วัดราษฎร์ศรัทธาทำ (จังหวัดปทุมธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดราษฎร์ศรัทธาทำ, วัดศาลาลอย
ที่ตั้งตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปทุมธรรมโชติ (ประสาน)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินที่ตั้งวัด 44 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา

วัดราษฎร์ศรัทธาทำสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 โดยมีนางแปะ ทองคำ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดได้นามว่า "วัดราษฎร์ศรัทธาทำ" ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดศาลาลอย ในปี พ.ศ. 2500 นางเฟื่องฟ้า วิรยางกูร ได้ถวายที่ดินให้เป็นที่สร้างโรงเรียนประชาบาล วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2482[1]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถูกน้ำท่วมในหน้าน้ำหลากมา ภายในวัดมีเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อวัดตีนเลน หน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดราษฎร์ศรัทธาทำ". องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 680.