รายชื่ออธิบดีกรมธนารักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อธิบดีกรมธนารักษ์
ไฟล์:TTD logo.GIF
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายประภาศ คงเอียด

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งแนบ พหลโยธิน
สถาปนา23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
เว็บไซต์กรมธนารักษ์

ด้านล่างนี้คือรายนามอธิบดีกรมพระคลัง อธิบดีกรมคลัง และอธิบดีกรมธนารักษ์[1]

รายนาม[แก้]

อธิบดีกรมพระคลัง
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Nab phaholyothin.jpg นายแนบ พหลโยธิน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476
อธิบดีกรมคลัง
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Nab phaholyothin.jpg นายแนบ พหลโยธิน 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
อธิบดีกรมธนารักษ์
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Nab phaholyothin.jpg นายแนบ พหลโยธิน 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
2 ไฟล์:TTD logo.GIF หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม 10 สิงหาคม พ.ศ. 2502 30 กันยายน พ.ศ. 2506
3 ไฟล์:TTD logo.GIF นายสาคร กรุณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 30 กันยายน พ.ศ. 2507
4 ไฟล์:TTD logo.GIF หลวงสิทธิ์ดุริตภาษ
(สิทธิ์ วรมิศร์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 30 กันยายน พ.ศ. 2508
5 ไฟล์:TTD logo.GIF นายอรุณ ทัพพะรังสี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 30 กันยายน พ.ศ. 2511
6 ไฟล์:TTD logo.GIF นายสนั่น เกตุทัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 30 กันยายน พ.ศ. 2515
7 ไฟล์:TTD logo.GIF หม่อมหลวงสาย สนิทวงศ์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 30 กันยายน พ.ศ. 2515
8 ไฟล์:TTD logo.GIF หม่อมราชวงศ์ประสมศักดิ จรูญโรจน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 31 มกราคม พ.ศ. 2517
9 ไฟล์:TTD logo.GIF นายสวัสดิ์ อุทัยศรี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
10 ไฟล์:TTD logo.GIF นายนุกูล ประจวบเหมาะ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 15 เมษายน พ.ศ. 2518
11 ไฟล์:TTD logo.GIF นายสุนทร เสถียรไทย 16 เมษายน พ.ศ. 2518 31 ตุลาคม พ.ศ. 2522
12 ไฟล์:TTD logo.GIF นายบัณฑิต บุณยะปานะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 30 เมษายน พ.ศ. 2523
13 วิโรจน์ เลาหะพันธุ์.jpg นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2528
14 ไฟล์:TTD logo.GIF นายอรัญ ธรรมโน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 30 กันยายน พ.ศ. 2529
15 ไฟล์:TTD logo.GIF นายไกรศรี จาติกวณิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 18 มกราคม พ.ศ. 2531
16 ไฟล์:TTD logo.GIF นายไพจิตร โรจนวานิช 19 มกราคม พ.ศ. 2531 30 กันยายน พ.ศ. 2531
17 ไฟล์:TTD logo.GIF นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 30 กันยายน พ.ศ. 2532
18 ไฟล์:TTD logo.GIF นายมนัส ลีวีระพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 6 กันยายน พ.ศ. 2535
19 ไฟล์:TTD logo.GIF นายนิพัทธ พุกกะณะสุต 7 กันยายน พ.ศ. 2535 28 ธันวาคม พ.ศ. 2539
20 สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2539 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
21 ไฟล์:TTD logo.GIF นายปรีดี บุญยัง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2541
22 ไฟล์:TTD logo.GIF นายมานิต วิทยาเต็ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2543
23 ไฟล์:TTD logo.GIF นายวิสุทธิ์ มนตริวัต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2545
24 ไฟล์:TTD logo.GIF นายวีระชัย ตันติกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 กันยายน พ.ศ. 2546
25 ไฟล์:TTD logo.GIF นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 23 มกราคม พ.ศ. 2550
26 ไฟล์:TTD logo.GIF นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2551
27 ไฟล์:TTD logo.GIF นายเทวัญ วิชิตะกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2553
28 ไฟล์:TTD logo.GIF นายวินัย วิทวัสการเวช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2554
29 ไฟล์:นริศ ชัยสูตร.jpg ดร.นริศ ชัยสูตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2558
30 ไฟล์:TTD logo.GIF นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 22 มกราคม พ.ศ. 2558 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง[2]
31 ไฟล์:TTD logo.GIF นายพชร อนันตศิลป์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต
32 ไฟล์:TTD logo.GIF นายอำนวย ปรีมนวงศ์] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2562
33 ไฟล์:TTD logo.GIF นายยุทธนา หยิมการุณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2564
34 นายประภาศ คงเอียด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แม่แบบ:อธิบดีกรมธนารักษ์