รายชื่อนครในประเทศยูเครน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่ประเทศยูเครนที่แสดงนครที่ใหญ่ที่สุด

นี่คือรายชื่อเต็มของ รายชื่อนครในประเทศยูเครน ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2022 ในประเทศยูเครนมีนคร 461 นคร (ยูเครน: мі́сто, มิสตอ) ผู้มอบสถานะนครให้แก่นิคมต่าง ๆ คือสภาสูงสุดยูเครน (รัฐสภายูเครน) ทั้งนี้ ขนาดของนิคมไม่ใช่เกณฑ์ชี้ขาดสำหรับการได้รับสถานะนคร ถึงแม้จะเป็นปัจจัยสำคัญก็ตาม ตัวอย่างเช่น ปรือปิยัจในปัจจุบันเป็นเมืองร้างที่มีจำนวนประชากรเป็นศูนย์ แต่ยังคงสถานะนครเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงอาคาร ถนน และเครือข่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น

นิคมขนาดรองลงไปจากนครได้แก่นิคมประเภทเมือง (се́лище місько́го ти́пу, แซลึชแชมิสกอฮอตีปู; พอเทียบได้กับเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ) และหมู่บ้าน (село́, แซลอ)

ในอดีต ระบบสิทธิ์ของนครได้รับมอบจากเจ้าผู้ปกครองดินแดนซึ่งกำหนดสถานะของสถานที่หนึ่ง ๆ ให้เป็นนครหรือหมู่บ้าน นครต่าง ๆ ในสมัยนั้นจัดการปกครองตนเองและมีสิทธิพิเศษหลายประการ

ชื่อนครข้างล่างนี้เรียงลำดับตามจำนวนประชากรประมาณการใน ค.ศ. 2021 โดยเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรจากสำมะโนประชากรยูเครน ค.ศ. 2001 (ยกเว้นแชร์นอบึลที่ซึ่งจำนวนประชากรที่ให้ไว้เป็นการประมาณอย่างไม่เป็นทางการ) ชื่อนครที่มีสถานะพิเศษจะแสดงในรูปแบบตัวเอน

นครในประเทศยูเครน[แก้]

เลื่อนลงไปดูตาราง

เคียฟ (กือยิว)
คาร์กิว
ออแดซา
ดนีปรอ
ดอแนตสก์
ซาปอริฌเฌีย
ลวิว
กรือวึยรีห์
มือกอลายิว
แซวัสตอปอล
มารีอูปอล
ลูฮันสก์
วินนึตเซีย
มากียิวกา
ซิมแฟรอปอล
แชร์นีฮิว
แคร์ซอน
ปอลตาวา
คแมลนึตสกึย
แชร์กาซือ
แชร์นิวต์ซี
ฌือตอมือร์
ซูมือ
ริวแน
ฮอร์ลิวกา
อีวานอ-ฟรันกิวสก์
กามิยันสแก
แตร์นอปิล
ลุตสก์
บีลัตแซร์กวา
แกร์ช
แมลีตอปอล
กรามาตอสก์
อุฌฮอรอด
บรอวารือ
แยวปาตอรียา
แบร์เดียนสก์
นีกอปอล
สลอวิยันสก์
เปาลอฮรัด
กอนอตอป
อูมัญ
ยัลตา
แบร์ดือชิว
กอลอมือยา
ชอร์นอมอสก์
ปรือลูกือ
บิลฮอรอด-ดนิสตรอว์สกึย
ออคตือร์กา
อีซุม
วารัช
แนตีชึน
บอยาร์กา
ออบูคิว
ฮลูคิว
มอฮือลิว-ปอดิลสกึย
ชอร์ตกิว
คุสต์
แลแบดึน
ฮอรอดอก
ฌือดาชิว
ปอชายิว
สเวียตอฮีสก์
ชื่อนคร ชื่อนคร
(ในภาษายูเครน)
แคว้น ประชากร
(ประมาณการ
ค.ศ. 2021)[1]
ประชากร
(สำมะโน
ค.ศ. 2001
)
การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร
เคียฟ (กือยิว) Ки́їв ไม่มี 2,962,180 2,611,327 +13.44%
คาร์กิว Ха́рків คาร์กิว 1,433,886 1,470,902 −2.52%
ออแดซา Оде́са ออแดซา 1,015,826 1,029,049 −1.28%
ดนีปรอ Дніпро́ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 980,948 1,080,846 −9.24%
ดอแนตสก์[a] Доне́цьк ดอแนตสก์ 905,364 1,016,194 −10.91%
ซาปอริฌเฌีย Запорі́жжя ซาปอริฌเฌีย 722,713 817,882 −11.64%
ลวิว Львів ลวิว 721,510 732,818 −1.54%
กรือวึยรีห์ Криви́й Ріг ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 612,750 709,014 −13.58%
มือกอลายิว Микола́їв มือกอลายิว 476,101 514,136 −7.40%
แซวัสตอปอล[b] Севасто́поль ไม่มี 464,349 342,451 +35.60%
มารีอูปอล[a] Маріу́поль ดอแนตสก์ 431,859 492,176 −12.26%
ลูฮันสก์[c] Луга́нськ ลูฮันสก์ 399,559 463,097 −13.72%
วินนึตเซีย Ві́нниця วินนึตเซีย 370,601 356,665 +3.91%
มากียิวกา[a] Макі́ївка ดอแนตสก์ 340,337 389,589 −12.64%
ซิมแฟรอปอล[b] Сімферо́поль ไครเมีย 336,212 343,644 −2.16%
แชร์นีฮิว Черні́гів แชร์นีฮิว 285,234 304,994 −6.48%
แคร์ซอน Херсо́н แคร์ซอน 283,649 328,360 −13.62%
ปอลตาวา Полта́ва ปอลตาวา 283,402 317,998 −10.88%
คแมลนึตสกึย Хмельни́цький คแมลนึตสกึย 274,582 253,994 +8.11%
แชร์กาซือ Черка́си แชร์กาซือ 272,651 295,414 −7.71%
แชร์นิวต์ซี Чернівці́ แชร์นิวต์ซี 265,471 240,621 +10.33%
ฌือตอมือร์ Жито́мир ฌือตอมือร์ 263,507 284,236 −7.29%
ซูมือ Су́ми ซูมือ 259,600 293,141 −11.44%
ริวแน Рі́вне ริวแน 245,289 248,813 −1.42%
ฮอร์ลิวกา[a] Го́рлівка ดอแนตสก์ 241,106 292,250 −17.50%
