ข้ามไปเนื้อหา

วัดประชารังสรรค์ (จังหวัดนนทบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดประชารังสรรค์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดประชารังสรรค์, วัดหญ้าไทร
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ซอยบางกร่าง 37 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อหิน
เจ้าอาวาสพระราชญาณโสภณ วิ. (จรัส เขมจารี ป.ธ.3)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดประชารังสรรค์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมนนท์ ในหมู่ที่ 10 บ้านวัดประชารังสรรค์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดประชารังสรรค์เดิมมีชื่อว่า วัดหญ้าไทร เนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบวัดเดิมเป็นทุ่งนา จากนั้นได้ขุดแปลงนามาเป็นสวน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2404 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง นานวันเข้าวัดมีสภาพทรุดโทรม ชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดประชารังสรรค์" เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2499 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2520

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 แทนหลังเดิมที่ชำรุด ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ ส่วนมากเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ นามว่า หลวงพ่อหิน[1] หน้าตักกว้าง 1 เมตร 67 เซนติเมตร

โบราณสถานสำคัญภายในวัดได้แก่ ตึกแดง เป็นอาคารตึก 3 ชั้น ทรงยุโรป มีจำนวนหลายสิบห้อง สร้างขึ้นจากอิฐมอญสีแดงที่เรียกอิฐ บ.บ.ท. (อิฐบางบัวทอง) มีบันไดขึ้นอยู่ทางด้านหน้าตึกและยังมีสภาพสมบูรณ์ดี[2] ได้ใช้เป็นกุฏิพระภิกษุสามเณรของวัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดประชารังสรรค์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]
  2. "วัดประชารังสรรค์". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.