วัดศรีบูรณาวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีบูรณาวาส
วัดศรีบูรณาวาส 01.jpg
ชื่อสามัญวัดศรีบูรณาวาส, วัดกระเจดมอญ, วัดโคก
ที่ตั้งตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสาครจริยาภรณ์ (อำพล กตทีโป ป.ธ.3)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีบูรณาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 18 ไร่ 4 งาน 36 ตารางวา

วัดศรีบูรณาวาสสร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยชาวไทยเชื้อสายมอญ เดิมชื่อว่า วัดกระเจดมอญ ต่อมาพระเทพราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปลี่ยนชือวัดมาเป็น "วัดศรีบูรณาวาส" หรือชาวบ้านเรียก วัดโคก เมื่อ พ.ศ. 2542 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร ด้านการศึกษา วัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2510 และโรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2545

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ภายในประดิษฐานพระประธานสร้างด้วยศิลาแลง ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.50 เมตร นามว่า หลวงพ่อดินแดง ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 เป็นอาคารไม้ ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และเจดีย์เก่าทรงรามัญ ปัจจุบันได้บูรณะรูปทรงใหม่คล้ายเจดีย์หงสาวดี นอกจากนี้มี หงส์ทองกาญจนาภิเษก 1 คู่ ประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ เหนือหงส์มีฉัตร 9 ชั้น[1]

วัดยังมีการจัดงานประเพณีแบบชาวมอญ เช่น งานตักบาตรเทโว ซึ่งจะจัดช้ากว่าประเพณีไทยหนึ่งวัน[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระโอ๊ด
  • พระมหาจำนง
  • พระสัมฤทธิ์
  • พระสมนึก
  • พระชา
  • พระบรรจบ พ.ศ. 2519–2528
  • พระศรีธีรพงศ์ (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร) พ.ศ. 2540–ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดศรีบูรณาวาส". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. เรณู เหมือนจันทร์เชย. "เรื่องเล่าภาคสนาม กรณีงานตักบาตรเทโวโรหณะของชาวมอญ ณ วัดศรีบูรณาวาส" (PDF).