อีวานอ-ฟรันกิวสก์ Іва́но-Франкі́вськ อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 237,855 218,359 +8.93%
กามิยันสแก Кам'янське́ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 229,794 255,841 −10.18%
แตร์นอปิล Терно́піль แตร์นอปิล 223,938 227,755 −1.68%
กรอปึวนึตสกึย Кропивни́цький กีรอวอฮรัด 222,695 254,103 −12.36%
แกรแมนชุก Кременчу́к ปอลตาวา 217,710 234,073 −6.99%
ลุตสก์ Луцьк วอลึญ 217,197 208,816 +4.01%
บีลัตแซร์กวา Бі́ла Це́рква เคียฟ (กือยิว) 208,737 200,131 +4.30%
แกร์ช[b] Керч ไครเมีย 151,996 157,007 −3.19%
แมลีตอปอล[d] Меліто́поль ซาปอริฌเฌีย 150,768 160,657 −6.16%
กรามาตอสก์ Крамато́рськ ดอแนตสก์ 150,084 181,025 −17.09%
อุฌฮอรอด У́жгород ซาการ์ปัจจา 115,542 117,317 −1.51%
บรอวารือ Бровари́ เคียฟ (กือยิว) 109,473 86,839 +26.06%
แยวปาตอรียา[b] Євпато́рія ไครเมีย 108,149 105,915 +2.11%
แบร์เดียนสก์[d] Бердя́нськ ซาปอริฌเฌีย 107,928 121,692 −11.31%
นีกอปอล Нíкополь ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 107,464 136,280 −21.14%
สลอวิยันสก์ Слов'я́нськ ดอแนตสก์ 106,972 124,829 −14.31%
อัลแชวสก์[c] Алче́вськ ลูฮันสก์ 106,550 119,193 −10.61%
เปาลอฮรัด Павлогра́д ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 103,073 118,816 −13.25%
เซียเวียรอดอแนตสก์[c] Сє́вєродоне́цьк ลูฮันสก์ 101,135 119,940 −15.68%
กามิยาแนตส์-ปอดิลสกึย Ка́м'яне́ць-Поді́льський คแมลนึตสกึย 97,908 99,610 −1.71%
ลือซือชันสก์[c] Лисича́нськ ลูฮันสก์ 95,031 115,229 −17.53%
มูกาแชวอ Мука́чево ซาการ์ปัจจา 85,903 82,346 +4.32%
กอนอตอป Коното́п ซูมือ 84,787 92,657 −8.49%
อูมัญ У́мань แชร์กาซือ 82,154 88,735 −7.42%
ครุสตัลนึย (กรัสนึยลุช)[c] Хруста́льний (Кра́сний Луч) ลูฮันสก์ 79,764 94,875 −15.93%
ยัลตา[b] Я́лта ไครเมีย 78,171 81,654 −4.27%
ออแลกซันดรียา Олександрі́я กีรอวอฮรัด 77,303 93,357 −17.20%
แยนากีแยแว[a] Єнáкієве ดอแนตสก์ 77,053 103,997 −25.91%
ดรอฮอบึช Дрого́бич ลวิว 74,610 79,119 −5.70%
แบร์ดือชิว Берди́чів ฌือตอมือร์ 73,999 87,575 −15.50%
กาดียิวกา (สตาคานอว์)[c] Каді́ївка (Стаха́нов) ลูฮันสก์ 73,702 90,152 −18.25%
ชอสต์กา Шо́стка ซูมือ 73,197 87,130 −15.99%
บัคมุต Бахму́т ดอแนตสก์ 72,310 82,916 −12.79%
อิซมายิล Ізмаї́л ออแดซา 70,731 84,815 −16.61%
นอวอมอสก็อวสก์ Новомоскóвськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 70,230 72,439 −3.05%
กอสจันตือนิวกา Костянти́нівка ดอแนตสก์ 68,792 95,111 −27.67%
กอแวล Ко́вель วอลึญ 67,991 66,401 +2.39%
แฟออดอซียา[b] Феодо́сія ไครเมีย 67,750 74,669 −9.27%
นีฌึน Ні́жин แชร์นีฮิว 66,983 76,625 −12.58%
สมีลา Смі́ла แชร์กาซือ 66,475 69,681 −4.60%
กาลุช Ка́луш อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 65,814 67,902 −3.08%
แชร์วอนอฮรัด Червоногра́д ลวิว 65,180 70,568 −7.64%
บอรึสปิล Бори́спіль เคียฟ (กือยิว) 63,674 53,975 +17.97%
แปร์วอมัยสก์ Первома́йськ มือกอลายิว 63,377 70,170 −9.68%
ดอว์ฌันสก์ (สแวร์ดล็อวสก์)[c] Довжа́нськ (Свердло́вськ) ลูฮันสก์ 62,993 72,531 −13.15%
อีร์ปิญ Ірпíнь เคียฟ (กือยิว) 62,456 40,593 +53.86%
กอรอสแตญ Ко́ростень ฌือตอมือร์ 62,285 66,669 −6.58%
ปอกร็อวสก์ Покровськ ดอแนตสก์ 61,161 69,154 −11.56%
กอลอมือยา Коломи́я อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 61,140 61,989 −1.37%
สตรึย Стрий ลวิว 59,608 62,479 −4.60%
ชอร์นอมอสก์ Чорномо́рськ ออแดซา 58,524 54,151 +8.08%
คาร์ตซึซก์[a] Харци́зьк ดอแนตสก์ 56,367 64,175 −12.17%
รูบิฌแน[c] Рубі́жне ลูฮันสก์ 56,066 65,322 −14.17%
ซเวียแฮล Звя́гель ฌือตอมือร์ 55,463 56,259 −1.41%
ดรุฌกิวกา Дружкі́вка ดอแนตสก์ 55,088 64,557 −14.67%
ลอซอวา Лозова́ คาร์กิว 54,026 64,041 −15.64%
ชึสจากอแว[a] Чистяко́ве ดอแนตสก์ 53,725 72,346 −25.74%
