อีกแต่ขนาดไม่ให้เครดิตนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึง GFDL กันแล้ว
อันนี้เป็นรายละเอียดของทางเว็บครับ เผื่อใครสนใจติดต่อ
Webmsater : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120 
โทร. (+66) 81-8693782 
E-mail: webmaster@thaigoodview.com
--Manop | พูดคุย - (irc) 23:40, 1 เมษายน 2552 (ICT)
พอดีไปเห็นบนเว็บของคุณภู่ภู่มาครับ อธิบายเรื่องครีเอทีฟคอมมอนไว้ได้ดีมากเลย แต่แปลกใจที่ว่า thaigoodview.com ที่ว่าละเมิดเรามานั้น ก็อยู่ในโครงการนี้ด้วยสิ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 23:54, 3 เมษายน 2552 (ICT)

1. ตามกฎหมายไทยว่าด้วยลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) นั้น

1.1 งานเขียนในวิกิฯ
1.1.1 เราเรียก "วรรณกรรม" (literature) ซึ่งทางกฎหมาย ได้แก่ งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ บลา ๆ ๆ และหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
1.1.2 แต่ต่อไปจะเรียก "งาน" ละกันค่ะ ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี
1.2 การคุ้มครองลิขสิทธิ์
1.2.1 ลิขสิทธิ์นั้นเกิดทันทีที่เราสร้างสรรค์งาน แต่บางคนก็เข้าใจว่าต้องไปจดทะบงทะเบียน (สมรส?) ก่อน ซึ่งไม่ใช่
1.2.2 กฎหมายเขาคุ้มครองแต่ตัวงานเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองขั้นตอนการผลิต แนวคิด ความคิด วิธีการ หลักการ หรือทฤษฎีด้วย
1.2.3 แน่นอนว่าเขาไม่คุ้มครองข่าวสารรายวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นแค่ข่าวสารและไม่ใช่งานประเภทวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่ข่าวสารรายวันและข้อเท็จจริงดังกล่าวที่มาประมวลไว้ในวิกิฯ เป็นข้อยกเว้น เพราะวิกิฯ เป็นเอกชน อาจได้รับความคุ้มครอง
1.2.4 แต่! ไม่ทราบว่า 1) วิกิฯ ไทยเป็นนิติบุคคลหรือเปล่า และ 2) ถ้าเป็น เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย คือ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือเปล่า ไม่อย่างนั้นก็อาจไม่ได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ดี แล้วแต่ดุลยพินิจศาล
1.2.5 ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแทนวิกิฯ ไทยในฐานะนิติบุคคลมีสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ แทนวิกิฯ ไทยได้ในกรณีที่วิกิฯ ไทยเป็นผู้เสียหาย
1.2.6 ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ จะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ดี แต่การได้ลิขสิทธิ์มาโดยการรับมรดก เป็นคนละอันกับการได้มาโดยการรับโอน
1.2.7 อายุของลิขสิทธิ์งานในวิกิฯ ต้องพิจารณาเป็นชิ้นไป โดยชิ้นหนึ่งจะมีอายุคุ้มครองห้าสิบปีนับแต่วันที่มีการเผยแพร่ในนี้เป็นครั้งแรก
1.3 การละเมิดลิขสิทธิ์
1.3.1 หมายถึง 1) การทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือ 2) การเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือ 3) ให้เช่าหรือให้ทำสำเนา ซึ่งงานในวิกิฯ ไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (คือ ผู้ทำการแทนวิกิฯ ไทยในฐานะนิติบุคคลนั้นแล) ทั้งนี้ ไม่ว่างานนั้นจะถูกเอาไปดัดแปลง ตัดทอน สรุป เอาไปบางส่วน หรือเอาไปเต็ม ๆ ก็ตาม
1.3.2 แต่ถ้าการกระทำตาม 1.3.1 นั้นเข้าข่ายดังต่อไปนี้ ไม่เรียกว่า "ละเมิดลิขสิทธิ์" แม้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของฯ และแม้จะระบุที่มาของงานนั้นหรือไม่ก็ตาม
1.3.2.1 ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของฯ ในงานเหล่านั้น
1.3.2.2 ไม่กระเทือนสิทธิของเจ้าของฯ เกินควร
1.3.3 นอกจากนี้ ถ้าการกระทำตาม 1.3.1 มีลักษณะดังต่อไปนี้ และเข้าข่ายตาม 1.3.2 ด้วย ก็ไม่เรียกว่า "ละเมิดลิขสิทธิ์"
1.3.3.1 เอาไปใช้ในการวิจัยหรือศึกษา โดยไม่ใช่การแสวงหากำไร แม้จะระบุที่มาของงานนั้นหรือไม่ก็ตาม
1.3.3.2 เอาไปใช้ในทางส่วนตัวหรือภายในครอบครัวหรือวงญาติ เว้นญาติเอาไปแพร่ต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซวยไป
1.3.3.3 เอาไปรายงานเป็นข่าว โดยระบุที่มาของงานด้วย
1.3.3.4 เอาไปทำอะไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
1.3.3.5 เอาไปใช้ในการเรียนการสอน โดยไม่ใช่การแสวงหากำไร แม้จะระบุที่มาของงานนั้นหรือไม่ก็ตาม
1.3.3.6 เอาไปใช้ในแบบสอบถาม
1.3.3.7 เอาไปติชม วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ โดยระบุที่มาของงานด้วย
1.3.4 การเอางานเขาไปทั้งดุ้น หรือมากน้อยเพียงไรก็ตาม หากระบุที่มาของงานนั้นแล้ว และเข้าข่ายดังต่อไปนี้ด้วย ก็ไม่เรียกว่า "ละเมิดลิขสิทธิ์"
1.3.4.1 ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของฯ ในงานเหล่านั้น
1.3.4.2 ไม่กระเทือนสิทธิของเจ้าของฯ เกินควร
1.3.5 คนไทยอาจเอางานในวิกิฯ ไทยไปใช้ได้ โดยอาจขออนุญาตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือคนที่อธิบดีฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้แหละ

2. แต่เนื่องจากวิกิฯ เราแสดงเจตนาชัดเจนว่าให้ใช้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู เราก็จะต้องบังคับตามสัญญาฯ นี้ หาใช่ตามกฎหมายไทยในข้อ 1 ไม่, เว้นแต่

2.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องว่ากันตามกฎหมาย
2.2 ในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอื่น หรือไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดเจน ก็จะใช้กฎหมายไทยบังคับ
2.3 คู่กรณีต้องการให้ใช้กฎหมายไทยบังคับแทนส่วนที่สัญญาฯ นั้นมีผลบังคับอยู่แล้ว
2.4 บังคับตามสัญญาฯ นั้นไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ดี เช่น ข้อความใดในสัญญาฯ ขัดต่อกฎหมาย (อาจส่งผลให้สัญญาฯ เน่าไปทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนนั้นก็ได้) ฯลฯ

3. อนึ่ง การเอางานเขาไปแอบอ้าง ไม่เข้าข่าย 1.3.2 แน่นอน อย่างไรก็ดี กฎหมายกำหนดว่าให้ถือไว้ก่อนว่าทุกคนกระทำการด้วยความสุจริตและยังไม่เป็นผิดเป็นโทษจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาผิดจริง 4. กรณีแอบอ้างงานคุณ Mattis นี่ก็มีหลักฐานพร้อมมูล นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล แห่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นี่ควรถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตได้ 5. ลิขสิทธิ์ยังมีรายละเอียดสำคัญอีกมาก แต่เค้าคิด (เอง) ว่าไม่จำเป็นต้องพูดอีกยาวในที่นี้ แต่จะยกตัวอย่างบางกรณี ดังต่อไปนี้

 • มีคดีวอลต์ดิสนีย์มาฟ้องแม่ค้าขายลูกโป่งคนหนึ่งในไทยว่า วาดลายลูกโป่งคล้ายกับหมีพูห์ของเขาที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงเรียกค่าเสียหายหลายล้าน ศาลฎีกาตัดสินว่า จริงอยู่ว่าหมีบนลูกโป่งนั้นคล้ายคลึงกับหมีพูห์ แต่การที่วอลต์ดิสนีย์จดทะเบียนรูปหมีพูห์แล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะวาดรูปหมี หรือแม้แต่รูปหมีที่มีความคล้ายคลึงกับหมีพูห์ ไม่ได้อีกเลย นั่นจะทำให้มนุษย์เราขาดไร้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีแต่ตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นหรือจึงจะวาดรูปหมีได้ เป็นเช่นนั้นโลกคงอับเฉาน่าดู และในเมื่อกรณีนี้แม่ค้าเขาทำไปโดยสุจริต ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่โจทก์ รูปหมีก็ไม่ได้เหมือนกับหมีพูห์เสียทีเดียว จึงยกฟ้อง
 • ในเมกา บริษัทยูนิเวอร์แซลมิวสิก ฟ้องโซนี่ว่าคิดค้นเครื่องเล่นซีดีที่สามารถอัดรายการโทรทัศน์ไว้ดูได้ขึ้นมาบนโลก จะส่งผลให้โจทก์ขาดรายได้เพราะคนก็จะอัดเอาไว้ขายกันเกลื่อนเมือง ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสินว่า มีดยังมีสองคม ของทั้งหลายก็ดุจกัน เครื่องเล่นซีดีแบบนี้แม้จะเอาไปใช้ทำของก๊อปขายได้ก็จริง แต่ก็ใช้อัดรายการที่เราพลาดชมและสนองสุนทรียรสของผู้คนได้ "หาใช่ระบบที่ฉ้อฉลไม่ แต่เป็นคนเรานี่แหละที่ฉ้อฉล" ถ้าศาลสั่งให้โซนี่ทำลายทิ้งเสียทั้งหมด ห้ามผลิตอีกต่อไป ก็จะทำให้มนุษย์เราหมดกำลังใจคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาอีก โลกก็จะไม่พัฒนา ให้ยกฟ้อง
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส จตุตถสุรทิน, ๒๒:๓๖ นาฬิกา (GMT+7)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอธิบายข้างบนของคุณZambo ทำให้เข้าใจดีเรื่องลิขสิทธิ์ดีขึ้นมาก (แต่ก็ยังงงๆ อยู่บ้าง) การเขียนสร้างบทความกันในวิกินั้นต่างก็คงจะมีความคิดคล้ายๆ กันคือเป็นวิทยาทานสำหรับบุคคลทั่วไปและเขียนเสร็จก็เป็นของวิกิ แต่เมื่อนำไปใช้ก็ควรจะอ้างว่า นำมาจากวิกิ ให้ชัดเจนมิใช่อ้างว่าเขียนเองซึ่งในกรณีที่เห็นนี้ไม่ใช่แต่เพียงบทความเดียวแต่ยกไปเป็นชุดๆ

ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นการเอาไปใช้ที่อื่นบางครั้ง แต่ผู้นำไปก็อ้างว่ามาจากวิกิอย่างเรียบร้อย ซึ่งก็ดีใจเพราะมีคนใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้ข่าวว่าในประเทศไทยการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ค่อยถือเป็นเรื่องใหญ่ (ไม่ทราบจริงแค่ไหน) แต่ในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นกรณีส่วนบุคคลเป็นรายย่อยๆ เล็กๆ แต่เป็นเว็ปไซต์ที่มีผู้ใช้มากของผู้เป็นครูบาอาจารย์ จึงคิดว่าน่าจะเริ่มให้การศึกษาแก่ยุวชนในการเข้าใจในความหมายและมีความความซาบซึ้งใน ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือสถาบันอื่นให้มากขึ้น --Matt 23:12, 4 เมษายน 2552 (ICT)

ไม่รู้ว่าทางนั้นจะคัดลอกบทความ ทรัพย์สินทางปัญญา ไปแล้วหรือยัง :D --Octra Dagostino 23:14, 4 เมษายน 2552 (ICT)
ตะลึง! หลังออกตาเล่นไร้สาระนุกรมแล้วฮาขึ้น ๕๕๕ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 23:16, 4 เมษายน 2552 (ICT)
๕๕๕ --Matt 23:21, 4 เมษายน 2552 (ICT)

 1. "(แต่ก็ยังงงๆ อยู่บ้าง)" -- ภาษากฎหมายต้องอ่านหลาย ๆ รอบค่ะถึงจะเข้าใจ เอ๊ะ! หรือเค้าสื่อสารไม่ดีเอง ฮ่า ๆ...
 2. "ได้ข่าวว่าในประเทศไทยการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ค่อยถือเป็นเรื่องใหญ่ (ไม่ทราบจริงแค่ไหน)" -- จริงแท้แน่นอนค่ะ พวกที่จะเห็นเป็นเรื่องใหญ่และเนื้อเต้นทุกวันจนเป็นข่าว ก็มีแต่พวกค่ายเพลงที่โดนเทปผีซีดีเถื่อนจนกระเทือนรายได้มากมาย แต่ในเมืองรอบนอกและแม้แต่ในกรุงเทพฯ เอง ก็ยังมีของก๊อปวางขายเกลื่อนกลาดอย่างกะของถูกกฎหมาย แบบตำรวจรับส่วย (เป็นเรื่องที่มีคำอธิบายสามคำ คือ "บ่อยมาก" "เห็นได้ชัด" และ "ไม่รู้จักจบจักสิ้น") ขนาดกรุงเทพฯ มีข้อบังคับห้ามเอาช้างเข้ามาหากิน แต่ก็เห็นกันเกลื่อนเมือง ล่าสุดทีวีไทยไปสัมภาษณ์ควานช้างคนหนึ่ง บอกว่าจ่ายสวยพันหนึ่งก็อยู่ได้สบายแล้ว
 3. กรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีเยอะค่ะ แต่คนไทยไม่ค่อยใส่ใจ เพราะตนเองได้ประโยชน์จากการละเมิดฯ นี้บ้าง (เช่น สินค้าเลียนแบบ) หรือเพราะตนเองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงบ้าง เป็นต้น
 4. แถมความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในประเทศไทย เป็นความผิดที่ยอมความกันได้
 5. ส่วนครูและข้าราชการไทยบางกลุ่ม (ไม่อยากจะกล่าวว่า "ส่วนใหญ่" แม้พอพิสูจน์แล้วอาจกล่าวได้ก็ตาม) มักเป็นพวกที่ แรกเริ่มบรรจุมีอุดมการณ์ไฟแรง แต่เวลาผ่านไปก็เริ่มเกียจคร้าน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและความสะดวกสบาย ทำลายอุดมการณ์ไปหมดสิ้น แบบที่เรียกว่า "พวกใส่เกียร์ว่าง" อะค่ะ, หวังว่าข้าราชการรุ่นใหม่จะพัฒนาไม่เป็นแบบนี้
 6. การศึกษาไทยก็แย่ มีปัญหาขนานหนัก มักสอนให้เด็กท่องจำมากกว่าคิดเป็น ขนาดเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ยังต้องท่องจำจนอ้วกเลยค่ะ (ไม่ได้หมายถึงวิชาในคณะเค้านะ วิชานอกคณะน่ะแต่บังคับเรียน) , ยากค่ะที่เด็กไทยจะคิดเองเป็น มากกว่าทำตามเขาโดยไม่คิด
 7. แต่การแก้ไขปัญหาด้านลิขสิทธิ์ยังดูเลือนลาง เพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังทะเลาะกันไม่เลิกเลยค่ะ มันต้องล้างกันทั้งระบบทุกระบบจริง ๆ ค่ะ
 8. ป.ล. อ่าว เฮียไหเหล้า ไหนบอกไปหลับแล้วง่ะ

—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส จตุตถสุรทิน, ๒๓:๓๒ นาฬิกา (GMT+7)


สรุปว่ามีใครได้ติดต่อทางนั้นบ้างยังครับ --Manop | พูดคุย - (irc) 07:36, 7 เมษายน 2552 (ICT)
ผมติดต่อไปทางอีเมลนะครับ ได้อีเมลตอบกลับมา แบบงงๆ ดังนี้ครับ
ขอบคุณครับที่เป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยตรวจสอบการบ้านของเด็กนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนทราบว่าการอ้างอิงแหล่งที่มา
และการรู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้เขียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องจากว่างานที่นักเรียนจัดทำขึ้นนั้น คุณครูหลายๆ ท่านได้ใช้
thaigoodview.com ในการจัดการเรียนการสอน
ในเบื้องต้นนักเรียนบางคนอาจจะยังทำการคัดลอกเนื้อหาของท่านมาทั้งหมด
เนื่องจากนักเรียนยังขาดความรู้เกื่ยวกับการอ้างอิงแหล่งที่มา
และการรู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้เขียน ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะกวดขัน
และพยายามปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว
ให้นักเรียนสามารถนำความรู้นั้นมาแก้ไขงานที่ทำต่อไป

คุณครู 1 คนอาจดูแลนักเรียนทั้งห้อง ทั้งระดับชั้นได้ไม่ทั่วถึง
แต่ด้วยความกรุณาของท่านที่ช่วยตรวจสอบการบ้านของนักเรียน
จะทำให้ลูกหลานเด็กไทยไม่ขาดคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องนี้ได้

ขอบคุณแทนคุณครู นักเรียนไทยทั่วประเทศครับ''
ผมอ่านแล้วก็งงแต่เหมือนจะสรุปได้ว่า ทางเว็บไซต์ก็ไม่สนใจลิขสิทธิ์อยู่ดีครับ เลยไม่รู้จะเอายังไงต่อดี แล้วก็ไม่รู้ว่าจะติด cc ไปทำไมด้วย --Manop | พูดคุย - (irc) 11:23, 8 เมษายน 2552 (ICT)
อย่างน้อยกุศลเราก็แรงนะครับ 55+ --Horus 21:19, 8 เมษายน 2552 (ICT)
นั่นซิครับ แต่รู้สึกว่าเว็บนั้นจะได้กำไรพอควร เห็นว่ามีผู้สนับสนุนเยอะเลยทีเดียว คงได้เงินไม่น้อย --Manop | พูดคุย - (irc) 00:35, 9 เมษายน 2552 (ICT)
คำตอบเพิ่มเติมนะครับ ผมถามไปว่า
ขอรบกวนอีกรอบนะครับ ว่าสรุปทาง thaigoodview.comมีแนวทางดำเนินการในกรณีอย่างไรครับ ฝากรบกวนตอบด้วยนะครับ หากไม่มีการจัดการเพิ่มเติม ทางวิกิพีเดียไทยจะได้ดำเนินเรื่องต่อครับ ขอบคุณครับ มานพ
แต่จากข้อความตอบมา
ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับ ก็ขอสรุปใหม่ครับ

1. ผมทำไทยกู้ดวิวเพื่อเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลให้เด็กได้ใช้งาน ได้อ่าน
และให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำมา 8 ปีด้วยทุนส่วนตัว
ปีนี้เป็นปีที่ 9 มีผู้สนับสนุนเยอะมากครับ แต่ไม่ใช่เงิน
อย่างที่วิกิพีเดียได้รับ แต่สนับสนุนด้วยกำลังใจ
ที่อยากมีที่ที่ให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ในการส่งงาน ส่งการบ้าน
ดีกว่าไปใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด
มิได้มีเจตนาทำเว็บเพื่อทางธุรกิจแต่อย่างไร

2. การที่ให้เด็กส่งงาน ส่งการบ้าน จากเดิมก็ลอกมาจากเว็บต่างๆ แล้วสั่ง
print ลงกระดาษส่งครู ก็ให้มาส่งทางเว็บแทน เพื่อให้คนอื่นอ่านและตรวจสอบด้วย
เพราะบางทีครูผู้สอนก็ไม่รู้ว่าเด็กลอกจากเว็บไหนมา ถ้าส่งทางเว็บ คนอื่นมาดู
ช่วยกันตรวจสอบ แล้วบอกเด็ก เด็กก็จะได้รู้ว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ถูกต้อง
ต้องอ้างแหล่งที่มา
เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าการกระทำที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร

3.
เพื่อมิให้ท่านมานพและวิกิพีเดียไทยได้รับผลจากการกระทำดังกล่าวจากนักเรียนที่มาส่งการบ้าน
ด้วยความไม่รู้ หรือรู้แต่สะเพร่าไม่อ้างแหล่งที่มา
ผมจะทำการการลบข้อมูลทั้งหมดที่นำมาจากวิกิพีเดีย
และจะประกาศห้ามนำข้อมูลจากวิกิพีเดีย มาใส่ในเว็บไทยกู๊ดวิวอีกต่อไป

4. หากท่านพบข้อความที่เด็กคัดลอกมาจากวิกิพีเดียอีกช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย
จะไปลบทิ้งทันที

สุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษแทนนักเรียนและคุณครูที่ได้ละเมิดสิทธิ์วิกิพีเดียไทยมา
ณ ที่นี้ด้วย และจะพยายามจะไม่ให้เกิดเหตุการดังกล่าวอีก
สุดท้ายนี้ อ่านข้อความแล้วคงไม่รู้จะบอกอย่างไรแล้ว แต่คงคิดได้ว่าเขาคงคิดได้แค่นี้ และท่าทางคงจะเป็นระบบแบบนี้ไปอีกนาน --Manop | พูดคุย - (irc) 21:24, 9 เมษายน 2552 (ICT)
ผมพอเข้าใจแล้วคือ thaigoodview เป็นเว็บที่เปิดขึ้นมาโดยคุณครูคนนั้น คนที่เอาข้อมูลต่างๆ มาลงคือนักเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนเองที่คัดลอกมาจากวิกิพีเดีย เป็นการส่งการบ้านทางเว็บไซต์ คุณครูไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาแต่อย่างใด ดังนั้นคุณครูจึงไม่ทราบว่าบทความไหนบ้างที่เอามาจากวิกิพีเดีย เราก็ต้องไปดูว่าบทความไหนบ้างก็ต้องแจ้งเป็นหน้าๆ ไป --Octra Dagostino 21:29, 9 เมษายน 2552 (ICT)
ต้องขอขอบคุณในความพยายามของพี่มานพจริง ๆ เลยครับสำหรับการทวงคำตอบ สรุปว่าคนทำเว็บไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย แต่เด็กทำผิดฝ่ายเดียวหรือเปล่าครับ (จากคำตอบที่ได้มา) --Horus 21:47, 9 เมษายน 2552 (ICT)
ความเห็นเพิ่มเติมครับ ทาง thaigoodview เขียนประกาศไว้ในเว็บไซต์ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20943 เผื่อสนใจตามอ่านเพิ่มได้ โดยมีประกาศไว้ตัวเล็กๆ ในหน้าแรก (หายากหน่อย) นอกจากนี้ในเว็บไซต์หน้านี้ยังขนาดมีประวัติเรซูเมผมมาลงด้วยนะเนี่ย ส่วนเรื่องเด็กทำผิดอย่างเดียวหรือเปล่านั้นผมเองก็ว่า จะโทษเด็กอย่างเดียวก็คงง่ายสุดครับเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ถ้าผู้ใหญ่ไม่สอนและเตือนว่าเด็กทำผิด และก็โยนความผิดทั้งหมดให้เด็กที่ไปลอกมาผมเองก็ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม
จำได้อย่างสมัยเด็กๆ อาจารย์ชอบสั่งการบ้านนักเรียน ให้ไปลอกจากหนังสือมาทำรายงานเป็น"เรื่องปกติ" ในสังคมไทยไปซะแล้ว ผ่านไปสิบปีทุกอย่างก็เหมือนเดิม --Manop | พูดคุย - (irc) 23:14, 9 เมษายน 2552 (ICT)
เท่าที่ตามไปอ่านดูในเว็บโน้น รู้สึกว่าจะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับ cc ที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ประกาศสิทธิ์ไม่ถูกต้องมากกว่า ทางอาจารย์คงไม่ได้มีเจตนาจะส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์หรอกค่ะ (โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการให้การบ้านแบบไปลอกที่อื่นมาจัดหน้าใหม่แล้วส่งเหมือนกัน เพราะ >90% เด็กจะไม่ได้อ่านหรอก แปะอย่างเดียว เลยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการบ้านประเภทนี้ว่าทำไปทำไม :s) --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 23:59, 9 เมษายน 2552 (ICT)
ถึงไม่เข้าใจ แต่เวลามีปัญหา เราก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายนี่ครับ นอกจากนี้ เว็บดังกล่าวยังได้ชื่อว่าเป็นเว็บที่เข้าร่วมสนับสนุนครีเอทีฟคอมมอนส์ไทยด้วย ยิ่งทำให้ภาพดูไม่ดีเข้าไปใหญ่ และนอกจากนี้ สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับเว็บในไทยแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ดูแลหรือเว็บมาสเตอร์จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือเองก็ตามที แต่ก็จะต้องรับโทษตามไปด้วหากว่าเว็บมีความผิดครับ (แน่นอนว่าถ้าไร้สาระนุกรมโดนเล่นงานขึ้นมา ผมก็จะซวยไปด้วย) --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 00:04, 10 เมษายน 2552 (ICT)
หลังจากไปอ่านของเว็บนั้นมา ท่าทางตัวอาจารย์เองก็ยังไม่เข้าใจวิธีอ้างอิงเลยแฮะ มิน่า เด็กเลยทำไม่เป็น มีฮึดฮัดเข้าใจว่าวิกิพีเดียหวงข้อมูลด้วยแฮะ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 00:15, 10 เมษายน 2552 (ICT)
ใช่จ้า เห็นด้วยว่าเค้าทำส่วนอ้างอิงไม่ถูกต้องอ่ะ ซึ่งก็ไม่ใช่ excuse จริงๆ นั่นแหละ แต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเขาก็จะได้คุยกันได้ตรงจุด เข้าใจกันง่ายขึ้นไง เพราะถ้ามองถึงเจตนา เขาก็มีเจตนาดี ถ้าเราสามารถปรับความเข้าใจเรื่องวิธีอ้างอิงที่ถูกต้องได้ กุศลก็จะส่งต่อไปยังเด็กๆ ทำให้มีความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องต่อๆ ไปด้วย อ่านถึงน้ำเสียงสุดท้ายของอาจารย์ทำนองน้อยใจว่าวิกิพีเดียหวงข้อมูล ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ เรามาเขียนให้วิกิพีเดียนี้ก็ตั้งใจให้เป็นวิทยาทานแล้ว แต่การประกาศสิทธิ์หรือการอ้างอิงที่ถูกต้องนั่น คือเป็นการให้เกียรติต่อผู้สร้างผลงาน เป็นมารยาทอันดีที่ควรกระทำ น่าจะชี้แจงกันได้ ถ้าเจอแบบพวกที่จิตอกุศล ลอกงานเราไปสวม copyright เตือนแล้วยังดื้อแพ่ง อันนี้พี่เคยฟ้องจนปิดเว็บมาแล้วล่ะ (สนใจติดต่อนอกรอบได้ อิอิ) ดังนั้นเคสนี้พี่จึงคิดว่าน่าจะสามารถทำความเข้าใจที่ถูกต้องได้ ไม่น่าจะถึงตัดญาติขาดมิตร ห้ามเอาข้อมูลจากวิกิพีเดียไปใช้อีก แล้วเราจะมานั่งเขียนให้ใครอ่านล่ะ --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 00:30, 10 เมษายน 2552 (ICT)
แต่เรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกพักแหละครับ และก็ไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะเด็กไทยด้วยหรอกครับ จากประสบการณ์ของผมเอง เด็กเอเชียมักจะอ้างอิงกันไม่เป็นอยู่แล้วหน่ะครับ ซึ่งก็ช่วยไม่ได้ มันไม่ใช่วัฒนธรรมเอเชียนี่ครับ แต่ถึงช่วยไม่ได้ แต่ในเมื่อมันเป็นกฎหมายและแนวปฎิบัติไปแล้ว ยังไงๆมันก็ต้องทำครับ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 00:47, 10 เมษายน 2552 (ICT)
เท่าที่ไปอ่านดูเด็กนักเรียนที่ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาทำงานเหมือนเป็นเล่มรายงานนะคะ หน้านี้http://www.thaigoodview.com/node/14493 คือส่วนหนึ่งของเล่มรายงาน โดยมีหน้าหลักคือ http://www.thaigoodview.com/node/6235 และมีการอ้างอิงว่านำข้อมูลมาจากวิกิที่หน้านี้ http://www.thaigoodview.com/node/6254 ไม่ทราบว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ เพียงแต่เราต้องสอนเด็กเพิ่มเติมว่าการอ้างอิงที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะ
คุณครูท่านก็ทึกทักไปหน่อยนะครับ เพราะเราแค่ต้องการให้เครดิตกับผู้เขียนบทความบ้าง แต่การไม่ลอกมาเลยนี่จะดีที่สุดใช่ไหมล่ะครับ (ทางวิกิภาษาอังกฤษเน้นการอ้างอิงมากนะครับ) --Horus 17:26, 10 เมษายน 2552 (ICT)
ความคืบหน้านะครับ พอดีผมส่งอีเมลไปอธิบายเรื่องลิขสิทธิ์ แล้วทางนั้นได้ตอบกลับมา อธิบายเป็นข้อๆ ละกัน
 1. ทาง thaigoodview ไม่ได้มีเจตนาและไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งหลายคนอ่านถึงตรงนี้คงรู้แล้ว)
 2. เด็ก (และผู้ใหญ่) ที่ใส่ข้อมูลเข้ามาในเว็บก็ไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่ก็ก๊อปมา บางคนก็ก๊อปอย่างเดียว บางคนก็ก๊อปแล้วขอบคุณวิกิพีเดีย (ขอบคุณทำไมเนี่ย น่าจะขอบคุณคนที่เขียนแต่ละเรื่องมากกว่า)
 3. ทางวิกิพีเดียไทย ก็ไม่ได้จะฟ้องร้องอะไร แค่ต้องการให้อย่างน้อยมีการอ้างอิงถึง แต่ทาง thaigoodview เข้าใจผิดว่าจะฟ้องร้อง
 4. ทีมงาน ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และสสส เข้ามาช่วยอธิบาย แต่เหมือนว่าคนช่วยอธิบายจะยังไม่เข้าใจปัญหาเลย ทำให้นึกถึงคุณ Bact ที่เป็นอดีตแอดมินวิกิพีเดีย แล้วเป็นทีมงานครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ที่ไม่เข้าใจปัญหาวิกิพีเดียและปัญหาลิขสิทธิ์ แต่ก็เป็นคนดำเนินการหลักของครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย
ตอนนี้เลยคิดว่าแนวทางในอนาคตควรทำอย่างไรกันดีครับ เพราะคราวก่อนตอนที่เว็บกระปุก.คอม กับคลังปัญญาไทย (สนับสนุนโดย สสส อีกแล้ว) ลอกไป ก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เพราะทางคนทำเว็บไม่ได้ให้ความสำคัญ และไม่สนใจวิกิพีเดียแต่อย่างใด เลยคิดว่าทางออกคราวหน้า น่าจะเป็น มีใครมีไอเดียเสนอเพิ่มได้นะครับ
 1. ให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์กับเจ้าของเว็บ
 2. การเจรจาทางอีเมลท่าจะไม่เวิร์ก สงสัยคราวหน้าต้องโทรคุย แล้วหาคนเสียงเพราะๆ โทรหา
 3. ...คิดไม่ออกแล้ว --Manop | พูดคุย - (irc) 00:16, 11 เมษายน 2552 (ICT)

