รายการประชิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายการประชิด(อังกฤษ : Adjacency List) เป็นวิธีการของโครงสร้างแบบรายการของทฤษฎีกราฟ ซึ่งเป็นการใช้ลิสต์ในการเก็บข้อมูลของกราฟซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลโดยวิธีการนี้จะใช้สำหรับการแก้ปัญหาของทฤษฎีกราฟ

ลักษณะการทำงาน[แก้]

หลักการทำงาน[แก้]

การทำงานของ Adjacency List สามารถแบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลได้ 2 แบบตามการจำแนกชนิดของกราฟ คือ กราฟแบบมีทิศทาง (directed graph) และ กราฟแบบไม่มีทิศทาง (undirected graph) โดยสามารถใช้อัลกอริทึม การค้นหาแบบจำกัดความลึก(อังกฤษ : Depth-first Traversal) และ การค้นหาในแนวกว้าง(อังกฤษ : Breath-first Traversal) เพื่อค้นหาจุดที่เชื่อมต่อกันของกราฟ

ขั้นตอนการทำงานของรายการประชิด(Adjacency List)

 • กำหนดให้ Vertex หมายถึง โหนด
 • กำหนดให้ Edge หมายถึง เส้นเชื่อมของโหนด
 • เพิ่มข้อมูล Vertex และ Edge เข้ามาในโปรแกรม
 • ทำการวน Vertex และ Edge เพื่อสร้างทรัยขึ้นมา โดยใช้หลักการของลิงลิสต์
 • เช็ค Vertex แต่ละตัวว่า Edge เชื่อมต่อกันหรือไม่

ตัวอย่างของกราฟไม่มีทิศทางและมีทิศทาง[แก้]

กราฟไม่มีทิศทาง (Undirected graph)

ตัวอย่างกราฟไม่มีทิศทาง
ผลลัพธ์
Vertex Neighbors vertex
A B
B A C D
C B D
D B C

กราฟแบบมีทิศทาง (Directed graph)

ตัวอย่างกราฟแบบมีทิศทาง
ผลลัพธ์
Vertex Neighbors vertex
A
B A C
C B
D A B

ขั้นตอนวิธี(Code)[แก้]

ขั้นตอนโค้ด[แก้]

class Vertex(โหนด):

def รับข้อมูล(n)

กำหนดชื่อของ Vertex จากข้อมูลที่ได้รับ n

กำหนดลิสต์ของ Vertex

def เพิ่ม Vertex จากข้อมูล(v)

if ไม่มี Vertex ในลิสต์ของ Vertex

เพิ่ม Vertex จากฟังก์ชันรับข้อมูล เข้าไปในลิสต์

จัดเรียง Vertex ที่อยู่ในลิสต์

class Graph(กราฟ):

กำหนดลิสต์ของ Vertex ใหม่

def เพิ่ม Vertex(v)

if Vertex มาจากคลาส Vertex และ Vertex ที่มาจากคลาส Vertex ไม่อยู่ในลิสต์ของ Vertex ใหม่

กำหนด Vertex ตัวแรก

รีเทิร์น True

else:

รีเทิร์น False

def เพิ่ม Edge(u,v)

if u อยู่ใน Vertex ใหม่ และ v อยู่ใน Vertex ใหม่

Vertex ใหม่ u = ฟังก์ชันเพิ่ม Vertex จากข้อมูล v

Vertex ใหม่ v = ฟังก์ชันเพิ่ม Vertex จากข้อมูล u

รีเทิร์น True

else:

รีเทิร์น False

def รีเทิร์นผลลัพธ์

กำหนดลิสต์ของผลลัพธ์

for key in ลิสต์ของ Vertex ใหม่ที่ key

เพิ่มเข้าไปในลิสต์ของผลลัพธ์

รีเทิร์น ลิสต์ของผลลัพธ์

ตัวอย่างโค้ด(Code)[แก้]

เขียนโดย ภาษาไพทอน(Python)

class Vertex:
  def __init__(self, n):
    self.name = n
    self.neighbors = list()

  def add_neighbor(self, v):
    if v not in self.neighbors:
      self.neighbors.append(v)
      self.neighbors.sort()


class Graph:
  vertices = {}

  def add_vertex(self, vertex):
    if isinstance(vertex, Vertex) and vertex.name not in self.vertices:
      self.vertices[vertex.name] = vertex
      return True
    else:
      return False

  def add_edge(self, u, v):
    if u in self.vertices and v in self.vertices:
      self.vertices[u].add_neighbor(v)
      self.vertices[v].add_neighbor(u)
      return True
    else:
      return False

  def print_graph(self):
    res = []
    for key in sorted(list(self.vertices.keys())):
      res.append(key + str(self.vertices[key].neighbors))
    return res

ตัวอย่างเทสเคส(Test case)[แก้]

เขียนโดย ภาษาไพทอน(Python)

Scinario1: Graph have 5 vertex is A, B, C, D and E

Given list of vertex edge is ["AB","BC","CD",DE","EA"]

When convert vertex list to list of result

Then return list of result

from AdjencencyList import*

def test_adjencency_list_1():
	g = Graph()
	for i in range(ord('A'), ord('F')):
		g.add_vertex(Vertex(chr(i)))

	edges = ['AB', 'BC', 'CD', 'DE', 'EA']
	for edge in edges:
		g.add_edge(edge[:1], edge[1:])

	result = ["A['B', 'E']", "B['A', 'C']", "C['B', 'D']", "D['C', 'E']", "E['A', 'D']"]
	assert g.print_graph() == result

ความเร็วในการทำงาน[แก้]

Big O[แก้]

จากตัวอย่างโค้ดด้านบน Big(O) ของคลาส Vertex คือ O(n) + O(n) = O(2n) = O(n) = O(1)และ Big(O) ของคลาส Graph คือ O(n) + O(n) + O(n) = O(3n) = O(n)

Best case[แก้]

คือ คลาส Vertex เนื่องจากต้องมีการทำงานทุกครั้งที่ใส่ข้อมูลเข้าไป จึงมีความเร็วในการทำงานเป็น O(1)

Worst case[แก้]

คือ คลาส Graph เนื่องจากต้องมีการทำงานทุกครั้งที่รับข้อมูลจากคลาส Vertex จึงมีความเร็วในการทำงานเป็น O(n)

อ้างอิง[แก้]

wikipedia.Adjacency List(page was last edited on 6 March 2018).Retrieved 27 April 2018

greeksofgreeks. Graph and its representations. Retrieved 5 May 2018

youtube.mycodeschool. Graph Representation part 03 - Adjacency List(Oct 24, 2016).Retrieved 2 May 2018

youtube.Joe Jame.Python Link List(Jan 9, 2018).Retrieved 4 May 2018