วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/9 สิงหาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

9 สิงหาคม: วันชาติในสิงคโปร์ (พ.ศ. 2508); วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

ดูเพิ่ม: 8 สิงหาคม9 สิงหาคม10 สิงหาคม