ถ้าพี่มานพยังจำได้ (แต่คงจำไม่ได้หรอกมั้ง เล่นลบซ่ะเยอะหนิ) ตอนผมเข้ามาแรกๆ ผมเข้ามาแก้หน้าวิกิพีเดีย:การอ้างอิงบทความ (หรืออะไรทำนองนี้แหละ) ซึ่งก็ขอพูดตามตรงเลยะพี่ เนื้อหามันไม่ได้ทำให้เห็นว่าการอ้างอิงสำคัญเท่าไร (ซึ่งเราก็เคยคุยกันไปแล้วทีนึง จำได้ว่าตอนนั้นมา ผม, พี่, ริน แล้วก็พี่ธวัชชัย แต่ว่างานนั้นสุดท้ายก็เป็น NATO (No Action, Talk Only) ไป อีกทั้งรายละเอียดการอ้างอิงก็น้อย (จำได้ว่าตอนนั้นเถียงกับออกตาแทบตายเพราะตอนนั้นผมใช้เป็นแต่ระบบฮาวาร์ด (ตอนนี้ก็แอบใช้) แต่ออกตายืนยันจะให้ใช้ระบบของหอสมุด แต่ไม่ว่าวิกิพีเดียจะใช้ระบบไหนก็ช่าง ไม่มีการบอกวิธีการอ้างอิงที่ครบถ้วน มีแต่การอ้างอิงหนังสืออย่างเดียว

แต่สุดท้าย ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นนิสัยชุ่ยๆของคนทั่วไปด้วยแหละที่ไม่ศึกษาวิธีใช้ก่อนเขียน ดังนั้นเราจึงได้เห็นผู้ใช้บางรายที่คิดว่ามีการศึกษาดี เข้ามาเขียนแบบผิดนโยบายของวิกิพีเดียเรา และเมื่อโดนเราแปะป้าย หรืออะไรก็ตามแต่ ก็จะแสดงอาการฮึดฮัดไม่พอใจ ตำหนิติเตียนวิจารณ์วิกิพีเดีย หรือผุ้ที่เข้ามาอธิบาย
ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราคงต้องเอวังกันต่อไป แต่การปรับปรุงหน้าวิกิพีเดียการอ้างอิง น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็จะได้ป้องกันข้ออ้างว่าไม่รู้ได้ครับ
มือคุยเสียงหวาน ผมว่าไม่ดีหรอกพี่ เกรงจะโดนกวนกลับมากกว่า แต่ถ้าความรู้ทางนิติฯแน่นอย่างคุณZambo ก็ไม่แน่นะพี่--ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 01:05, 11 เมษายน 2552 (ICT)

เพิ่มเติมกันสักนิดนึงส์

มีอีกเวปที่น่าสนใจอีเช่นกันนะครับ www.thaisexyclub.com ลองเข้าไปชมกันดู มีข้อมูลของวิกิพีเดียเพียบเลย
อันนี้หน้าของคุณManopไม่รู้ว่าไปโผล่ได้ไง
ผู้ใช้:Brandy Frisky
ผู้ใช้:Octahedron80
--Azoma

เฮ้ย....

—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส จตุตถสุรทิน, ๒๒:๓๖ นาฬิกา (GMT+7)

5555 แถมหัวข้อโคตรน่ารักเลย "การขลิบปลายอวัยวะเพศ" 5555555 โดนทุกคนเลย --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 16:49, 14 เมษายน 2552 (ICT)

แบบนั้นคงจะใช้บอตดูดข้อมูลไปนะครับ หน้าที่ไม่ต้องการหลายหน้าก็ถูกดูดไปด้วย หลายเว็บก็ทำแบบนี้ --Octra Dagostino 09:29, 16 เมษายน 2552 (ICT)

ผมคิดว่าน่าจะเจอแล้วครับว่าทำไมไม่ให้เครดิต

ด้านล่างของทุก ๆ หน้าในวิกิพีเดีย มีเขียนกำกับว่า

ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ไปทั่วประเทศ ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้สามารถนำไปเผยแพร่ คัดลอกต่อโดยไม่ต้องขออนุญาต ภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิขสิทธิ์)

ตรงนี้แหละครับ อาจถูกนำไปตีความเป็นว่า สามารถนำไปเผยแพร่หรือคัดลอกต่อได้โดยไม่ต้องให้เครดิต เป็นต้นครับ (ซึ่งคำว่า "ไม่ต้องขออนุญาต" นั้นแท้จริงแล้วมันไม่เหมือนกับคำว่า "ไม่ต้องให้เครดิต") --lovekrittaya gwperi 07:24, 16 เมษายน 2552 (ICT)
ตอนนี้ที่วิกิมีเดียกำลังจะมีโครงการเพื่อใช้ dual license โดยใช้ GFDL ควบคู่ไปกับ CC ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะนำไปคัดลอกสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน แต่ถึงยังไงทั้งสองก็ต้องให้เครดิตแหล่งที่มาอยู่ดี คิดว่าข้อความตรงนั้นควรปรับแก้เสียใหม่เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดไปได้ และเมื่อวิกิพีเดียใช้ CC ได้แล้ว thaigoodview ก็จะผิดเต็ม ๆ --Octra Dagostino 12:08, 17 เมษายน 2552 (ICT)
กฎหมายจะมีผลย้อนหลังไปเป็นโทษแก่บุคคลไม่ได้ค่ะ ถ้าวิกิฯ เริ่มใช้ CC เมื่อไร ในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษก็จะเริ่มใช้บังคับนับแต่วันที่ใช้นั้นหรือตามกำหนดการอื่น (เช่น หกสิบวันหลังจากวันประกาศใช้) แต่จะย้อนหลังไปเป็นโทษไม่ได้ค่ะ ขัดทั้งหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญไทยด้วย สำหรับการกระทำของ thaigoodview หากเป็นความผิดก็จะต้องบังคับตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในวันกระทำการนั้น
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส สัปตทศมสุรทิน, ๒๓:๑๖ นาฬิกา (GMT+7)
ถึงวิกิพีเดียจะใช้ CC แต่ก็เป็น CC-by-sa นะครับ คนที่ลอกต่อไปอย่าง thaigoodview ก็ยังใช้ไม่ได้ เพราะเขาใช้ CC-by-nc-sa
ว่าแต่ถ้า thaigoodview เองลอกไปแล้วไม่สนใจ อย่าง คลังปัญญาไทย หรือ กระปุก.คอม จะมีทีมงานวิกิพีเดียไทย ดำเนินการไหมครับเนี่ย เพราะดำเนินเรื่องคงเสียเวลา และค่าใช้จ่าย เยอะพอควร--Manop | พูดคุย - (irc) 02:33, 20 เมษายน 2552 (ICT)
ว่าแต่ข้อความด้านล่างนี้จะใช้คำว่าอะไรดีครับ รู้สึกว่าข้อความมันทำให้สับสนง่ายจริงด้วย --Manop | พูดคุย - (irc) 02:35, 20 เมษายน 2552 (ICT)
ถ้าเราเตือนแล้วเขาไม่ฟัง ก็ขึ้นโรงขึ้นศาลได้ค่ะ ฟ้องได้ทั้งทางแพ่งและอาญา (แพ่งไม่แน่ใจว่ามีอายุความกี่ปีนะ และทางอาญายอมความได้) แต่ไม่แน่ใจ ดูเหมือนว่าเรามี "คณะกรรมการลิขสิทธิ์แห่งชาติ" ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ หรือเปล่านะคะ และไม่แน่ใจว่าถ้ามี คณะกรรมการเขามีอำนาจหน้าที่อะไรอะ ต้องไปดูกฎหมายอีกที เหมือนอย่างด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายให้มี "คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ" (ซึ่งกฤษฎีกาแปลว่า "Official Information Tribunal") มีอำนาจรับคำร้องและพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทต่าง ๆ เช่น สั่งให้หน่วยงานนั้นนี้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ได้ เป็นต้น ก่อนที่เรื่องจะไปถึงศาลได้ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด อุทธง อุทธรณ์ต่อไม่ได้ด้วย
จริง ๆ ก็สนับสนุนอยากให้เป็นคดีตัวอย่างสักครั้งนะคะ เพราะหลาย ๆ กรณี อย่างเค้าเองก็เป็นสมาชิกเว็บฟ๐นต์ และสมาชิกก็มักเอาผลงานกราฟิกมาอวดกัน แล้วบางทีก็ไปเจอกลายเป็นตัวการ์ตูนประดับฮิห้า มีตราเว็บ Kapook.com โชว์หรา ไรเงี้ย ซึ่งพี่แอน เจ้าเว็บฟ๐นต์ ก็บุกไปถึงกระปุก (ดูบล็อกไอ้แอนนนนน ตอน เมื่อผมบุก kapook.com! (ภาคแรก) (ภาคสอง) (ภาคสาม) - อาจใช้ศึกษาเป็นแนวทางของเราได้บ้าง) เพราะเจอมาหลายที ทนไม่ได้ กระปุกก็รับปากจะมีมาตรการหลายครั้ง แต่ทุกวันนี้ผลงานในเว็บก็ยังโดนขโมยอยู่ แล้วไม่ใช่แค่กระปุกที่ขโมยด้วย บางครั้งไปเจอกลายเป็นปกนิตยสารไรงี้เลย จึงอยากให้มีคดีอุทาหรณ์สักทีก็ดีนะคะ
ส่วนข้อความข้างล่าง น่าจะเพิ่มไปว่าประมาณว่า "ไม่ต้องขออนุญาต แต่โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ" แล้วเราก็ทำลิงก์ตรงคำ "เงื่อนไข..." ให้คลิกไปอ่านอีกที (แต่เขาจะอ่านหรือเปล่านั้น...................)
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส วีศติศมสุรทิน, ๐๒:๕๒ นาฬิกา (GMT+7)
เห็นด้วยค่ะ ว่าข้อความด้านล่างนี่มันทำไห้คิดว่า ไม่ต้องให้เครดิต(ก็ได้) จริงๆ แต่บางคนเอาไปใช้ เค้าก็ให้เครดิตตามมารยาทนะคะ เลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของจิตสำนึกด้วย
ส่วนการปรับเปลี่ยนข้อความ ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ อย่างในเว็บ Pingbook เค้าจะใส่ในข่าว ทุกหน้าข่าวว่า "หากนำข่าวไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บไซต์ด้วย" คือจะบอกว่า ขอไห้เป็นข้อความที่อาจจะไม่ต้องสวยหรูมาก แต่เข้าใจได้ง่ายๆดีกว่า เพราะเดี๋ยวนี้ เด็กๆก็เข้าวิกิพีเดียเยอะเหมือนกัน บางทีเค้าอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ก็เป็นได้ --Love is in the air.. 03:00, 20 เมษายน 2552 (ICT)
จริงๆ แล้วลิขสิทธิ์ของวิกิพีเดียมันจะไม่ค่อยเหมือน"ลิขสิทธิ์"เมืองไทยนะครับ เพราะเขาไม่ได้กำหนดให้ว่าคนเอาไปใช้ต้องให้เครดิตวิกิพีเดียคืน เพราะเป็นแนวเสรีมากกว่า โดยเพียงกำหนดให้เครดิตคนเขียนบทความมากกว่า ซึ่งบางเรื่องมีคนเขียนมากกว่าสิบหรืออาจเป็นร้อย ก็เลยคิดว่าให้เครดิตกลับมาที่หน้าวิกิพีเดียหน้านั้นๆ เพราะจะแสดงถึงชื่อคนเขียนทั้งหมดแทนที่ (มากกว่าทำเครดิตกลับมาว่า วิกิพีเดีย หรือ th.wikipedia.org) --Manop | พูดคุย - (irc) 13:27, 20 เมษายน 2552 (ICT)
เรื่องทาง thaigoodview ลอกไปท่าทางว่าทางนั้นก็คงไม่ทำอะไรเพิ่มครับ เพราะเนื้อหาที่ลอกไปจากวิกิพีเดียค่อนข้างเยอะ แต่ถ้ามีใครอยากเอาไว้เป็นคดีตัวอย่างก็ลองได้นะครับ เพราะเว็บนี้ใหญ่เหมือนกันมีสิทธิทำให้ทุกคนหันมาสนใจลิขสิทธิ์กันมากขึ้น ส่วนเรื่องจิตสำนึกก็คงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วว่าไป เห็นล่าสุดมีคนบ่นเพิ่มว่าวิกิพีเดียใจไม่กว้าง เรื่องแค่นี้เอง เรื่องแจกความรู้ควรทำเป็นเงียบๆ ไว้ ทำเป็นลืมๆ ไปก็ได้ เห็นแล้วก็แปลกดีผู้ใหญ่สมัยนี้ มักง่ายกันจริงๆ --Manop | พูดคุย - (irc) 13:50, 20 เมษายน 2552 (ICT)
จะแก้ไขคำบรรยายด้านล่างสุดก็ดีนะครับ ถึงแม้จะมีลิงก์ไปหน้าลิขสิทธิ์ก็เถอะนะ พวกนายทุนคนไหนเลยจะสนใจอ่าน พวกเราอาสาสมัครเหมือนกับเติมเต็มความต้องการให้พวกเขานั่นแหละมั้ง (บางทีถ้าไม่ได้เงิน ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำเว็บขึ้นมาหรือเปล่า) คิดแล้วก็เห็นด้วยครับที่เมื่อเซิร์ซกูเกิลแล้วจะขึ้นหน้าของวิกิพีเดียขึ้นมาให้ก่อนครับ --Horus 18:46, 20 เมษายน 2552 (ICT)

