วัดสลุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสลุด
ชื่อสามัญวัดสลุด, วัดตารอด
ที่ตั้งเลขที่ 23 หมู่ที่ 14 ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสมุทรธรรมทัต (ทวี)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสลุด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 14 บ้านคลองสลุด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา

วัดสลุดเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยนายรอดและนางแก้ว พุกรอด เป็นผู้มีศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัดเป็นเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา จึงใช้ชื่อว่า วัดตารอด ตามชื่อผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อคลองสลุดเป็น "วัดสลุด"[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 28 เมตร ยาว 44 เมตร ทางด้านการศึกษา ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2482 และได้จัดการสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดสลุดจำนวน 2 หลัง และสถานีอนามัยประจำท้องถิ่น 1 หลัง

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร สร้าง พ.ศ. 2524 กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 ศาลาท่าน้ำ 3 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง เจดีย์ ฌาปนสถาน และสุสาน[2] ปูชนียวัตถุของวัด คือ หลวงพ่อใหญ่

จุดตัดระหว่างถนนกาญจนาภิเษกกับถนนเทพรัตนตั้งชื่อตามวัดนี้

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระโต พ.ศ. 2435–2445
 • พระแวว พ.ศ. 2445–2458
 • พระจำรัส พ.ศ. 2458–2467
 • พระบุญ พ.ศ. 2467–2468
 • พระอธิการสนธ์ พ.ศ. 2468–2469
 • พระพร พ.ศ. 2469–2475
 • พระสาย พ.ศ. 2475–2480
 • พระอธิการพัน พรหมโน พ.ศ. 2480–2492
 • พระครูสมุทรสิริวัฒน์ (หลวงพ่อทับ) พ.ศ. 2497-?
 • พระครูโสภิตกิตติภัทร (หลวงพ่อเล็ก)
 • พระครูโกศลสมุทรกิจ (หลวงพ่อผิน)
 • พระครูสมุทรธรรมทัต (หลวงพ่อทวี)

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดสลุด". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 2. "ประวัติความเป็นมาของวัดสลุด". กศน.ตำบลบางแก้ว.