แอแนร์ฮอดาร์[d] Енергода́р ซาปอริฌเฌีย 52,887 56,242 −5.97%
ปรือลูกือ Прилу́ки แชร์นีฮิว 52,553 64,861 −18.98%
อันตรัตซึต[c] Антрацит ลูฮันสก์ 52,353 63,698 −17.81%
นอวอวอลึนสก์ Нововоли́нськ วอลึญ 50,417 53,838 −6.35%
ฮอริชนีเปลานี Горі́шні Пла́вні ปอลตาวา 50,414 51,740 −2.56%
ชัคตาสก์[a] Шахта́рськ ดอแนตสก์ 48,404 59,589 −18.77%
บิลฮอรอด-ดนิสตรอว์สกึย Бі́лгород-Дністро́вський ออแดซา 48,197 51,890 −7.12%
ออคตือร์กา Охти́рка ซูมือ 47,216 50,399 −6.32%
มือร์นอฮรัด Мирногра́д ดอแนตสก์ 46,904 54,787 −14.39%
สนิฌแน[a] Сніжне́ ดอแนตสก์ 45,966 58,496 −21.42%
อีซุม Ізю́м คาร์กิว 45,884 56,114 −18.23%
มาร์ฮาแนตส์ Ма́рганець ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 45,718 49,592 −7.81%
รอแวญกือ[c] Ровеньки́ ลูฮันสก์ 45,651 53,725 −15.03%
นอวากาคอว์กา[d] Нова́ Кахо́вка แคร์ซอน 45,069 52,611 −14.34%
เบรียนกา[c] Бря́нка ลูฮันสก์ 44,987 54,767 −17.86%
ฟัสติว Фа́стів เคียฟ (กือยิว) 44,841 51,976 −13.73%
ลุบนือ Лубни́ ปอลตาวา 44,595 52,572 −15.17%
สวิตลอวอดสก์ Світлово́дськ กีรอวอฮรัด 43,931 50,094 −12.30%
ฌอว์ตีวอดือ Жо́вті Во́ди ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 42,901 53,582 −19.93%
ซอลอกือแน (กรัสนอดอน)[c] Соро́кине (Краснодо́н) ลูฮันสก์ 42,582 50,560 −15.78%
วึชแนแว Вишне́ве เคียฟ (กือยิว) 42,840 34,465 +24.30%
วารัช Вараш ริวแน 42,126 38,830 +8.49%
แชแปติวกา Шепетівка คแมลนึตสกึย 40,802 48,212 −15.37%
ปอดิลสก์ Поді́льськ ออแดซา 39,662 40,718 −2.59%
ยุฌนออูกรายินสก์ Южноукраї́нськ มือกอลายิว 39,048 38,206 +2.20%
มือร์ฮอรอด Ми́ргород ปอลตาวา 38,447 42,886 −10.35%
รอมนือ Ромни́ ซูมือ 38,305 50,448 −24.07%
ปอกรอว์ Покро́в ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 38,111 44,834 −15.00%
วอลอดือมือร์ Володи́мир วอลึญ 38,070 38,256 −0.49%
จันกอย[b] Джанко́й ไครเมีย 37,410 43,343 −13.69%
วาซึลกิว Василькі́в เคียฟ (กือยิว) 37,310 39,722 −6.07%
ดุบนอ Ду́бно ริวแน 37,257 39,146 −4.83%
บูชา Бу́ча เคียฟ (กือยิว) 36,971 28,533 +29.57%
แนตีชึน Неті́шин คแมลนึตสกึย 36,661 34,358 +6.70%
แปร์วอมัยสก์[c] Первома́йськ ลูฮันสก์ 36,311 43,082 −15.72%
กาคอว์กา[d] Кахо́вка แคร์ซอน 35,400 38,238 −7.42%
บอยาร์กา Бо́ярка เคียฟ (กือยิว) 35,312 35,968 −1.82%
สลาวูตา Славу́та คแมลนึตสกึย 35,068 34,340 +2.12%
ซัมบีร์ Са́мбір ลวิว 34,823 36,556 −4.74%
ยาซือนูวาตา[a] Ясинува́та ดอแนตสก์ 34,269 37,552 −8.74%
สตารอกอสจันตือนิว Староко­стянти́нів คแมลนึตสกึย 34,232 35,206 −2.77%
ฌแมรึนกา Жме́ринка วินนึตเซีย 34,097 37,349 −8.71%
วอซแนแซนสก์ Вознесе́нськ มือกอลายิว 34,050 42,634 −20.13%
ออบูคิว Обу́хів เคียฟ (กือยิว) 33,443 32,776 +2.04%
บอรึสเลา Борисла́в ลวิว 32,913 38,122 −13.66%
ยุฌแน Ю́жне ออแดซา 32,745 23,977 +36.57%
วึฌฮอรอด Ви́шгород เคียฟ (กือยิว) 32,396 22,933 +41.26%
ฮลูคิว Глу́хів ซูมือ 32,248 35,768 −9.84%
เอาดียิวกา Авді́ївка ดอแนตสก์ 31,940 37,210 −14.16%
ชูฮูยิว Чугýїв คาร์กิว 31,575 36,789 −14.17%
ตอแรตสก์ Торе́цьк ดอแนตสก์ 31,513 43,371 −27.34%
นอวอยาวอริวสก์ Новоя́ворівськ ลวิว 31,280 26,483 +18.11%
กอสตอปิล Косто́піль ริวแน 31,060 30,467 +1.95%
อาลุชตา[b] Алу́шта ไครเมีย 30,194 31,440 −3.96%
มอฮือลิว-ปอดิลสกึย Могилі́в-Поді́льський วินนึตเซีย 30,186 32,853 −8.12%
ตอกมัก[d] Токма́к ซาปอริฌเฌีย 30,132 36,275 −16.93%
ซือแนลนือกอแว Сине́льникове ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 30,021 32,302 −7.06%
แปร์วอมัยสกึย Первома́йський คาร์กิว 28,986 32,523 −10.88%
ซาร์นือ Са́рни ริวแน 28,865 28,144 +2.56%
ดอบรอปิลเลีย Добропі́лля ดอแนตสก์ 28,757 35,638 −19.31%
ตรุสกาแวตส์ Трускаве́ць ลวิว 28,474 31,037 −8.26%
ชอร์ตกิว Чорткі́в แตร์นอปิล 28,393 29,057 −2.29%
คุสต์ Хуст ซาการ์ปัจจา 28,206 29,080 −3.01%
