วัดดอยท่าเสา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดดอยท่าเสา
วัดดอยท่าเสา.jpg
ซุ้มประตูวัดวัดดอยท่าเสา
ชื่อวัดดอยท่าเสา
ที่ตั้ง98 บ้านท่าเสา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุภัทรสันติคุณ
(วิรัตน์ สนฺตกาโย) [1]
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดดอยท่าเสา ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าเสา มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4

ปัจจุบันวัดดอยท่าเสานับว่าเป็นศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าเสา ห้องสมุดธรรมะ ศูนย์อบรมเข้าค่ายพุทธบุตร และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประวัติ[แก้]

วัดดอยท่าเสา เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย โดยอาศัยดูจากภูมิทัศน์ของวัดจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้น นับอายุได้หลายร้อยปี จึงคิดได้ว่าวัดดอยท่าเสาน่าจะได้ทำการสร้างมาหลายร้อยปีเช่นกัน เพราะต้นไม้ยังอยู่ เหตุที่ใช้ชื่อวัดดอยท่าเสา เพราะว่า อยู่บนที่ดอนและมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ประกอบกับเป็นป่า สมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่าวัดป่า ตามชื่อที่เรียกหลวงพ่อองค์แรกที่มาจำพรรษาอยู่ว่าพระป่า อยู่ต่อมาวัด ก็ได้มีการก่อสร้างสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ขึ้น เช่น ศาลา กุฏิ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จับความได้ว่าวัดเริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ที่มีพระครูธรรมกิจจาภิบาล เป็นเจ้าอาวาสเป็นต้นมา (ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่อกลม) จนจวบปัจจุบันนี้ วัดดอยท่าเสาก็เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ ก่อให้เกิดผลแก่ประชาชนและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

รายนามอดีตเจ้าอาวาส[แก้]

 1. หลวงพ่อปิ่น พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
 2. พระอาจารย์ทอง พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
 3. พระอาจารย์อุต พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
 4. พระอาจารย์เผื่น พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
 5. พระอาจารย์เร่ง พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -
 6. พระครูธรรมกิจจาภิบาล (กลม สุวณฺโณ) พ.ศ. 2463 ถึง พ.ศ. 2492
 7. พระอธิการเหลือ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2501
 8. พระครูธรรมมลโสภิต (นิตย์) พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2506
 9. พระสมุห์จำลอง กตสาโร พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2509
 10. พระอธิการประสิทธิ์ (กวย) ปสิทโธ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2511
 11. พระครูวิบูลย์กิตติคุณ (บุญนาค) พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2514
 12. พระครูสังฆรักษ์บุญหนู สนติกโร พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2523
 13. พระครูสุธรรมภาณี (สุวรรณ) ธมมหส์ พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2533
 14. พระไทย สปญโญ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2533
 15. พระครูสุคันธศีลโสภิต (สะอาด) พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542
 16. พระอธิการวิรัตน์ สนตกาโย พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547

ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ[แก้]

 • อุโบสถ กว้าง 6.50 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน (คอนกรีต)
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 21.50 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นอาคารไม้
 • หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 1 หลัง
 • วิหาร กว้าง 4.30 เมตร ยาว 7 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 1 หลังสภาพที่ตั้งวัด[แก้]

พื้นที่ตั้งของวัดมีลักษณะเป็นที่ดอน ติดกับทุ่งนาด้านทิศใต้ของวัด อยู่ติดระแวกของบ้าน มีรางรถไฟตัดผ่าน บริเวณวัดร่มรื่น เพราะมีต้นไม้เก่าแก่อายุประมาณ 200-500 ปี สะอาด-สงบนอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินวัด เนื้อที่ 4 ไร่

ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

 • ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 เมื่อปี พ.ศ. 2430
 • มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2504

ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนด เลขที่ 7053 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด

มีที่ธรณีสงฆ์ มี 1 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 1 งาน 36 ตารางวา คือแปลงที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 1 งาน 36 ตารางวา หนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดที่ดิน เลขที่ 7052

ดูเพิ่ม[แก้]

พระครูธรรมกิจจาภิบาล (กลม สุวณฺโณ)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]