วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/16 พฤษภาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

16 พฤษภาคม: วันครูในมาเลเซีย

พระราชานุสาวรีย์ของจักรพรรดิบอลด์วินที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิล
พระราชานุสาวรีย์ของจักรพรรดิบอลด์วินที่ 1 แห่งคอนสแตนติโนเปิล

ดูเพิ่ม: 15 พฤษภาคม16 พฤษภาคม17 พฤษภาคม