วัดนางเหล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดนางเหล้า
ชื่อสามัญวัดนางเหล้า, วัดนางลาว
ที่ตั้งตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูธรรมกถาสุนทร (อิทธิกร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนางเหล้า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 18 ไร่ มีกำแพงวัดทั้ง 4 ด้านเป็นอาณาเขต ปัจจุบันมีพระครูธรรมกถาสุนทร (อิทธิกร) เป็นเจ้าอาวาส

วัดนางเหล้า หรือ วัดนางลาว สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2225 โดยมีอุบาสิกาชื่อนางลาว[1] มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและสร้างวัด ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็นวัดนางเหล้า จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2538 ได้มีการขออนุญาตต่อกรมการศาสนาขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดลาวัณย์วราราม (มีความหมายว่าวัดมีความงามอันยอดเยี่ยม) แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามที่เสนอขอเปลี่ยนชื่อวัด[2] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2449[3]

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนการประถมศึกษาขึ้นในวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2497 และได้ให้อุปการะตลอดมา[4]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • หลวงพ่อจันทร์
 • เจ้าอธิการแก้ว พุทธมุณี
 • พ่อท่านเอียด
 • พ่อท่านคล้าย
 • พระอธิการพลอย เขมิโก
 • พระครูประภัสสรขันติคุณ (ผ่อง ขันติพโล)
 • พระครูธรรมกถาสุนทร (อิทธิกร)

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดนางเหล้า". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
 2. "วัดนางเหล้า อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนากำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีความงดงาม". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.
 3. "วัดนางเหล้า". พระสังฆาธิการ.
 4. "วัดนางเหล้า". ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้.