วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/14 สิงหาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

14 สิงหาคม: วันเอกราชในปากีสถาน (พ.ศ. 2490)

มุมมองทิศใต้ของอาสนวิหารโคโลญ
มุมมองทิศใต้ของอาสนวิหารโคโลญ

ดูเพิ่ม: 13 สิงหาคม14 สิงหาคม15 สิงหาคม