วัดสร่างโศก (จังหวัดสมุทรปราการ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดสร่างโศก (จังหวัดสมุทรปราการ)
ชื่อสามัญวัดสร่างโศก, วัดปากอ่าว, วัดมอญ, วัดอัฎฐวราราม, วัดอัศวราราม, วัดเตลงรมณ์, วัดทะเลงลม, วัดโพธิ์ทอง
ที่ตั้งตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสร่างโศก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

วัดสร่างโศกสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2300 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2360 ตามหลักฐานของกรมที่ดิน ระวางที่ 41 ระบุชื่อวัดนี้ว่า วัดปากอ่าว แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดมอญ เพราะอยู่ใกล้คลองมอญและบริเวณนี้มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก บ้างว่าวัดนี้มีชื่อ วัดอัฎฐวราราม เพราะมีกุฏิ 8 หลัง บ้างก็เรียกว่า วัดอัศวราราม เพราะวัดนี้เป็นที่ตั้งกองทัพม้าของพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนแปลงนามวัดใหม่ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็น วัดเตลงรมณ์ หรือ วัดทะเลงลม ในปี พ.ศ. 2482 เปลี่ยนนามใหม่เป็น วัดโพธิ์ทอง จนในที่สุดทางราชการได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่เป็น "วัดสร่างโศก" เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระองค์หญิงโศกสว่าง พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

ทางด้านการศึกษา วัดได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณร และให้ทางราชการสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาในที่ดินวัด ในสมัยที่พระครูวิมลญาณ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2537 ได้ทำการย้ายวัดจากฝั่งติดคลอง ข้ามมาอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่ง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมตลอด จนถึงทุกวันนี้ และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสร่างโศก (วัดมอญ)". อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ.
  2. "เยี่ยมชมศิลปะมอญไหว้พระขอพรขอโชคที่"วัดสร่างโศก"". ช่องเนชั่น.