ข้ามไปเนื้อหา

วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก
วันที่9 สิงหาคม

วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (อังกฤษ: International Day of the World's Indigenous Peoples) ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชากรพื้นเมืองของโลก วันนี้ยังรับรองความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองดั้งเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกอย่างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2537 เป็นวันแรกที่คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยชนพื้นเมืองของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในปี 2525