มาตรวัดซอฟต์แวร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มาตรวัดซอฟต์แวร์ เป็นระเบียบขั้นตอนเพื่อใช้ระบุระดับของคุณลักษณะในมิติใดมิติหนึ่งของ ซอฟต์แวร์ มาตรวัดจำเป็นต้องมีค่าวัด (measure) ที่ได้จากการวัด (measurement) ซึ่งเป็นการทำให้อธิบายคุณลักษณะในเชิงปริมาณ มาตรวัดซอฟต์แวร์ทำให้เกิดการเปรียบเทียบคุณลักษณะในเชิงปริมาณซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบวิเคราะห์รวมทั้งปรับปรุงทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นรวมทั้งกระบวนการในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาได้ [1]

มาตรวัดซอฟต์แวร์ที่พบบ่อย[แก้]

มาตรวัดซอฟต์แวร์ที่พบบ่อยประกอบด้วย:

ระเบียบวิธีในการใช้มาตรวัดซอฟต์แวร์[แก้]

มาตรวัดซอฟต์แวร์เป็นการวัดในระดับปฏิบัติการแต่ในการวัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการปรับปรุงคุณลักษณะด้านต่างๆจำเป็นต้องมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายในการประยุกต์ใช้มาตรวัด รวมถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ความหมายตามที่แผนการวัดต้องการ ระเบียบวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้คือ GQM (Goal Question Metric) [2] ซึ่งเป็นการวางแผนและทำการประยุกต์ใช้มาตรวัดให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

ประโยชน์ของมาตรวัดซอฟต์แวร์[แก้]

มาตรวัดซอฟต์แวร์ให้ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้

  • โปรแกรมเมอร์
  • หัวหน้าโครงการ
  • ผู้จัดการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

อ้างอิง[แก้]

  1. Fenton, Norman E.; Pfleeger, Shari Lawrence (1998), Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, Revised, ISBN 0534954251
  2. Basili, Victor R.; Caldiera, Gianluigi; Rombach, H. Dieter (2008), [www.cs.toronto.edu/~sme/CSC444F/handouts/GQM-paper.pdf The Goal Question Metric Approach] (PDF) {{citation}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)