วัดใหญ่วันนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดใหญ่วันนา (โคกใหญ่) วัดใหญ่วันนา (โคกใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๒๓ [1]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน และถนนพหลโยธิน
 • ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน และถนนพหลโยธิน

[2]

อาคารและเสนาสนะ ประกอบด้วย[แก้]

 • อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • หอสวดมนต์ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • วิหาร กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๕.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

[3]

ปูชนียวัตถุ[แก้]

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ พระประธาน ประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ลายพิกุล ๒ องค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว ๑ องค์ [4]

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา[แก้]

วัดใหญ่วันนา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ วัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกในหมู่บ้านโคกใหญ่ ซึ่งมีชื่อเดิมเรียกว่า “วัดโคกใหญ่” ห่างออกไปทางทิศตะวันออก ๒ กิโลเมตร มีวัดอีกแห่งหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า วัดหนองตะวันนา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ในสมัยนั้นการคมนาคมที่จะไปทำบุญยากลำบากมาก คระกรรมการของทั้ง ๒ วัด จึงประชุมกันและลงความเห็นว่า ควรย้ายทั้ง ๒ วัดนี้ ไปยังสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางไปวัด ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้รื้อถอนวัดทั้ง ๒ วัด ย้ายมารวมกันในพื้นที่ตั้งวัดของวัดใหญ่วันนาในปัจจุบัน ซึ่งคุณยัง และคุณตุ่นแก้ว เขียวเนตร ได้ถวายที่ดินให้กับทางวัดในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มีการเปลี่ยนชื่อของวัดใหม่ โดยได้นำเอาตอนท้ายของชื่อวัดเก่าทั้ง – วัด คือ วัดโคกใหญ่ และวัดหนองตะวันนา มาตั้งเป็นชื่อใหม่ คือ วัดใหญ่วันนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ [5]

การบริหารและการปกครอง[แก้]

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

 • ๑. พระแก้ว พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๖
 • ๒. พระเสน พ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๑
 • ๓. พระอธิการอำนวย พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๒
 • ๔. พระจำนง พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๖
 • ๕. พระมหาอารีย์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐
 • ๖. พระครูโสภณสังฆกิจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ๗. พระอธิการบุญธรรม ฉนฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ๘. พระพฤหัส ถาวโร พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ๙. พระชัยรัตน์ จนฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐.พระครูปลัดถิรธัม์ ถิรธมฺโม มาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสในปี ๒๕๕๗ และได้รับการแต่งตั้งจนเป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน [6]

 1. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖๓๐
 2. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖๓๐
 3. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖๓๐
 4. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖๓๐
 5. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖๓๑
 6. หนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒ หน้าที่ ๖๓๑