วัดปานประสิทธาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดปานประสิทธาราม
Map
ชื่อสามัญวัดปานประสิทธาราม, วัดปีกกา
ที่ตั้งตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูโสภณสุตาธาร (เกรียงศักดิ์ สีลธโร ป.ธ.4)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปานประสิทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม

วัดปานประสิทธารามตั้งวัดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 โดยมีนายเชย ขุนเจ๋ง และนายซัง มีซัง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด เดิมวัดมีนามว่า วัดปีกกา ต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดปานประสิทธาราม" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อปานซึ่งได้เดินธุดงค์มาปักกลดบริเวณนี้ ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาในตัวทานเป็นอย่างมาก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519[1] ทางด้านการศึกษา วัดได้มีการเปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. 2478 และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เมื่อ พ.ศ. 2546 ยังให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งห้องสมุด บ้านพักครู โรงอาหารอีกด้วย[2]

ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพวาดรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมขนาดใหญ่ และเรื่องทศชาติชาดก[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดปานประสิทธาราม". หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ.
  2. "วัดปานประสิทธาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "จิตรกรรมฝาผนัง วัดปานประสิทธาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.