ฟ้องร้อง

เรื่องทาง thaigoodview นี่เป็นกรณีศึกษาที่ดีนะผมว่า...
ในอนาคตอาจจะมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก กับเว็ปเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอื่นๆก็เป็นได้
หากจะมีการฟ้องร้องกับทางเจ้าของเว็ปก็ดี ทางเว็ปของโรงเรียนก็ดี
หรืออาจจะเจอกับพ่อพิมพ์แม่พิมพ์แบบว่า...ข้างบนก็ดี
จะมีผลกระทบต่อการศึกษาแบบคัดลอกของไทยหรือเปล่า...
ควรจะจัดการอย่างไรดี...
--Azoma | พูดคุย

จริงๆ ถ้ามีฟ้องร้องก็อาจจะดีครับ เป็นกรณีศึกษาไปได้ แต่ก็จะมีผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่าย Thaigoodview ที่ลอกไป คงเสียหลายต่อ เพราะถ้าเรื่องถึงศาลยังไง Thaigoodview ก็คงแพ้อย่างไม่ยาก แต่คงทำให้ ทั้งเสียหน้า เสียผู้สนับสนุน และคงเสียใจด้วย ตอนนี้ยิ่งน้อยใจอยู่ มาหาว่าวิกิพีเดียใจแคบอีก (อะไรกันไปหมดก็ไม่รู้) ส่วนวิกิพีเดียไทยก็คงเสียเวลากับเสียค่าดำเนินการ --Manop | พูดคุย - (irc) 06:31, 25 เมษายน 2552 (ICT)
เสียค่าดำเนินการด้วย? ความผิดเห็นๆ อย่างนี้ไม่น่าต้องใช้ทนายเลยนะครับ (อันนี้คิดแบบเด็กๆ) ถ้าแม้แต่คนที่ไม่รู้กฎหมายยังรู้ว่าผิด แล้วทำไมเขาจะไม่ผิด (เหมือนโพสต์ในฟอรั่มเลยแฮะ) --Horus 11:33, 25 เมษายน 2552 (ICT)
ถ้าฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา ไม่ต้องเสียค่าทนายค่ะ รัฐจะเป็นอัยการให้เราเอง แต่ต้องดำเนินการภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รู้ว่าถูกละเมิดนะ (เกินกว่านั้นต้องไปฟ้องแพ่ง ซึ่งต้องเสียค่าทนายค่ะ) ส่วนเสียเวลานั้นเสียแน่ๆ ค่ะ แล้วใครจะเป็นคนฟ้องร้องล่ะ ผู้เขียนบทความเป็นผู้ฟ้องได้ไหม ถ้าเข้าใจไม่ผิด ลิขสิทธิ์ในตัวบทความที่เขียนขึ้นยังคงเป็นของผู้เขียน จะเอาไปทำอะไรก็ได้ แต่ได้ยกให้วิกิพีเดียใช้งานตามสัญญาอนุญาต GNU เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ถ้าถูกต้องละก็... เพี้ยง.. ขอให้ใครมาลอกบทความที่ข้าพเจ้าเขียนไปสักทีเถอะ จะฟ้องให้ดู --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 11:54, 25 เมษายน 2552 (ICT)
เล่าเพิ่มเติมอย่างนี้ เพื่อเป็นกรณีศึกษา เราเคยฟ้องร้องสถาบันแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนาม) เพราะมาลอกบทความจากเว็บส่วนตัวของเราไปแปะในเว็บสถาบัน แล้วใส่ copyright ความจริงบทความเราโดนลอกอยู่เรื่อยแหละ ผู้ลอกก็เว็บโรงเรียนทั้งหลายนี่แหละ เด็กๆ ลอกเอาไปส่งครู แต่เราขี้เกียจเอาเรื่อง เพราะมันเยอะมากกกก แต่สถาบันฯ อันนี้มาลอกแบบนี้ยอมไม่ได้ ต่อไปในอนาคตอาจกลับกลายเป็นว่าบทความของเราเป็นของสถาบัน แล้วเราไปลอกสถาบันมา แบบนี้ก็ยุ่งสิ เราจึงตัดสินใจแจ้งความฟ้องร้องค่ะ เป็นคดีอาญา ไม่ต้องเสียเงินค่ะ แต่เสียเวลามาก :s ในที่สุดเว็บสถาบันก็โดนปิดไปค่ะ แต่เรื่องไม่ถึงศาลเพราะในที่สุดทางสถาบันฯ มาขอประนีประนอม (คดีลิขสิทธิ์เป็นคดีอาญาที่ยอมความได้) นับเวลาตั้งแต่แจ้งความฟ้องร้องจนถึงวันที่สถาบันฯ โดนปิดเว็บ ประมาณ 8-9 เดือนค่ะ ดังนั้นเรามั่นใจว่าถ้าเราฟ้อง เราชนะแน่ ที่สงสัยคือเรื่องสัญญาอนุญาตแบบ GNU เนี่ย ไม่มั่นใจว่าผู้เขียนบทความยกให้วิกิฯ เลยหรือเปล่า หรือว่ายังคงสิทธิ์อยู่ ถ้ายังคงสิทธิ์อยู่ละก็ เสร็จข้าพเจ้าแน่ --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 12:03, 25 เมษายน 2552 (ICT)
เคยฟ้องด้วย? เหอ ๆ ถ้างั้นถ้าเราจะฟ้องเนี่ย เราต้องไปศาล/มีทนายด้วยหรือเปล่าครับ --Horus 14:47, 25 เมษายน 2552 (ICT)
ยังไม่ต้องไปศาล เลยยังไม่มีทนายค่ะ การแจ้งความฟ้องร้องสามารถทำได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือที่ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดในนี้นะคะ คดีตัวอย่าง การละเมิดลิขสิทธิ์ของข้าพเจ้า สนับสนุนให้ปกป้องลิขสิทธิ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจ้า --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 15:48, 25 เมษายน 2552 (ICT)
เห็นด้วยเรื่องรายย่อยที่ก็อปปีกันไปว่าช่างเถอะ แต่เมื่อเป็นสถาบันโดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนก็น่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง มีความสงสัยตรงที่ที่คุณ Tinuviel พูดถึงความแตกต่างระหว่างการที่ผู้เขียนบทความยกหรือไม่ยกสิทธิให้แก่วิกิฯ ถ้ายกให้วิกิฯ แล้ววิกิไม่มีสิทธิในฐานะสถาบันในการเป็นเจ้าของบทความหรือคะ? --Matt 20:39, 25 เมษายน 2552 (ICT)
ตอบคุณ Mattis ค่ะ ถ้ายกให้วิกิฯ ผู้ฟ้องร้องก็คงต้องเป็นตัวแทนจากทางวิกิฯ ค่ะ (มีสิทธิฟ้องค่ะ) แต่จากที่อ่านในรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความในวิกิพีเดีย เข้าใจว่าสิทธิยังคงเป็นของผู้เขียนค่ะ ถ้าแบบนี้เราฟ้องร้องง่ายค่ะเพราะจัดการได้เองเลย ตอนแรกดิฉันงงนิดหน่อยว่าถ้าสิทธิเป็นของวิกิฯ แล้วใครจะเป็นตัวแทนวิกิฯ ไปฟ้องน่ะค่ะ --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 22:01, 25 เมษายน 2552 (ICT)
ขอบคุณค่ะคุณ Tinuviel ที่ช่วยทำให้กระจ่างขึ้น แต่ถ้าผู้เขียนยังเป็นเจ้าของอยู่จะไม่ทำให้เป็นปัญหาหรือคะ ในบทความส่วนใหญ่แล้วก็ช่วยกันทั้งเขียนทั้งแก้ด้วยกันหลายคน ในกรณีเช่นนี้ใครมีลิขสิทธิ์คะ และที่ว่าจัดการได้เองแปลว่าอะไร หมายความว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องหรือคะ? --Matt 00:08, 26 เมษายน 2552 (ICT)
เรื่องกฎหมายนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าอย่างไรดี แต่เท่าที่เข้าใจคือผู้เขียนยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหมือนกับการเขียนเนื้อหาทั่วไป เพียงแต่อนุญาตให้วิกิพีเดียใช้ต่อ โดยลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียน (ซึ่งบางเรื่องมีหลายคน) ส่วนกรณีของ thaigoodview ลอกวิกิพีเดียไปก็มีอีกเยอะครับ อย่างเช่น อีริส กับ http://www.thaigoodview.com/node/16169 และเป็นกรณีเดิมโดยเขียนว่า "เขียนโดย sss516217" (<-- ไม่รู้ว่าอันนี้คือแอคเคานต์บอตหรือเปล่า) --Manop | พูดคุย - (irc) 02:13, 26 เมษายน 2552 (ICT)

