ข้ามไปเนื้อหา

วัดสระสี่มุม (จังหวัดราชบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสระสี่มุม
วัดสระสี่มุม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสระสี่มุม
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิหารการโกวิท
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระสี่มุม ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ฝ่ายเถรวาท มหานิกาย

เนื้อที่

[แก้]

มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา

ประวัติวัด

[แก้]

วัดสระสี่มุม เกิดขึ้นจากการชักชวนกันให้ตั้งวัดขึ้นใหม่ของชาวบ้านที่บ้านสระสี่มุม เพราะต้องไปทำบุญที่วัดเขาขลุงไกลมาก จึงเริ่มตั้งวัดขึ้น โดย นางริ้ว เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับชาวบ้าน เดิมวัดตั้งอยู่ติดลำห้วยทางทิศเหนือของสระสี่มุม ห่างจากสระประมาณ 2 เส้น ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 ปัจจุบันมีพระครูวิหารการโกวิท เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติสระสี่มุม

[แก้]

สระสี่มุม เป็นสระน้ำโบราณ ที่กองทัพทหารขุดขึ้นเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งยามศึกสงคราม มีขนาดกว้าง 137 เมตร ยาว 133 เมตร มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสี่มุม

ลำดับเจ้าอาวาส

[แก้]
  1. หลวงพ่อที
  2. หลวงพ่อโท่
  3. หลวงพ่อชื่น
  4. พระอธิการสว่าง
  5. พระอธิการพวง
  6. พระครูสังฆรักษ์เทิ้ม วรปทุโม
  7. พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ อุวฒทโน) พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]