นอวึยรอซดิล Нови́й Роздíл ลวิว 28,081 28,227 −0.52%
แปร์ชอตราแวนสก์ Першотра́венськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 27,573 29,140 −5.38%
ซอลอตอนอชา Золотоно́ша แชร์กาซือ 27,458 28,793 −4.64%
แครสติวกา (กีรอว์สแก)[a] Хре́стівка (Кі́ровське) ดอแนตสก์ 27,441 30,910 −11.22%
แตร์นิวกา Терні́вка ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 27,305 29,226 −6.57%
กูปิยันสก์ Ку́п'янськ คาร์กิว 27,169 32,449 −16.27%
คมิลนึก Хмільни́к วินนึตเซีย 27,158 27,898 −2.65%
บาลากลียา Балаклі́я คาร์กิว 26,921 32,408 −16.93%
ฮอลูบิวกา (กีร็อวสก์)[c] Голубі́вка (Кі́ровськ) ลูฮันสก์ 26,838 35,199 −23.75%
แปแรยัสเลา Перея́слав เคียฟ (กือยิว) 26,576 31,634 −15.99%
บัคชือซารัย[b] Бахчисара́й ไครเมีย 26,090 27,549 −5.30%
ฮัยซึน Га́йсин วินนึตเซีย 25,883 25,640 +0.95%
มาลึน Ма́лин ฌือตอมือร์ 25,587 28,113 −8.99%
วือนอฮราดิว Виногра́дів ซาการ์ปัจจา 25,442 25,760 −1.23%
แปแรวัลสก์[c] Перева́льськ ลูฮันสก์ 24,919 29,665 −16.00%
สลาวูตึช Славу́тич เคียฟ (กือยิว) 24,685 24,402 +1.16%
กรัสนอแปแรกอปสก์[b] Краснопере­ко́пськ ไครเมีย 24,660 31,023 −20.51%
ซดอลบูนิว Здолбу́нів ริวแน 24,642 24,612 +0.12%
กอรอสตือชิว Корости́шів ฌือตอมือร์ 24,490 26,068 −6.05%
ออแลชกือ[d] Оле́шки แคร์ซอน 24,383 24,123 +1.08%
แดบัลต์แซแว[a] Деба́льцеве ดอแนตสก์ 24,316 30,246 −19.61%
ซากือ[b] Са́ки ไครเมีย 24,282 29,416 −17.45%
แลแบดึน Лебеди́н ซูมือ 24,238 28,948 −16.27%
ซอลอชิว Зо́лочів ลวิว 23,986 23,481 +2.15%
กานิว Ка́нів แชร์กาซือ 23,503 26,657 −11.83%
แบแรฮอแว Бе́регове ซาการ์ปัจจา 23,485 26,735 −12.16%
บรอดือ Бро́ди ลวิว 23,335 23,239 +0.41%
ฮาเดียช Га́дяч ปอลตาวา 23,172 22,698 +2.09%
โดกูชาเยวสก์[a] Докуча́євськ ดอแนตสก์ 22,907 24,383 −6.05%
กอเซียตึน Козя́тин วินนึตเซีย 22,634 26,635 −15.02%
ลาดือฌึน Лади́жин วินนึตเซีย 22,593 22,219 +1.68%
นัดวีร์นา Надві́рна อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 22,545 20,932 +7.71%
มอลอดอฮวาร์ดีสก์[c] Молодо­гварді́йськ ลูฮันสก์ 22,514 25,528 −11.81%
วิลนอฮีสก์ Вільногі́рськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 22,458 23,782 −5.57%
กรอแลแวตส์ Кролеве́ць ซูมือ 22,437 25,183 −10.90%
แซลือดอแว Сели́дове ดอแนตสก์ 21,916 26,793 −18.20%
ซนามิยันกา Зна́м'янка กีรอวอฮรัด 21,749 29,412 −26.05%
วอลนอวาคา[a] Волнова́ха ดอแนตสก์ 21,441 24,647 −13.01%
แมแรฟา Мере́фа คาร์กิว 21,421 25,018 −14.38%
อาร์เมียนสก์[b] Армя́нськ ไครเมีย 21,239 23,869 −11.02%
แกรแมแนตส์ Кре́менець แตร์นอปิล 20,674 22,051 −6.24%
ซอกัล Сока́ль ลวิว 20,659 21,693 −4.77%
ดอลือนา Доли́на อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 20,641 20,906 −1.27%
ซูคอดิลสก์[c] Суході́льськ ลูฮันสก์ 20,474 23,642 −13.40%
ปอลอนแน Поло́нне คแมลนึตสกึย 20,471 23,211 −11.80%
ลือมัน Лима́н ดอแนตสก์ 20,469 28,172 −27.34%
สแตบนึก Сте́бник ลวิว 20,398 20,863 −2.23%
ลูบอตึน Люботи́н คาร์กิว 20,376 24,173 −15.71%
กรัสนอฮรัด Красногра́д คาร์กิว 20,013 22,670 −11.72%
ตรอสจาแนตส์ Тростяне́ць ซูมือ 19,797 23,308 −15.06%
ปอปัสนา[c] Попа́сна ลูฮันสก์ 19,672 25,951 −24.20%
ยาฮอตึน Яготи́н เคียฟ (กือยิว) 19,270 23,659 −18.55%
แฮนีแชสก์[d] Гені́чеськ แคร์ซอน 19,253 21,793 −11.66%
กีลียา Кілія́ ออแดซา 19,116 22,594 −15.39%
กาลือนิวกา Кали́нівка วินนึตเซีย 18,695 20,061 −6.81%
กราซือลิว Краси́лів คแมลนึตสกึย 18,583 20,580 −9.70%
กูราคอแว Кура́хове ดอแนตสก์ 18,506 21,479 −13.84%
วอลอชึสก์ Волочи́ськ คแมลนึตสกึย 18,474 20,958 −11.85%
ปิยาตือคัตกือ П'ятиха́тки ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 18,457 20,563 −10.24%
แกรมินนา[c] Кремінна́ ลูฮันสก์ 18,417 24,447 −24.67%
ปอลอฮือ[d] Поло́ги ซาปอริฌเฌีย 18,396 22,206 −17.16%
