ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:Location map/data/Russia

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
แผนที่ที่ตั้งของรัสเซีย
name รัสเซีย
x 50.0 + 71.51617284504452 * ((1.6671750744677123-($1*pi / 180)) * sin(0.807990549171814 * ($2 + ($2<0)*360 - 100) * pi / 180))
y 50.0 + 1.8540031397174255 * 71.51617284504452 * 0.20267660928013187 - 1.8540031397174255 * 71.51617284504452 * (0.7246972783907744 - (1.6671750744677123-($1*pi / 180)) * cos(0.807990549171814 * ($2 + ($2<0)*360 - 100) * pi / 180))
image Russia edcp location map.svg
image1 Russia edcp relief location map.jpg
แผนที่ประเทศรัสเซีย

มอดูล:Location map/data/Russia คือมอดูลนิยามแผนที่แบบ equidistant conic projection ของรัสเซีย เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ค่าเริ่มต้นหรือแผนที่ใกล้เคียงด้วยสัญลักษณ์หรือข้อความโดยใช้ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูด

การใช้งาน

เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ "Russia" ลงในแม่แบบต่าง ๆ ด้านล่าง จะใช้ค่านิยามจากมอดูลนี้

ค่านิยาม

 • name = รัสเซีย
  ชื่อที่ใช้ในคำอธิบายแผนที่ค่าเริ่มต้น (default map)
 • image = Russia edcp location map.svg
  ภาพแผนที่ค่าเริ่มต้น ไม่ต้องใส่ "Image:" หรือ "File:" (หรือ "ภาพ:" หรือ "ไฟล์:")
 • image1 = Russia edcp relief location map.jpg
  ภาพแผนที่ทางเลือก (alternative map) มักจะเป็นแผนที่ภูมิประเทศ (relief map) ซึ่งกำหนดให้แสดงได้โดยใช้พารามิเตอร์ relief หรือ AlternativeMap
 • x = 50.0 + 71.51617284504452 * ((1.6671750744677123-($1*pi / 180)) * sin(0.807990549171814 * ($2 + ($2<0)*360 - 100) * pi / 180))
  An expression to calculate a location on the map via its longitude; evaluates as 0 along the left edge and 100 along the right edge
 • y = 50.0 + 1.8540031397174255 * 71.51617284504452 * 0.20267660928013187 - 1.8540031397174255 * 71.51617284504452 * (0.7246972783907744 - (1.6671750744677123-($1*pi / 180)) * cos(0.807990549171814 * ($2 + ($2<0)*360 - 100) * pi / 180))
  An expression to calculate a location on the map via its latitude; evaluates as 0 along the top edge and 100 along the bottom edge

แผนที่ทางเลือก (Alternative map)

The {{Location map}}, {{Location map many}}, and {{Location map+}} templates have parameters to specify an alternative map image. The map displayed as image1 can be used with the relief or AlternativeMap parameters. Examples may be found below or in the following:

ตัวอย่างการใช้ในแม่แบบตำแหน่งบนแผนที่ (location map)

แม่แบบ Location map ซีกโลกตะวันออก ระบบพิกัดองศา/ลิปดา/พิลิปดา (Deg/Min/Sec)

มอสโกตั้งอยู่ในรัสเซีย
มอสโก
มอสโก
ที่ตั้งของกรุงมอสโกในรัสเซีย
{{Location map | Russia
| width = 300
| float = right
| caption = ที่ตั้งของกรุง[[มอสโก]]ในรัสเซีย
| label = มอสโก
| position = right
| lat_deg= 55 | lat_min=45 | lat_sec=06 | lat_dir=N
| lon_deg=037 | lon_min=37 | lon_sec=04 | lon_dir=E
}}

แม่แบบ Location map ซีกโลกตะวันออก ระบบพิกัดทศนิยม (decimal)

