โจวันนี บอสโก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ยอห์น บอสโก)
Jump to navigation Jump to search
นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญโจวันนี บอสโก
บาทหลวง
วันเกิด 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815
เกิดที่ เมืองกัสเตลนูโอโวดัสเต แคว้นปีเอมอนเต ประเทศอิตาลี
วันเสียชีวิต 31 มกราคม ค.ศ. 1888
เสียชีวิตที่ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี
นิกาย โรมันคาทอลิก
วันประกาศ 1 เมษายน ค.ศ. 1934
ที่ประกาศ กรุงโรม
ประกาศโดย สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11
สักการสถาน มหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ตูริน
วันฉลอง 31 มกราคม
องค์อุปถัมภ์ เยาวชน
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

นักบุญโจวันนี บอสโก (อิตาลี: San Giovanni Bosco) ชาวโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่านักบุญยอห์น บอสโก[1] เป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวอิตาลี ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษาและมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่านได้ตั้งคณะนักบวชคาทอลิก ฝ่ายชายคือคณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ และฝ่ายหญิงคือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักบวชที่ได้รับการฝึกเพื่อเน้นทำพันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์กับเยาวชนโดยเฉพาะ

ในปี ค.ศ. 1934 บาทหลวงโจวันนีได้รับการประกาศเป็นนักบุญและการยกย่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 ว่าเป็นบิดาและอาจารย์ของเหล่าเยาวชน[2]

ประวัติ[แก้]

โจวันนี เมลกีออร์เร บอสโก (Giovanni Melchiorre Bosco) เป็นบุตรชายคนเล็กของฟรันเชสโก บอสโก กับมาร์เกรีตา ออกกีเอนา เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815[3] ในครอบครัวชาวนาที่ยากจน ในเมืองกัสเตลนูโอโวดัสเต แคว้นปีเอมอนเต ประเทศอิตาลี บิดาของโจวันนีเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุได้ 2 ปี มารดาของเขาจึงต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง[4]

เมื่อายุได้ 20 ปี โจวันนีก็เข้าเรียนที่เซมินารีที่กีเอรี และได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงที่เมืองตูรินในอีก 6 ปีต่อมา (5 มิถุนายน ค.ศ. 1841) ในขณะนั้นเมืองตูรินเต็มไปด้วยแรงงานอพยพ เด็กเยาวชนถูกมอมเมาด้วยอบายมุข และใช้ชีวิตเหลวแหลก คุณพ่อบอสโกจึงตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้เหล่านี้ให้ได้รับการศึกษา มีศีลธรรม ห่างจากอบายมุข และมีศาสนาเป็นที่พึ่ง

การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างมากจนขยายออกไปยังเมืองอื่น ๆ คุณพ่อบอสโกจึงตั้งคณะนักบวชชายชื่อ “คณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ” และร่วมกับซิสเตอร์มาเรีย โดเมนีกา มัซซาเรลโล ก่อตั้งคณะนักบวชหญิงชื่อ “คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” เพื่อฝึกอบรมกุลบุตรกุลธิดามาเป็นนักบวชที่เน้นทำงานช่วยเหลือเยาวชนตามแนวทางที่คุณพ่อบอสโกวางไว้ กิจการของคณะก้าวหน้าเป็นอย่างดีจนขยายไปยังต่างประเทศและทั่วโลก

บาทหลวงโจวันนี บอสโก ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888[5] ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ขณะอายุได้ 72 ปี

เกียรติยศหลังมรณกรรม[แก้]

บาทหลวงโจวันนี บอสโก ได้รับการประกาศเป็นบุญราศีในวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1929 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 และได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1934 ในสมณสมัยเดียวกัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "คณะซาเลเซียน". หอจดหมายเหตุ เขตมิสซังกรุงเทพ. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2556. 
  2. Matz, Terry (2000). "St. John Bosco". Catholic Online. สืบค้นเมื่อ 9 March 2012. 
  3. Lemoyne, Amadei & Ceria 1965–1988, Volume I, 1815 – 1840, p. 26
  4. "เกี่ยวกับคุณพ่อบอสโก". คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2556. 
  5. Saint of the Day, 31 January: John Bosco SaintPatrickDC.org. Retrieved 2012-03-09.