บัลตา Ба́лта ออแดซา 18,079 19,962 −9.43%
อัมวรอซียิวกา[a] Амвро́сіївка ดอแนตสก์ 18,047 22,130 −18.45%
ดนีปรอรุดแน[d] Дніпрору́дне ซาปอริฌเฌีย 18,036 21,054 −14.33%
แรนี Рені́ ออแดซา 18,011 20,481 −12.06%
วอว์ชันสก์ Вовча́нськ คาร์กิว 17,747 20,695 −14.24%
แดร์ฮาชี Дергачі́ คาร์กิว 17,433 20,258 −13.95%
บัคมัช Ба́хмач แชร์นีฮิว 17,192 23,417 −26.58%
สตารอบิลสก์[c] Старобі́льськ ลูฮันสก์ 16,267 22,371 −27.29%
วาตูตีแน Вату́тіне แชร์กาซือ 16,096 20,156 −20.14%
ซแวนือฮอรอดกา Звенигоро́дка แชร์กาซือ 16,490 19,901 −17.14%
ซูฮแรส[a] Зугре́с ดอแนตสก์ 17,924 19,859 −9.74%
สกาด็อวสก์[d] Скадо́вськ แคร์ซอน 17,344 19,641 −11.69%
สวาตอแว[c] Сва́тове ลูฮันสก์ 16,420 19,495 −15.77%
ชปอลา Шпо́ла แชร์กาซือ 16,573 19,427 −14.69%
นอวออูกรายินกา Новоукраї́нка กีรอวอฮรัด 16,338 19,353 −15.58%
กอร์ซุญ-แชวแชนกิวสกึย Ко́рсунь-Шевче́нківський แชร์กาซือ 17,474 19,311 −9.51%
ลูตูฮือแน[c] Луту́гине ลูฮันสก์ 17,134 18,833 −9.02%
บีลอฮีสก์[b] Білогі́рськ ไครเมีย 18,790
ดอลึนสกา Доли́нська กีรอวอฮรัด 18,460 18,768 −1.64%
อีเซียสเลา Ізя́слав คแมลนึตสกึย 16,162 18,444 −12.37%
บีลอปิลเลีย Білопі́лля ซูมือ 15,850 18,384 −13.78%
บอฮอดูคิว Богоду́хів คาร์กิว 14,882 18,224 −18.34%
สกวือรา Скви́ра เคียฟ (กือยิว) 15,406 18,126 −15.01%
การ์ลิวกา Ка́рлівка ปอลตาวา 14,172 17,995 −21.24%
ออรีคิว Орі́хів ซาปอริฌเฌีย 14,136 17,955 −21.27%
บีลอแซร์สแก Білозе́рське ดอแนตสก์ 14,940 17,868 −16.39%
ซอลอแต[c] Золоте́ ลูฮันสก์ 13,203 17,836 −25.98%
บุนแฮ (ยูนอกอมูนาริวสก์)[a] Бу́нге (Юнокомуна́рівськ) ดอแนตสก์ 13,544 17,813 −23.97%
ปิดฮอรอดแน Підгоро́дне ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 19,336 17,763 +8.86%
รอซดิลนา Розді́льна ออแดซา 17,593 17,754 −0.91%
ฮอรอดอก Городо́к คแมลนึตสกึย 15,835 17,746 −10.77%
วอซแนแซนิวกา
(แชร์วอนอ­ปาร์ตือซันสก์)[c]
Вознесе́нівка
(Червонопартиза́нськ)
ลูฮันสก์ 15,273 17,680 −13.61%
อีลอวัยสก์[a] Ілова́йськ ดอแนตสก์ 15,447 17,620 −12.33%
แบแรฌานือ Бережа́ни แตร์นอปิล 17,316 17,617 −1.71%
นอวอฮรอดิวกา Новогро́дівка ดอแนตสก์ 14,300 17,473 −18.16%
วูฮแลดาร์ Вугледа́р ดอแนตสก์ 14,432 17,440 −17.25%
แบแรซัญ Береза́нь เคียฟ (กือยิว) 16,202 17,367 −6.71%
ปูตึวล์ Пути́вль ซูมือ 15,100 17,354 −12.99%
บอลฮรัด Болгра́д ออแดซา 15,479 17,353 −10.80%
บาร์ Бар วินนึตเซีย 15,563 17,284 −9.96%
สวาเลียวา Сваля́ва ซาการ์ปัจจา 17,124 17,145 −0.12%
บอฮุสเลา Богусла́в เคียฟ (กือยิว) 15,975 17,135 −6.77%
ฮูเลียย์ปอแล Гуляйпо́ле ซาปอริฌเฌีย 13,070 17,077 −23.46%
ซมียิว Змі́їв คาร์กิว 14,071 17,063 −17.54%
ออว์รุช О́вруч ฌือตอมือร์ 15,332 17,031 −9.98%
แวร์คญอดนีปร็อวสก์ Верхньодніп­ро́вськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 15,749 16,976 −7.23%
ออชากิว Оча́ків มือกอลายิว 13,927 16,929 −17.73%
กรัสนอฮอริวกา Красного́рівка ดอแนตสก์ 14,917 16,714 −10.75%
กีแวร์ตซี Кі́верці วอลึญ 13,917 16,678 −16.55%
ปือเรียตึน Пиря́тин ปอลตาวา 15,111 16,664 −9.32%
มือกอลายิวกา Микола́ївка ดอแนตสก์ 14,444 16,620 −13.09%
ชาซิวยาร์ Ча́сів Яр ดอแนตสก์ 12,557 16,612 −24.41%
วิลญันสก์ Вільня́нськ ซาปอริฌเฌีย 14,583 16,522 −11.74%
ดูนายิวต์ซี Дуна́ївці คแมลนึตสกึย 15,799 16,448 −3.95%
อาปอสตอลอแว Апо́столове ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 13,246 16,439 −19.42%
ตัลแน Тальне́ แชร์กาซือ 13,012 16,388 −20.60%
อาร์ตซึซ Арци́з ออแดซา 14,486 16,370 −11.51%
นอวึยบูห์ Нови́й Буг มือกอลายิว 15,003 16,250 −7.67%
ตุลชึน Тульчи́н วินนึตเซีย 14,668 16,136 −9.10%
ฮัยวอรอน Га́йворон กีรอวอฮรัด 14,214 16,126 −11.86%
ฮอรอดอก Городо́к ลวิว 16,158 16,082 +0.47%
ฮอลาปรึสตัญ[d] Го́ла При́стань แคร์ซอน 13,760 16,028 −14.15%
นอซิวกา Носі́вка แชร์นีฮิว 13,120 15,966 −17.83%