ไม่ว่าจะใครเขียนก็ช่าง เว็บมาสเตอร์ไม่มีสิทธิปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นหรอกครับ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 02:24, 26 เมษายน 2552 (ICT)

 • วิกิพีเดียเป็นนิติบุคคล ก็ให้ผู้แทนของนิติบุคคล (ดู นิติบุคคล#การบริหารจัดการนิติบุคคล) ไปฟ้องเยี่ยงไรเล่า โดยไม่ต้องสนว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะเป็นใครบ้างในเมื่อเป็นการยากจะรู้หรือติดต่ออย่างพร้อมเพรียงได้ และโดยหลักข้อสันนิษฐานของกฎหมาย (fiction of law) แล้วก็ให้ถือว่าผู้เขียนบทความทุกคนได้มอบลิขสิทธิ์มาให้วิกิฯ แล้ว ในเมื่อกรณีนี้ วิกิฯ เป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์ และเป็นผู้เสียหายโดยตรงในขณะที่การกระทำความผิดเกิดขึ้น ก็ย่อมฟ้องได้ จะไปแจ้งความโดยตรง หรือไปฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยตรงเลยก็ได้
 • ส่วนใครจะเป็นผู้แทนของวิกิฯ ในฐานะเป็นนิติบุคคล ก็ไม่อาจทราบได้ ไม่รู้ระบบการบริหารงานของวิกิฯ ค่ะ
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๐๒:๔๘ นาฬิกา (GMT+7)
 • "เว็บมาสเตอร์ไม่มีสิทธิปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นหรอกครับ" เว้นแต่เขาจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น (having no art and part) หรือไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย ก็อาจไม่ต้องรับโทษร่วมกับบรรดาผู้กระทำความผิดโดยตรง ทั้งนี้ตามหลักกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล อย่างไรก็ดี ในกรณีเว็บไซต์ การที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลเว็บ ปล่อยให้การกระทำความผิดเกิดขึ้นในเว็บ ย่อมถือได้ว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันควร ไม่น่าปฏิเสธความรับผิดชอบได้
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๐๒:๕๔ นาฬิกา (GMT+7)
ถึงวิกิพีเดียจะเป็นนิติบุคคล แต่ผลงานในนี้คงไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของวิกิพีเดียนะครับ (คนเขียนไม่ได้เงินเดือนจากวิกิพีเดีย เว้นเสียแต่ละเมิดพวกงานของวิกิพีเดียโดยตรง เช่น พวกโลโก้วิกิพีเดีย) ดังนั้นคนฟ้องคงจะเป็นคนเขียนบทความ และถ้าเป็นหลายคนร่วมกันเขียน ลิขสิทธิ์คงเป็นของกลุ่มคนที่ร่วมกันเขียนบทความเหล่านั้นครับ ว่าแต่อ่านกรณีศึกษาของคุณ Tinuviel แล้วแอบสะใจเล็กน้อย --Manop | พูดคุย - (irc) 03:38, 26 เมษายน 2552 (ICT)
 • อ้อ ใช่ วิกิฯ บอกอยู่แล้วว่าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในงานเขียน ในเมื่อแสดงเจตนาชัดแจ้งอยู่แล้วก็อาจถือเป็นการบอกล้างสิทธิในการเรียกร้อง แล้วแต่ศาลจะพิจารณา ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความอาจมอบอำนาจให้วิกิฯ ในฐานะเป็นแหล่งเผยแพร่บทความเขา เป็นผู้ทำการแทนเขาก็ได้ แต่คดีแบบวิกิฯ นี่เป็นคดีค่อนข้างใหม่มากในบ้านเรา ตรงที่ว่า
 • กรณี Thaigoodview ไม่ใช่แค่เอาไปแต่บทความใดบทความหนึ่ง แต่เอาไปเป็นขโยง คงยากมากที่จะให้ผู้เขียนบทความเหล่านั้นมารวมกันเพื่อฟ้อง
 • ถ้าผู้เขียนบทความหนึ่ง ๆ มีหลายคน คนหนึ่งฟ้อง อีกคนไม่ฟ้อง จะทำอย่างไร
 • คนที่ฟ้องจะสามารถฟ้องได้เฉพาะข้อความที่เขาเขียนอย่างนั้นหรือ หรือจะถือว่าฟ้องได้ทั้งหมดเลยแม้ในข้อความที่ตนมิได้เขียน
 • หรือจะให้ผู้เขียนแต่ละคนไปฟ้องของใครของมัน (ส่วนตัวคาดว่าถึงฟ้องใครฟ้องมัน ศาลก็จะต้องพิจารณารวมคดีอยู่ดี เพราะเป็นพฤติการณ์เดียวกันอะนะ)
 • วิกิฯ จะใช้สิทธิในฐานะที่เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเข้าดำเนินการฟ้องแทนได้หรือไม่ และหากได้อาจต้องฟ้องในความผิดฐานอื่นที่มิใช่ลิขสิทธิ์หรือเปล่า เพราะตามกฎหมายคนที่จะฟ้องแทนผู้เสียหายได้ ก็มีแต่เทือกเขาเหล่ากอ คู่สมรส หรือพนักงานอัยการ หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • หรือจะให้พนักงานอัยการฟ้องแทนผู้เขียนทั้งปวง เพราะถือเป็นอาญาแผ่นดิน เขามีอำนาจกระทำการได้ ซึ่งทางนี้น่าจะโอเชที่สุดนะ
นี่นับว่าเป็นเรื่องยุ่งยากพอควร แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศของบ้านเราถือว่าโอเชมากนะ น่าจะใช้ดุลพินิจได้อย่างเป็นมาตรฐาน
 • อย่างไรก็สนับสนุนให้มีการฟ้องให้ขึ้นหน้าหนึ่งไปเลยค่ะ
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๐๓:๕๔ นาฬิกา (GMT+7)
หัวข้อว่าฟ้องร้อง แต่ว่าไปก่อนฟ้อง ผมเองก็อยากให้มีประนีประนอมก่อนนะครับ (แอบใจอ่อน) เลยคิดว่าถ้าจะฟ้องร้องกันจริง ควรจะมีใครโทรศัพท์ไปคุยดีไหมครับ เจรจาและยื่นข้อเสนอ ซึ่งหากยังคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็คงดำเนินการขั้นต่อไป ว่าแต่ถ้าจะฟ้อง ผมว่าฟ้องคลังปัญญาไทย ก่อนดีไหมครับ อันนี้เก่าแก่มาก ลอกมานานแล้ว และคนที่จัดการเว็บก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย[2] ใหญ่โตมากๆ หน่วยงานนี้ --Manop | พูดคุย - (irc) 04:00, 26 เมษายน 2552 (ICT)
 • อย่าลืมนะคะว่า อายุความคดีอาญาทางลิขสิทธิ์มีอยู่สามเดือนนับแต่วันรู้ถึงการกระทำความผิดหรือรู้ตัวคนกระทำ แต่ถ้าไม่รู้ถึงการกระทำความผิดหรือรู้ตัวคนกระทำ เราก็จะต้องฟ้องและได้ตัวคนกระทำมายังศาลภายในห้าปีนับแต่วันที่การกระทำความผิดเกิดขึ้น ไม่งั้นขาดอายุความ
 • ในทางแพ่ง อายุความจะสะดุดหยุดลง เมื่อฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้กระทำการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเอาใจใส่สิทธิเรียกร้องของตน เช่น ฟ้องศาล เรียกให้ชำระหนี้ ฯลฯ กรณีเช่นนี้ อายุความก็จะสะดุดและหยุดลง โดยจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากเหตุที่ทำให้สะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงแล้ว แต่~! ทางอาญาไม่มีการสะดุดหยุดลงของอายุความค่ะ
 • คลังปัญญาไทย นี่จะหมดอายุความทางอาญาไปหรือยังเนี่ย ถ้าหมดก็เสียดายมากมาย เราบุกไปตื้บด้วยคำตัดสินของศาลเตี้ยกันเองเลยดีไหมคะ 55~! (ไมไ่ด้ ๆ จะเอาความผิดมาล้างความผิดไม่ได้ ท่านเปาสอนไว้ 55+)
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๐๔:๑๐ นาฬิกา (GMT+7)


