การกล้ำความถี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Animation of audio, AM and FM signals
A signal may be carried by an AM or FM radio wave.

การกล้ำความถี่ (อังกฤษ: frequency modulation, FM) เป็นการเข้ารหัสสารสนเทศในคลื่นพาหะวิธีหนึ่ง โดยเปลี่ยนแปลงความถี่และเฟสตามสัญญาณเสียง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงแอมพลิจูด มักพบได้ในการกระจายเสียงวิทยุเอฟเอ็มซึ่งเป็นสัญญาณแอนะล็อก ซึ่งมีประโยชน์คือมีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อคลื่นรบกวน (signal-to-noise ratio) มากขึ้น ทำให้เสียงที่ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น และป้องกันการแทรกสอดกันของคลื่นวิทยุได้ดีกว่าสัญญาณการกล้ำแอมพลิจูดหรือสัญญาณเอเอ็ม ด้วยเหตุนี้สถานีวิทยุส่วนมากจึงมักกระจายเสียงด้วยสัญญาณเอฟเอ็ม