ฌัชกิว Жа́шків แชร์กาซือ 13,355 15,853 −15.76%
ฮอรอดึชแช Городи́ще แชร์กาซือ 13,304 15,645 −14.96%
วาซือลิวกา[d] Васи́лівка ซาปอริฌเฌีย 12,771 15,592 −18.09%
กามิยันกา-ดนีปรอว์สกา[d] Ка́м'янка-Дніпро́вська ซาปอริฌเฌีย 12,332 15,522 −20.55%
แปตรอวอ-กรัสนอซิลเลีย
(แปตรอว์สแก)[c]
Петро́во-Красносі́лля
(Петро́вске)
ลูฮันสก์ 12,683 15,478 −18.06%
แบรึสเลา Берисла́в แคร์ซอน 12,123 15,455 −21.56%
สนีฮูริวกา Снігурі́вка มือกอลายิว 12,307 15,447 −20.33%
ราดอมึชล์ Ра́домишль ฌือตอมือร์ 13,973 15,326 −8.83%
บูร์ชตึน Буршти́н อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 14,866 15,298 −2.82%
ราคิว Рáхів ซาการ์ปัจจา 15,596 15,241 +2.33%
นอว์ฮอรอด-ซีแวร์สกึย Но́вгород-Сі́верський แชร์นีฮิว 12,647 15,175 −16.66%
กามิยันกา Ка́м'янка แชร์กาซือ 11,146 15,109 −26.23%
แตตียิว Теті́їв เคียฟ (กือยิว) 12,776 14,944 −14.51%
มือกอลายิว Микола́їв ลวิว 14,637 14,801 −1.11%
ออสตรอห์ Остро́г ริวแน 15,195 14,801 +2.66%
แซแลนอดอลสก์ Зеленодо́льськ ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 12,874 14,792 −12.97%
บอกอวอ-ครุสตัลแน (วาครูแชแว)[c] Бо́ково-Хруста́льне (Ва́хрушеве) ลูฮันสก์ 11,457 14,773 −22.45%
คอรอล Хоро́л ปอลตาวา 12,720 14,753 −13.78%
สตอรอฌือแนตส์ Сторожинéць แชร์นิวต์ซี 14,138 14,693 −3.78%
ซูดัก[b] Суда́к ไครเมีย 14,495
ซีแวสก์ Сі́верськ ดอแนตสก์ 11,068 14,393 −23.10%
กอรูกิวกา Корю́ківка แชร์นีฮิว 12,409 14,318 −13.33%
บีเลียยิวกา Біля́ївка ออแดซา 12,477 14,294 −12.71%
ฮีร์นึก Гірни́к ดอแนตสก์ 10,581 14,207 −25.52%
อูกรายินกา Украї́нка เคียฟ (กือยิว) 16,276 14,163 +14.92%
นอวาออแดซา Нова́ Оде́са มือกอลายิว 11,690 14,070 −16.92%
ฮอรอดญา Городня́ แชร์นีฮิว 11,710 14,043 −16.61%
ชชัสจา[c] Ща́стя ลูฮันสก์ 11,552 13,770 −16.11%
กาฮาร์ลึก Кагарли́к เคียฟ (กือยิว) 13,351 13,757 −2.95%
ฌดานิวกา[a] Жда́нівка ดอแนตสก์ 11,913 13,688 −12.97%
แบแรซแน Бере́зне ริวแน 13,280 13,669 −2.85%
แตแรบอว์เลีย Теребо́вля แตร์นอปิล 13,279 13,661 −2.80%
วึนนือกือ Ви́нники ลวิว 18,527 13,654 +35.69%
รอฌึชแช Ро́жище วอลึญ 12,584 13,636 −7.71%
ยาวอริว Я́ворів ลวิว 12,888 13,510 −4.60%
ฌอว์กวา Жо́вква ลวิว 13,895 13,474 +3.12%
ตารัชชา Тара́ща เคียฟ (กือยิว) 9,889 13,452 −26.49%
มือรอนิวกา Миро́нівка เคียฟ (กือยิว) 11,255 13,368 −15.81%
แบร์ชัด Бе́ршадь วินนึตเซีย 12,466 13,336 −6.52%
อูกรายินสก์ Украї́нськ ดอแนตสก์ 10,837 13,236 −18.12%
ซบารัฌ Зба́раж แตร์นอปิล 13,431 13,228 +1.53%
นอวอมือร์ฮอรอด Новоми́ргород กีรอวอฮรัด 10,910 13,220 −17.47%
อูซึน Узи́н เคียฟ (กือยิว) 11,935 13,217 −9.70%
สวิตลอดาสก์[a] Світлода́рськ ดอแนตสก์ 11,281 13,184 −14.43%
ซอแลดาร์ Соледа́р ดอแนตสก์ 10,692 13,151 −18.70%
บัชตันกา Башта́нка มือกอลายิว 12,327 13,146 −6.23%
มาลาวึสกา Мала́ Ви́ска กีรอวอฮรัด 10,133 13,132 −22.84%
อีร์มีนอ[c] І́рміно ลูฮันสก์ 9,343 13,053 −28.42%
บาร์วินกอแว Барві́нкове คาร์กิว 8,110 12,998 −37.61%
ปรือมอสก์[d] Примо́рськ ซาปอริฌเฌีย 11,397 12,973 −12.15%
แมนา Ме́на แชร์นีฮิว 11,096 12,940 −14.25%
ฮลอบือแน Гло́бине ปอลตาวา 9,129 12,902 −29.24%
ฮนีวัญ Гні́вань วินนึตเซีย 12,314 12,832 −4.04%
กัลมีอุสแก (กอมซอมอลสแก) Ка́льміуське (Комсомо́льське) ดอแนตสก์ 11,447 12,813 −10.66%
อิชญา І́чня แชร์นีฮิว 10,585 12,780 −17.18%
นอวออาซ็อวสก์[a] Новоазо́вськ ดอแนตสก์ 11,104 12,702 −12.58%
บารานิวกา Бара́нівка ฌือตอมือร์ 11,343 12,584 −9.86%
บูชัช Бу́чач แตร์นอปิล 12,321 12,549 −1.82%
ลอควึตเซีย Ло́хвиця ปอลตาวา 11,119 12,389 −10.25%
สน็อวสก์ Сновськ แชร์นีฮิว 10,825 12,315 −12.10%
บอบรือแนตส์ Бо́бринець กีรอวอฮรัด 10,559 12,300 −14.15%
แนมือริว Неми́рів วินนึตเซีย 11,563 12,082 −4.30%
กอแบเลียกือ Кобеля́ки ปอลตาวา 9,627 12,076 −20.28%
