วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/7 ตุลาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

7 ตุลาคม:

ธงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
ธงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี

ดูเพิ่ม: 6 ตุลาคม7 ตุลาคม8 ตุลาคม