วัดพระแก้ว (จังหวัดชัยนาท)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Wat Phra Kaeo Chainat.jpg
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วัดพระแก้ว เป็นวัดที่เก่าแก่ เดิมเรียกว่าวัดแก้วหรือวัดพบแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่รุ่นเดียวกับวัดมหาธาตุ เมืองสรรคบุรี[ต้องการอ้างอิง] ภายในวัดมี "ราชินีแห่งเจดีย์ในเอเชียอาคเนย์" ซึ่งเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับศิลปะทวารวดี ตอนปลายฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้เนศิลปะสุโขทัยและศรีวิชัยผสมกัน บริเวณหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ซึ่งที่ด้านหลังของพระพุทธรูปมีทับหลังแกะสลักติดอยู่ โดยสันนิษฐานว่าน่าจะขนย้ายมาจากปราสาทแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา วัดนี้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดชัยนาท

โบราณสถาน[แก้]

เจดีย์ประธาน[แก้]

เจดีย์ประธาน ที่วัดพระแก้วมีรูปแบบเดียวกันกับเจดีย์บางองค์ในเมืองสุพรรณบุรี เช่นเจดีย์วัดพระรูป แสดงถึงการเกี่ยวข้องระหว่างสองเมืองอย่างใกล้ชิด เจดีย์ในกลุ่มนี้คงไม่มีเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นต้นแบบให้สร้าง หรือไม่ได้อยู่ในสายวิวัฒนาการของเจดีย์แบบใดแบบหนึ่ง แต่สร้างขึ้นโดยถอดองค์ประกอบเจดีย์จากเจดีย์ต่างๆมาปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์เดียวกัน องค์ประกอบเจดีย์พระพุทธรูปและลวดลายยังแสดงรูปแบบที่สัมพันธ์กับศิลปะในชุมชนต่างๆ ได้แก่ ศิลปะสุโขทัยเช่นซุ้มหน้านาง แต่เด่นชัดที่สุดคือศิลปะหริภุญชัยและศิลปะล้านนา โดยเฉพาะองค์ประกอบเจดีย์เช่นรูปแบบของเรือนธาตุสี่เหลี่ยมและส่วนยอดรวมทั้งพระพุทธรูปภายในจระนำ แต่แสดงรูปแบบที่คลี่คลายมาจากต้นแบบแล้วการกำหนดอายุของเจดีย์วัดพระแก้วสรรคบุรีจึงน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หรือต้น 20

หลวงพ่อฉาย[แก้]

หลวงพ่อฉาย เป็นพระประธานที่อยู่ในวิหารทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ถูกบูรณะโดย หลวงสรรค์บุรานุรักษณ์(ฉาย อัมพศวตร) ในสมัยรัชกาลที่5 ด้านหลังของหลวงพ่อฉาย พบว่ามีทับหลังหินทรายติดกลับหัวอยู่ที่ข้างหลังองค์พระ มีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหนือหน้ากาลหม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุลได้ทรงจัดทับหลังชิ้นนี้อยู่ในศิลปะเขมรสมัยบาปวนมีอายุราวปี พ.ศ. 1550 ถึง1650 เข้าใจว่าเป็นทับหลังที่ย้ายมาจากปราสาทเขมรที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณวัดหรือบริเวณใกล้เคียง

อ้างอิง[แก้]