วัดโล่ห์สุทธาวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดโล่ห์สุทธาวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโล่ห์สุทธาวาส, วัดยายโล่ห์
ที่ตั้งตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธอนันตชิน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโล่ห์สุทธาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วัดโล่ห์สุทธาวาสสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2410 โดยมีนางโล่ห์เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดยายโล่ห์[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2427 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระครูวิบูลวิหารกิจเป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550[2]

อาคารเสนาสนะมีอุโบสถ ซึ่งภายในอุโบสถชั้นล่างสามารถเดินลอดอุโบสถสวรรค์เพื่อเป็นสิริมงคล และยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนอุโบสถชั้นบนประดิษฐานพระพุทธอนันตชินเป็นพระประธาน และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธประวัติ มีรูปหล่อของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จับยามสามตา บริเวณเดียวกันยังจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของเกจิอาจารย์ชื่อดังต่าง ๆ และมีพระพุทธไสยาสน์[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมศิลปากร. "วัดโล่ห์สุทธาวาส" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/
  2. "วัดโล่ห์สุทธาวาส". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "เปิดกรุ 9 วัดเก่าโบราณอ่างทองสุดยอดด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่ นทท.นิยมไปขอพร". แนวหน้า.