คิดในแง่ดีบ้างได้ไหมครับ

 1. ถ้าเกิดว่าเจ้าของบทความที่เขียนมีเรื่องดีๆ อยากแบ่งปัน นำมาใส่ในวิกิพีเดีย แล้วบังเอิญคนไปพบเข้า แล้วไปว่าอย่างนี้จะเป็นธรรมหรือเปล่า เวลาผมเขียนงานชิ้นไหนที่คิดว่ามีประโยชน์กันคนอื่น นอกจากจะไปใช้ประโยชน์ที่ผมต้องการแล้ว ก็เอามาแบ่งปันในวิกิพีเดีย วันดีคืนดีคนรับบทความผมไปมาหาว่าผมลอกวิกิพีเดีย ผมก็เจ็บนะครับ
 2. เราน่าจะใจกว้างในการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นไปใช้งาน มาตรการทางกฎหมาย อาจเป็นวิถีทางสุดท้ายที่จะดำเนินการ
 3. การที่เว็บไซต์หลายแห่งเอาความรู้ในวิกิพีเดียไปหาประโยชน์การค้าส่วนตัวโดยไม่อ้างอิง ถ้าเป็นการกระทำโดยเจตนา ผมคิดว่าเราควรมีแถลงการณ์ออกไป และอาจเชิญสื่อมวลชนมานำเสนอข่าว เพราะผู้ที่ประกอบการค้าย่อมจะต้องรักษาภาพพจน์ตนเองต่อลูกค้า ผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ
 4. เอาเวลาของเราแทนที่จะคิดโกรธเคืองคนอื่นไปใช้พัฒนาบทความอื่นๆ ดีกว่าไหมครับ --Dekchai Kimhan 04:19, 26 เมษายน 2552 (ICT)
 • เราไม่จำเป็นต้องรักษา "ภาพพจน์" (figure of speech) ค่ะ เพราะภาพพจน์คือคำทั้งหลายที่ใช้พรรณนาให้เห็นภาพ เช่น "พระธรณีตีอกด้วยตกใจ โลกบาลถอนฤทัยไม่อาจมอง" เรียกว่า บุคคลวัต, "สูงระหงทรงเพรียวเรียวลูด งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า" เรียก อุปมา เป็นต้น
 • สิ่งที่คนทั่วไปมักต้องการรักษาคือ "ภาพลักษณ์" (image) ค่ะ
 • กระนั้น ว่ากันตามหลักแล้ว โดยส่วนตัวเค้าก็เห็นด้วยประมาณร้อยละ ๗๐ ที่เราจะพูดกันก่อน โดยอาจทำแถลงการณ์แล้วเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าว อธิบายว่าปัญหาเป็นอย่างไร อะไรยังไง
 • แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว ข่าวเราจะได้ออกสักสองนาที แล้วคนทั่วไปก็ลืม, นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิด เราก็ได้มีการเตือนไปหลายครั้งแล้วนะ มันเป็นโรคเรื้อรังที่เกาะกินสังคมที่ถึงเวลาแล้วที่ควรจะให้รู้ว่า การกระทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะควรมาเตือนมา นี่ควรนะ นี่ไม่ควรนะ แต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะมีตัวอย่างให้เห็นกันจริง ๆ จัง ๆ สักที
 • แต่จะทำไงได้ ในเมื่อเราอยู่ในประเทศด้อยพัฒนา ที่มีรูปแบบสังคมเป็นสามเหลี่ยม โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจน และคนจนก็มักมาคู่กับการศึกษาต่ำ มีปัญหาชีวิตประจำวัน พวกเขาไม่สนใจอะไรนอกจากปัญหาปากท้อง ต้องการประโยชน์เฉพาะหน้า ไม่สนใจประโยชน์ระยะยาว ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนกว่าจะกระทบปากท้องของพวกเขาโดยตรง, เราก็คงได้แต่ทำใจกันก่อน
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๐๔:๓๔ นาฬิกา (GMT+7)
 1. ขอโทษทีครับ หน้าแตก T_T ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ เรียนกันมาตั้งแต่มัธยมปลายกลับลืมไปได้
 2. จริงครับออกข่าวไม่นานก็ลืม แต่ถ้ามีหลักฐานในสื่อสิ่งพิมพ์ อีกหน่อยร้อยปีผ่านไปก็ยังมีคนค้นเจอได้ การออกข่าวผมไม่ได้มองว่าเป็นการลงโทษคนผิดเท่านั้น แต่ก็ช่วยสร้าง "ภาพลักษณ์" ของวิกิพีเดียให้ติดหูติดตาประชาชน เราอยากให้มีคนมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันมากๆ ไม่ใช่เหรอครับ ก็ต้องทำให้เราเป็นที่รู้จัก
 3. สมมติว่าอยากฟ้องร้องกันจริงๆ จะเอาเงินบริจาคมาใช้ในการนี้ได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเปิดรับบริจาคกันเป็นการเฉพาะกิจ หรือจะขอแรงงานพวกเรากันเองไปเลย
 4. สุดท้ายแอบสงสัยว่าวิกิพีเดียโครงการอื่น ของประเทศอื่น พบปัญหาแบบนี้บ้างไหม แล้วเขาจัดการอย่างไร --Dekchai Kimhan 04:39, 26 เมษายน 2552 (ICT)
 • พวกเขานำคดีขึ้นสู่ศาลไคฟง แล้วคนผิดก็ถูกประหารด้วยเครื่องประหารตามระดับชั้น 55~! ไม่ช่ายย
 • เงินบริจาคหรอ ปรกติรัฐจะออกให้หนินา หรือเราไปขอดำเนินคดีแบบคนอนาถา (forma pauperis) ได้ไหม 55~!, แต่ได้ข่าวว่าคุณ Dekchai Kimhan จะบริจาคให้เราหมดเลยไม่ใช่หรอคะ ต้องขอขอบคุณแทนสมาชิกท่านอื่น ๆ ล่วงหน้าค่ะ
 • ใช่ อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าวิกิฯ ภาษาต่างประเทศเขาทำอะไรกันยังไงในปัญหาเดียวกับเรา
 • คือสภาพสังคมเราไม่ได้ตื่นตัวเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนสังคมตะวันตกเขาไงคะ ทั้ง ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาซึ่งนับว่าใหญ่ได้ในบ้านเรา, แล้วบ้านเราก็ไม่ค่อยคิดด้วยว่ามันเป็นความผิดร้ายแรง ทำให้ใครหลาย ๆ คนเดือดเนื้อร้อนใจได้นะ
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๐๔:๔๔ นาฬิกา (GMT+7)
 1. อ้าว ผมนึกว่าคุณ Zambo จะออกแรงไปฟ้องเอง ผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นครับ และถึงมีก็ไม่อยากฟ้องคนที่มีอาชีพครู (ถ้าเขายังมีจิตวิญญาณครู)
 2. ดำเนินคดีแบบคนอนาถา ชื่อก็บอกว่าคนครับ ผมไม่แน่ใจนิติบุคคลจะขอได้ไหม เอาจริงๆ จะไปปรึกษาสภาทนายความไหมหล่ะครับ (ผมไม่เกี่ยวนะครับ กรุณาอย่าปล่อยข่าวอีก)
 3. เมื่อครบห้าสิบปีนับแต่การแก้ไขครั้งล่าสุด ก็ถือลิขสิทธิ์กันไม่ได้อีกต่อไปใช่ไหมครับ ตามกฎหมายไทย ผมคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้น ผมก็เลยไม่กังวลเรื่องฟ้องร้อง --Dekchai Kimhan 05:05, 26 เมษายน 2552 (ICT)

ไม่ต้องฟ้องแล้ว

จากการตรวจสอบ พบว่าทางไทยกู้ดวิวได้ดำเนินการลบบทความคัดลอกไปหมดแล้ว ติดตามดูได้ที่นี่ ดังนั้น เรื่องนี้ ไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้ว เท่านั้น! --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 13:50, 26 เมษายน 2552 (ICT)

