วัดหนามแดง (จังหวัดสมุทรปราการ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหนามแดง
วัดหนามแดง.jpg
ที่ตั้งเลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อบุญลือ
เจ้าอาวาสพระครูพิพิธสารกิจวิมล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนามแดง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ในหมู่ที่ 3 บ้านวัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2383[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2472 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2503 สถานที่ตั้งของวัดมีต้นไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่า ต้นหนามแดง ต่อมานายหลำและอำแดงวัน ได้บริจาคที่ดินบริเวณแห่งนี้ให้สร้างวัด และตั้งชื่อว่า วัดหนามแดง

วัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 กุฎีสงฆ์ จำนวน 19 หลัง หอสวดมนต์มี 4 หลัง ศาลาการเปรียญ พระประธานในอุโบสถนามว่า หลวงพ่อบุญลือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

วัดยังได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 มีโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาและสถานีอนามัยชั้น 2 อยู่ในวัด[2] เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลหนามแดง

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • หลวงพ่อแดง พ.ศ. 2383–2401
  • หลวงพ่อจาด พ.ศ. 2401–2415
  • หลวงพ่อแดง พ.ศ. 2415–2442
  • หลวงพ่อเพิ่ม พ.ศ. 2442–2474
  • หลวงพ่อปลั่ง พ.ศ. 2474–2489
  • พระครูวิบูลฐาปนกิจ พ.ศ. 2489–2530
  • พระครูสาทรวิหารกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดหนามแดง". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์.
  2. "วัดหนามแดง".