รอดึนสแก Ро́динське ดอแนตสก์ 9,948 11,996 −17.07%
ชือฮือรึน Чигири́н แชร์กาซือ 8,664 11,960 −27.56%
บอบรอวึตเซีย Бобро́виця แชร์นีฮิว 10,742 11,916 −9.85%
ซอสนิวกา Сосні́вка ลวิว 10,838 11,889 −8.84%
ฌือดาชิว Жида́чів ลวิว 10,525 11,798 −10.79%
ยัมปิล Я́мпіль วินนึตเซีย 10,787 11,787 −8.48%
มอสปือแน[a] Мо́спине ดอแนตสก์ 10,493 11,736 −10.59%
บอร์ซนา Борзна́ แชร์นีฮิว 9,632 11,707 −17.72%
ชชอลกีแน[b] Що́лкіне ไครเมีย 11,699
บูรึญ Бури́нь ซูมือ 8,359 11,678 −28.42%
กามิยันกา-บุซกา Ка́м'янка-Бу́зька ลวิว 10,544 11,674 −9.68%
ฮแรบินกา Гребі́нка ปอลตาวา 10,645 11,662 −8.72%
ครึสตือนิวกา Христи́нівка แชร์กาซือ 10,068 11,650 −13.58%
ฮีร์สแก[c] Гірське́ ลูฮันสก์ 9,274 11,473 −19.17%
เตารีสก์[d] Таврі́йськ แคร์ซอน 10,250 11,452 −10.50%
บอร์ชชิว Борщі́в แตร์นอปิล 10,765 11,382 −5.42%
ซือมอฮีริยา[c] Зимогі́р'я ลูฮันสก์ 9,591 11,295 −15.09%
คอตึน Хоти́н แชร์นิวต์ซี 9,075 11,216 −19.09%
อิลลินต์ซี Іллінці́ วินนึตเซีย 11,185 11,340 −1.37%
ปอมิชนา Помічна́ กีรอวอฮรัด 8,750 10,946 −20.06%
ออแลวสก์ Оле́вськ ฌือตอมือร์ 10,226 10,896 −6.15%
กามิญ-กาชือร์สกึย Ка́мінь-Каши́рський วอลึญ 12,519 10,818 +15.72%
ตาตาร์บูนารือ Татарбуна́ри ออแดซา 10,933 10,797 +1.26%
ปอฮแรบึชแช Погреби́ще วินนึตเซีย 9,382 10,754 −12.76%
มาริยินกา Ма́р'їнка ดอแนตสก์ 9,256 10,722 −13.67%
บอแลคิว Боле́хів อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 10,330 10,633 −2.85%
อินแกร์มัน[b] Інкерма́н แซวัสตอปอล 10,027 10,628 −5.65%
ซิญกิว Зінькі́в ปอลตาวา 9,328 10,577 −11.81%
คอดอริว Хо́дорів ลวิว 9,108 10,565 −13.79%
สญาตึน Сня́тин อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 9,844 10,479 −6.06%
แดรัฌญา Дера́жня คแมลนึตสกึย 9,917 10,446 −5.06%
ลูบอมล์ Лю́бомль วอลึญ 10,421 10,395 +0.25%
วัลกือ Ва́лки คาร์กิว 8,721 10,381 −15.99%
นอวอดนิสตร็อวสก์ Новодністро́вськ แชร์นิวต์ซี 10,590 10,342 +2.40%
ราดือวือลิว Радиви́лів ริวแน 10,472 10,311 +1.56%
วูฮแลฮีสก์[a] Вуглегі́рськ ดอแนตสก์ 7,317 10,309 −29.02%
ซอกือเรียนือ Сокиря́ни แชร์นิวต์ซี 8,652 10,258 −15.66%
แวร์คิวต์แซแว Верхі́вцеве ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 10,081 10,142 −0.60%
ซาลิชชือกือ Залі́щики แตร์นอปิล 9,021 10,125 −10.90%
สตารึยกรึม[b] Стари́й Крим ไครเมีย 10,101
บีลึตสแก Бі́лицьке ดอแนตสก์ 7,913 10,093 −21.60%
แปแรชแชปือแน Переще́пине ดนีปรอ­แปตร็อวสก์ 9,720 10,041 −3.20%
อันดรูชิวกา Андру́шівка ฌือตอมือร์ 8,458 9,890 −14.48%
ปุสตอมือตือ Пусто́мити ลวิว 10,873 9,798 +10.97%
ฮอรอแดนกา Городе́нка อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,972 9,794 −8.39%
ตึสแมนึตเซีย Ти́смениця อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 9,096 9,790 −7.09%
จาชิว Тя́чів ซาการ์ปัจจา 8,943 9,786 −8.61%
แซแมนิวกา Семе́нівка แชร์นีฮิว 7,952 9,656 −17.65%
ดูบรอวึตเซีย Дубро́виця ริวแน 9,359 9,644 −2.96%
กอดือมา Ко́дима ออแดซา 8,514 9,634 −11.63%
อีร์ชาวา Іршáва ซาการ์ปัจจา 9,223 9,515 −3.07%
แบแรซิวกา Березі́вка ออแดซา 9,527 9,481 +0.49%
อานาญิยิว Ана́ньїв ออแดซา 7,789 9,476 −17.80%
มอนัสตือรึชแช Монастири́ще แชร์กาซือ 8,425 9,463 −10.97%
แรแชตือลิวกา Решети́лівка ปอลตาวา 9,199 9,457 −2.73%
ลือปอแวตส์ Ли́повець วินนึตเซีย 8,093 9,406 −13.96%
วึลกอแว Ви́лкове ออแดซา 7,804 9,260 −15.72%
ราแดคิว Раде́хів ลวิว 9,746 9,230 +5.59%
มอสตึสกา Мости́ська ลวิว 9,188 9,150 +0.42%
กือปูแช (อาร์แตมิวสก์)[c] Кипу́че (Арте́мівськ) ลูฮันสก์ 7,203 9,097 −20.82%
นอวอดรูแฌสก์[c] Новодру́жеськ ลูฮันสก์ 6,806 9,025 −24.59%
ซาวอดสแก Заводське́ ปอลตาวา 7,832 9,024 −13.21%
อาลุปกา[b] Алу́пка ไครเมีย 8,087 9,018 −10.32%
ฮอรอคิว Горо́хів วอลึญ 8,996 9,015 −0.21%
ปรือวิลเลีย[c] Приві́лля ลูฮันสก์ 6,679 9,004 −25.82%
