วัดบางกระเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบางกระเจ้า
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสาครสุภกิจ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางกระเจ้า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองสุนัขหอน ในหมู่ที่ 6 บ้านบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่

วัดบางกระเจ้าตั้งเมื่อ พ.ศ. 2338 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2376 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร[1] ด้านการศึกษา วัดได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509

อาคารเสนาสนะ[แก้]

พระอุโบสถขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 หลังคาเครื่องไม้ลดชั้น 2 ชั้น ด้านหน้าและหลังทำเป็นหลังคาลดชั้นยื่นออกมา รองรับโครงหลังคาด้วยเสาปูนหกเหลี่ยมด้านละ 4 ต้น มุงกระเบื้องสีชั้นละ 2 ตับ มีช่อฟ้าใบระกาปั้นปูนประดับกระจกสี หน้าบันมุขด้านหน้าปั้นปูนประดับกระจกทำเป็นกนกนาคล้อมรอบ ตรงกลางเป็นรูปพานพุ่มประดับกระจกสีลายธงชาติ ด้านล่างเป็นไม้ฉลุลายทรงสามเหลี่ยม มีประตูทางเข้าทั้งสองด้าน ด้านละ 2 ประตู บานประตูทาสีแดงไม่มีลวดลาย ผนังด้านข้างทั้งสองด้านมีช่องหน้าต่างด้านละ 4 ช่อง บานประตูหน้าต่างทาสีแดงกรอบเหลือง รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาทรงดอกบัวล้อมรอบภายในมีเสมาทาสีทองปักอยู่ ด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆัง 3 องค์ ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปประทับยืน และนั่ง และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศิลปะรัตนโกสินทร์[2]

ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 หอสวดมนต์กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2487 กุฏิสงฆ์ 10 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหารกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นอาคารไม้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูชนะ
  • พระครูพ่อ ธัมมิโก
  • พระครูอุดมธรรมสาคร
  • พระครูสาครวิริยคุณ

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธศาสนสถาน กรมศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2545. หน้า 36.
  2. "วัดบางกระเจ้า". ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย.
  3. "วัดบางกระเจ้า". ศูนย์ข้อมูกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]