รายนามอธิบดีกรมธนารักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อธิบดีกรมธนารักษ์
TTD logo.GIF
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งแนบ พหลโยธิน
สถาปนา23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
เว็บไซต์กรมธนารักษ์

ด้านล่างนี้คือรายนามอธิบดีกรมพระคลัง อธิบดีกรมคลัง และอธิบดีกรมธนารักษ์[1]

รายนาม[แก้]

อธิบดีกรมพระคลัง
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Nab phaholyothin.jpg นายแนบ พหลโยธิน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476
อธิบดีกรมคลัง
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Nab phaholyothin.jpg นายแนบ พหลโยธิน 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
อธิบดีกรมธนารักษ์
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Nab phaholyothin.jpg นายแนบ พหลโยธิน 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
2 TTD logo.GIF หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม 10 สิงหาคม พ.ศ. 2502 30 กันยายน พ.ศ. 2506
3 TTD logo.GIF นายสาคร กรุณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4 TTD logo.GIF หลวงสิทธิ์ดุริตภาษ
(สิทธิ์ วรมิศร์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 30 กันยายน พ.ศ. 2508
5 TTD logo.GIF นายอรุณ ทัพพะรังสี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 30 กันยายน พ.ศ. 2511
6 S.ketutat.jpg นายสนั่น เกตุทัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 30 กันยายน พ.ศ. 2515
7 TTD logo.GIF หม่อมหลวงสาย สนิทวงศ์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 30 กันยายน พ.ศ. 2515
8 TTD logo.GIF หม่อมราชวงศ์ประสมศักดิ จรูญโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 31 มกราคม พ.ศ. 2517
9 TTD logo.GIF นายสวัสดิ์ อุทัยศรี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
10 นุกูล ประจวบเหมาะ.jpg นายนุกูล ประจวบเหมาะ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 15 เมษายน พ.ศ. 2518
11 TTD logo.GIF นายสุนทร เสถียรไทย 16 เมษายน พ.ศ. 2518 31 ตุลาคม พ.ศ. 2522
12 TTD logo.GIF นายบัณฑิต บุณยะปานะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 30 เมษายน พ.ศ. 2523
13 วิโรจน์ เลาหะพันธุ์.jpg นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2528
14 TTD logo.GIF นายอรัญ ธรรมโน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 30 กันยายน พ.ศ. 2529
15 TTD logo.GIF นายไกรศรี จาติกวณิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 18 มกราคม พ.ศ. 2531
16 TTD logo.GIF นายไพจิตร โรจนวานิช 19 มกราคม พ.ศ. 2531 30 กันยายน พ.ศ. 2531
17 TTD logo.GIF นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 30 กันยายน พ.ศ. 2532
18 TTD logo.GIF นายมนัส ลีวีระพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 6 กันยายน พ.ศ. 2535
19 TTD logo.GIF นายนิพัทธ พุกกะณะสุต 7 กันยายน พ.ศ. 2535 28 ธันวาคม พ.ศ. 2539
20 สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2539 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
21 TTD logo.GIF นายปรีดี บุญยัง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2541
22 TTD logo.GIF นายมานิต วิทยาเต็ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2543
23 TTD logo.GIF นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2545
24 TTD logo.GIF นายวีระชัย ตันติกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 กันยายน พ.ศ. 2546
25 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ.jpg นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 23 มกราคม พ.ศ. 2550
26 TTD logo.GIF นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2551
27 TTD logo.GIF นายเทวัญ วิชิตะกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2553
28 TTD logo.GIF นายวินัย วิทวัสการเวช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2554
29 นริศ ชัยสูตร.jpg ดร.นริศ ชัยสูตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2558
30 TTD logo.GIF นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 22 มกราคม พ.ศ. 2558 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง[2]
31 TTD logo.GIF นายพชร อนันตศิลป์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต
32 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2562

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แม่แบบ:อธิบดีกรมธนารักษ์