ชอป Чоп ซาการ์ปัจจา 8,765 8,919 −1.73%
ซัสเตานา Заста́вна แชร์นิวต์ซี 7,807 8,866 −11.94%
ซอรึนสก์[c] Зо́ринськ ลูฮันสก์ 7,128 8,838 −19.35%
ตลูมัช Тлу́мач อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,770 8,831 −0.69%
แตปลอดาร์ Теплода́р ออแดซา 10,081 8,830 +14.17%
ลานิวต์ซี Ла́нівці แตร์นอปิล 8,323 8,680 −4.11%
บุสก์ Буськ ลวิว 8,695 8,673 +0.25%
กอแรตส์ Ко́рець ริวแน 6,982 8,649 −19.27%
รอฮาตึน Рогати́н อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 7,649 8,607 −11.13%
ปิวแดนแน Півде́нне คาร์กิว 7,394 8,516 −13.18%
ดูเบลียนือ Дубля́ни ลวิว 9,793 8,469 +15.63%
รฌึชชิว Ржи́щів เคียฟ (กือยิว) 7,277 8,447 −13.85%
นอวอแซลึตเซีย Новосе́лиця แชร์นิวต์ซี 7,514 8,400 −10.55%
วอรอฌบา Ворожба́ ซูมือ 6,809 8,384 −18.79%
กอซิว Ко́сів อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,463 8,301 +1.95%
ปอชายิว Поча́їв แตร์นอปิล 7,691 8,240 −6.66%
ราวา-รุสกา Ра́ва-Ру́ська ลวิว 8,586 8,070 +6.39%
มอลอชันสก์[d] Молоча́нськ ซาปอริฌเฌีย 6,224 7,964 −21.85%
ยาแรมแช Яре́мче อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 8,004 7,850 +1.96%
ตูร์กา Ту́рка ลวิว 6,968 7,681 −9.28%
กิตส์มัญ Кі́цмань แชร์นิวต์ซี 6,135 7,608 −19.36%
แปแรมึชเลียนือ Перемишля́ни ลวิว 6,552 7,565 −13.39%
บลาฮอวิชแชนสแก Благові́щенське กีรอวอฮรัด 5,943 7,526 −21.03%
แซแรดือนา-บูดา Сере́дина-Бу́да ซูมือ 6,963 7,511 −7.30%
ซบอริว Збо́рів แตร์นอปิล 6,664 7,436 −10.38%
คอรอสต์กิว Хоро́стків แตร์นอปิล 6,703 7,306 −8.25%
ออสแตร์ Осте́р แชร์นีฮิว 5,655 7,194 −21.39%
ชาร์ฮอรอด Ша́ргород วินนึตเซีย 7,062 7,161 −1.38%
แปแรชึน Перечи́н ซาการ์ปัจจา 6,557 7,083 −7.43%
ออแลกซันดริวสก์[c] Олекса́ндрівськ ลูฮันสก์ 6,427 7,045 −8.77%
กอปือชึนต์ซี Копи́чинці แตร์นอปิล 6,587 7,036 −6.38%
สกอแล Ско́ле ลวิว 6,104 6,742 −9.46%
ซาลิซแน Залі́зне ดอแนตสก์ 5,020 6,725 −25.35%
ซูดอวาวึชญา Судовá Ви́шня ลวิว 6,504 6,668 −2.46%
ฮาลึช Га́лич อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 6,155 6,495 −5.23%
มอร์ชึน Мо́ршин ลวิว 5,690 6,482 −12.22%
มอนัสตือรึสกา Монастири́ська แตร์นอปิล 5,492 6,344 −13.43%
มีอูซึนสก์[c] Міуси́нськ ลูฮันสก์ 4,603 6,029 −23.65%
วัชกิวต์ซี Ва́шківці แชร์นิวต์ซี 5,312 5,987 −11.27%
แวลือกีมอสตือ Вели́кі Мо́сти ลวิว 6,312 5,925 +6.53%
ดรุฌบา Дру́жба ซูมือ 4,594 5,726 −19.77%
สตารึยซัมบีร์ Стари́й Са́мбір ลวิว 6,518 5,706 +14.23%
บรอชนิว-ออซาดา Бро́шнів-Оса́да อีวานอ-ฟรันกิวสก์ 5,482 5,618 −2.42%
ชุดนิว Чу́днів ฌือตอมือร์ 5,494 6,558 −16.22%
ชุมสก์ Шумськ แตร์นอปิล 5,366 5,161 +3.97%
สเวียตอฮีสก์ Святогі́рськ ดอแนตสก์ 4,309 5,136 −16.10%
อัลมัซนา[c] Алма́зна ลูฮันสก์ 4,168 5,061 −17.64%
วึฌนึตเซีย Ви́жниця แชร์นิวต์ซี 3,875 5,021 −22.82%
ดอบรอมึล Добро́миль ลวิว 4,168 4,976 −16.24%
รุดกือ Ру́дки ลวิว 5,278 4,942 +6.80%
คือริว Хи́рів ลวิว 4,152 4,590 −9.54%
สกาลัต Ска́лат แตร์นอปิล 3,814 4,036 −5.50%
กอมาร์นอ Кома́рно ลวิว 3,707 3,994 −7.19%
บิบร์กา Бі́брка ลวิว 3,810 3,980 −4.27%
นอวึยกาลือนิว Нови́й Кали́нів ลวิว 4,256 3,582 +18.82%
ฮลือญานือ Глиня́ни ลวิว 3,005 3,378 −11.04%
ปิดฮัยต์ซี Підга́йці แตร์นอปิล 2,661 3,280 −18.87%
บาตูรึน Бату́рин แชร์นีฮิว 2,458 3,078 −20.14%
แบลซ์ Белз ลวิว 2,229 2,478 −10.05%
อุสตือลูห์ Устилу́г วอลึญ 2,082 2,283 −8.80%
แฮร์ตซา Ге́рца แชร์นิวต์ซี 2,108 2,068 +1.93%
แบแรสแตชกอ Бересте́чко วอลึญ 1,634 1,904 −14.18%
ชอร์นอบึล Чорно́биль เคียฟ (กือยิว) 1,054
อูห์นิว У́гнів ลวิว 952 974 −2.26%
ปรือปิยัจ При́п'ять เคียฟ (กือยิว) 0 0 NA

หมายเหตุ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. *Ukraine: Provinces and Major Cities.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]