 • อ้าว อดเป็นคดีเด็ดเลย 55~! เค้ากะจะเป็นพริตตีให้ตอนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะ 5555555555555555555+
 • แต่พูดก็พูดนะ ถ้าเราจะฟ้่อง Thaigoodview ก็ยังได้ เพราะความผิดเกิดขึ้นแล้ว แต่แกลบไป ก็อาจเป็นเหตุให้บรรเทาโทษได้
 • จะว่าไป ครูแกก็น่าสงสารนะ เห็นแกเขียนปณิธานว่า "ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน" แกอาจฝันจะเผยแพร่ความรู้จริง ๆ โดย "รู้เท่าไม่ถึงการณ์" ในการกระทำของลูกศิษย์จริง ๆ หรือไม่ได้ตั้งใจจะละเลยการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของแกก็ได้
 • ทั้งนี้ ยังเหลือ "คลังปัญญาไทย" และ "สนุกดอตคอม" นะ (ที่ไม่ค่อยน่าสงสารเท่าไร)
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส ฉวีสติมสุรทิน, ๑๔:๓๘ นาฬิกา (GMT+7)
อย่าเลย แกอุตส่าห์สร้างเว็บมาตั้ง ๙ ปี นอกจากนี้ ท่าทางแกจะไม่ตั้งใจด้วย เว้นๆเอาไว้เถอะน่า นอกจากนี้ ผมกลับคิดว่า วิกิพีเดียเราน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอ้างอิง และลิขสิทธิ์ประเภทผลงานทางวิชาการด้วยหล่ะ และผมคิดว่า ไทยกูดวิวเองก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยได้ ดังนั้น ผมคิดว่าเราควรจะบูรณะเรื่องของวิธีการอ้างอิงในวิกิให้สมบูรณ์แบบก่อน จากนั้น ไปขอความร่วมมือจากเขาในการเผยแพร่ความรู้ และแน่นอนว่า ต้องบอกด้วยว่าต้นฉบับมาจากเรา แบบนี้น่าจะดีกว่านะิ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 17:31, 26 เมษายน 2552 (ICT)
เราควรจะผลิตไวรัสชนิดใหม่เข้าไปทำลายเนื้อหาส่วนที่ลอกวิกิพีเดียมาครับ เร็วดี ประหยัดตังค์ ประหยัดเวลาด้วย --Horus 17:51, 26 เมษายน 2552 (ICT)
ผมขอเสนอให้หน้านี้อยู่ในหน้าประกาศอย่างถาวรครับ หรือไม่ก็หาหน้าที่ลิงก์เข้าไปหาหน้านี้ง่าย ๆ ครับ --Horus 18:12, 26 เมษายน 2552 (ICT)
กระปุกดอตคอมนะครับ มิใช่ สนุกดอตคอม ว่าแต่ไวรัสนี่โหดไปหน่อยหรือเปล่า ฮุฮุ
ว่าแต่เหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เป็นซะยังงี้ แทนที่จะนำป้ายว่าเขียนเองสงวนลิขสิทธิ์ออกแล้วอ้างอิงแทน หรือเขียนป้ายตัวใหญ่บอกคนให้แก้ไข แต่ดันหาทางออกด้วยการนั่งไล่ลบบทความ อีกซักพักมันก็คงกลับมาเป็นอีหรอบเดิม แต่ถ้าถามว่าลบไปหมดยัง ก็คงยังเหลืออีกเยอะครับ ไม่ว่า [3] หรือ [4] แทนที่อาจารย์แกจะมาคุยหาทางช่วยแก้ปัญหา กลับกลายเป็นว่าหาที่ปรึกษาที่รู้แต่ทฤษฎี แต่แก้ปัญหาไม่เป็นมาช่วย เลยได้ทางออกสำหรับนักทฤษฎีจริงๆ คงได้เหนื่อยอีกนานแน่ๆ อาจารย์
ว่าแต่อยากรู้จริงๆ อย่างหน้าที่ลอกจากเว็บอื่นนี่อาจารย์แกทำลิงก์ไปแล้วบอกว่าอ้างอิง (แม้ว่าจะลอกมาทั้งดุ้น) แต่ของวิกิพีเดียนี่ลบเลย ถ้าเดือนหน้าเว็บเหล่านั้น เกิดฟ้องร้องขึ้นมา อาจารย์แกต้องมาเกิดปัญหาซ้ำซ้อนอีกรอบนึงหรือเปล่าเนี่ย ท่าทางจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สงสัยได้ทำแบบนี้ไปอีกหลายรอบ --Manop | พูดคุย - (irc) 20:34, 26 เมษายน 2552 (ICT)
สมัครเป็น admin ของไทยกู้ดวิวเลยไหมครับ 55+ ว่าแต่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ ก็คงไม่ไหวอ่ะครับ ถ้าเกิดครู 10 คนคุมนักเรียน 1 คนก็ว่าไปอย่าง --Horus 20:38, 26 เมษายน 2552 (ICT)
แต่ถ้าในมองกลับกันแล้วทำไมวิกิพีเดียไทยถึงไม่มีปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะทางวิกิพีเดียมีนโยบายที่เข้มแข็ง และมีป้ายที่ชัดเจน รวมถึงทุกคนในชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา ได้แจ้งลบทันทีที่พบเห็น ว่าแต่ถ้าสมัครไปเป็น admin ของเขา เขาคงไม่ให้หรอกครับ ท่าทางเขาคงไม่ยอมรับคนอย่างเราๆ ถ้าไม่จบสูง จบนอก หรือได้ด็อกเตอร์ สังคมไทยมักจะมองคนที่คำนำหน้าชื่อ --Manop | พูดคุย - (irc) 20:43, 26 เมษายน 2552 (ICT)
ย้อนไปหน่อยตอบคุณปอด้านบน จริงๆ วิกิพีเดียก็คงไม่มีนโยบายฟ้องหรือเปล่า เพียงแค่เจรจาแต่มีตำรวจยืนข้างๆ ไม่ได้ไปฟ้องซะหน่อยเนอะ --Manop | พูดคุย - (irc) 20:45, 26 เมษายน 2552 (ICT)

เอ้า พี่ได้หนิครับ Ph.D. Candidate Manop, from Iowa State Uni, USA ครบเลย ๕๕๕ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 20:47, 26 เมษายน 2552 (ICT)

เอาคำนำหน้าของทุจจี้ กินชะมัดไหมครับ มีอะไรบ้างนะ ศาสตราจารย์ พระเจ้า ... (ไม่รู้ จำไม่ได้) --Horus 20:51, 26 เมษายน 2552 (ICT)
 • น.ช.
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส สัปดวีสติมสุรทิน, ๐๑:๕๔ นาฬิกา (GMT+7)
 • "กระปุกดอตคอมนะครับ มิใช่ สนุกดอตคอม" - เอ้า สนุกก็ลอกนะคะ (เขามี "สนุก! พีเดีย" แล้วนะ 55+) อย่างเช่น "สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550" แถมสนุกเขายัง "สงวนสิขสิทธิ์ © 2550 สนุก! ออนไลน์"
—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก เมษายนมาส สัปดวีสติมสุรทิน, ๐๒:๐๕ นาฬิกา (GMT+7)
เห็นด้วยนะครับที่จะช่วยกันเผยแพร่การอ้างอิง Azoma

พอดีผมได้อ่านหนังสือของคุณบัณฑิต อึ้งรังษีแล้วประทับใจ เลยมาลองอ่านประวัติของเขาในวิกิพีเดียแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาคุ้นๆตาครับ เลยลองหาดู ปรากฏว่าเหมือนกับในหนังสือทั้งสองเล่มเกือบทั้งหมดเลย และเมื่อตรวจสอบต่อไปก็พบว่าบทความที่ลอกมานั้น มาจากเว็บส่วนตัวของคุณบัณฑิตนี่เองครับ (ใต้จมูกมากๆ ซึ่งเดาได้ว่าไม่เคยผ่านการตรวจลิขสิทธิ์เลย

บทความนี้ถูกละเมิดครั้งแรก 16 กรกฎาคม 2551 แต่ผมตรวจพบ 4 พฤษภาคม 2552 นานเกือบสิบเดือนครับ (ถ้าสมองที่เบลอๆจากการนอนไม่หลับยังทำงานได้ถูกนะ) ดังนั้นจึงของให้เราเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ด้วยครับ เราเพิ่งจะไปติติงเว็บอื่นเขามา แต่ถ้าโดนเขาสวนกลับคงจะหัวเราะไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมครับ

--ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 03:45, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT)

บทความใหม่ตรวจสอบง่ายเนื่องจากมันอยู่ใน Recent Changes แต่บทความเก่าคงต้องไล่ทำไปพร้อมกับการสังคายนาครั้งที่ 2 มั้งครับ ถ้ามีละเมิดก็ลบออก (ละเมิดไม่หมด) แล้วใส่โครงส่วนเอา ถ้าละเมิดหมดก็ต้องติดละเมิดไปเลย --Summer Memories 09:18, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT) เวลาตรวจสอบบทความ เราลอกเขาหรือเขาลอกเรา ดูด้วยนะครับ --Octra Dagostino 09:47, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT)

การละเมิดจากหนังสือ หนังสือเรียน ตำราหรือพวกใบปลิว โบชัวร์ นี่ก็สำคัญนะครับ และที่สำคัญคือตรวจสอบยากมาก เพราะกูเกิลก็ไม่เจอ แถมแอบแฝงเยอะมากโดยเฉพาะพวกนักเรียนหรือคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนั้นมากก็ลอกมาจากตำราลงในวิกิพีเดียก็มี ดังนั้นถ้าบทความถูกแก้ไขโดยผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินและมีปริมาณมากต่อครั้ง ก็น่าจะติดป้าย {{ตรวจลิขสิทธิ์}} นะครับ (หรือใครพอจะลองเสนอวิธีแก้ปัญหาดูไหมครับ) · Dr.Garden · คุยกันได้! · 15:28, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT)

เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า เราลอกเขาหรือเขาลอกเรา ของคุณ Octra Dagostino ถ้ามีการเขียนอ้างอิงก็จะดูได้ไม่ยากเลยครับ ยกเว้นว่าวิกิพีเดียอ้างเขา เขาอ้างวิกิพีเดีย ไม่รู้ไก่หรือไข่เกิดก่อนกัน ก็ต้องไปดูประวัติว่าใครสร้างก่อน ผมคิดว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้ลอกอิน ไม่ควรอนุญาตให้แก้ไขบทความปริมาณมากครับ มันสุ่มเสี่ยงหลายประการ เราน่าจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงจุดนี้ โดยเทียบผลได้และต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น จากตัวอย่างของวิกีพีเดียภาษาอังกฤษ แค่บทความเรื่อง พีเอช ยังลอค เลยครับ ดังนั้นบทความอะไรที่เราเขียนดีได้ขนาดแล้วหรือเป็นบทความคัดสรร ก็น่าจะลอคไว้เลยถ้าทำได้ วางไว้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ --Kaew 15:36, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT) ตรวจสอบยากนี่ ผมเข้าใจนะครับ แต่ว่ายังไงเราก็ต้องทำแหละครับ ส่วนการจำกัดปริมาณการแก้ไขของผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนนี่คงทำไม่ได้หรอกครับ ทางวิกิมีเดียคงไม่เอาด้วยแหงๆ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 18:05, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT)

เห็็นด้วยว่าการตรวจสอบจากสิ่งพิมพ์นี่ทำยากมาก คงต้องติดป้าย {{ตรวจลิขสิทธิ์}} ไว้สำหรับบทความที่สงสัย เรื่องใครลอกใครเช็คจากวันที่สร้างก็ทราบได้ ถ้าเขาลอกเราก็อีกเรื่อง แต่ถ้าเราลอกเขานี่เราผิดเต็ม ๆ และต้องเอาออก ส่วนเรื่อง Semi Protection ผมไม่เห็นด้วย เพราะมันขัดกับนโยบายวิกิที่สร้างให้วิกิเป็นสารานุกรมเสรีที่ใครก็แก้ไขได้ ยกเว้นว่ามีการก่อกวนหรือใส่เนื้อหาละเมิดบ่อยมากอันนี้น่าล็อก (เพราะใน Revision ของบทความ pH ใน EN มันมีการก่อกวนจากไอพีบ่อยถึง Semi Protection ไว้) เพราะไอพีไม่ได้ก่อกวนทั้งหมด แต่ก็ไม่ใช่ว่าไอพีทุกคนจะดีเสมอไปครับ --Summer Memories 20:00, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT) ผมยินดีส่ง บอตคุง ร่วมช่วยเรื่องการเพิ่มเนื้อหาลิขสิทธิ์ให้ครับ ซึ่งจริงๆแล้วบอตคุงยังมีความสามารถกึ่งอัตโนมัติในการตรวจลิขสิทธิ์ เพียงแต่ว่าผมขี้เกียจรัน >_< สำหรับบทความที่ติดป้าย ตรวจลิขสิทธิ์ --Jutiphan | พูดคุย - 22:30, 4 พฤษภาคม 2552 (ICT) ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99".