มอสโกตั้งอยู่ในรัสเซีย
มอสโก
มอสโก
ที่ตั้งของกรุงมอสโกในรัสเซีย
{{Location map | Russia
| width = 300
| float = right
| caption = ที่ตั้งของกรุง[[มอสโก]]ในรัสเซีย
| label = มอสโก
| background = lightblue
| position = right
| lat = 55.75167
| long = 37.61778
}}

แม่แบบ Location map ซีกโลกตะวันตก ระบบพิกัดองศา/ลิปดา/พิลิปดา แผนที่ทางเลือก

เอกเวคีนอตตั้งอยู่ในรัสเซีย
เอกเวคีนอต
เอกเวคีนอต
ที่ตั้งของเมืองเอกเวคีนอตในรัสเซีย
{{Location map | Russia
| AlternativeMap = Russia edcp relief location map.jpg
| width = 300
| float = right
| caption = ที่ตั้งของเมือง[[เอกเวคีนอต]]ในรัสเซีย
| label = เอกเวคีนอต
| background = lightgreen
| position = left
| lat_deg= 66 | lat_min=19 | lat_sec=06 | lat_dir=N
| lon_deg=179 | lon_min=07 | lon_sec=24 | lon_dir=W
}}

แม่แบบ Location map ซีกโลกตะวันตก ระบบพิกัดทศนิยม แผนที่ภูมิประเทศ

เอกเวคีนอตตั้งอยู่ในรัสเซีย
เอกเวคีนอต
เอกเวคีนอต
ที่ตั้งของเมืองเอกเวคีนอตในรัสเซีย
{{Location map | Russia
| relief = yes
| width = 300
| float = right
| caption = ที่ตั้งของเมือง[[เอกเวคีนอต]]ในรัสเซีย
| label = เอกเวคีนอต
| background = lightgreen
| position = left
| lat = 66.31833
| long = -179.12333
}}

แม่แบบ Location map many ระบบพิกัดองศา/ลิปดา/พิลิปดา แผนที่ทางเลือก

Location map/data/Russiaตั้งอยู่ในรัสเซีย
มอสโก
มอสโก
เอกเวคีนอต
เอกเวคีนอต
ที่ตั้งของเมืองสองแห่งในรัสเซีย
{{Location map many | Russia
| AlternativeMap = Russia edcp relief location map.jpg
| width = 300
| float = right
| caption = ที่ตั้งของเมืองสองแห่งในรัสเซีย
| label = มอสโก | label_size = 90
| bg = lightblue | pos = right
| lat_deg= 55 | lat_min=45 | lat_sec=06 | lat_dir=N
| lon_deg=037 | lon_min=37 | lon_sec=04 | lon_dir=E
| label2 = เอกเวคีนอต | label2_size = 90
| bg2 = lightgreen | pos2 = left
| lat2_deg= 66 | lat2_min=19 | lat2_sec=06 | lat2_dir=N
| lon2_deg=179 | lon2_min=07 | lon2_sec=24 | lon2_dir=W
}}

แม่แบบ Location map many ระบบพิกัดทศนิยม แผนที่ภูมิประเทศ

Location map/data/Russiaตั้งอยู่ในรัสเซีย
มอสโก
มอสโก
เอกเวคีนอต
เอกเวคีนอต
ที่ตั้งของเมืองสองแห่งในรัสเซีย
{{Location map many | Russia
| relief = yes
| width = 300
| float = right
| caption = ที่ตั้งของเมืองสองแห่งในรัสเซีย
| label = มอสโก | label_size = 90
| bg = lightblue | pos = right
| lat = 55.75167
| long = 37.61778
| label2 = เอกเวคีนอต | label2_size = 90
| bg2 = lightgreen | pos2 = left
| lat2 = 66.31833
| long2 = -179.12333
}}

ดูเพิ่ม

แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
 • แม่แบบ:Location map แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ 1 ตำแหน่งโดยใช้ค่าละติจูดและลองจิจูด
 • แม่แบบ:Location map many แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้สูงสุด 9 ตำแหน่ง
 • แม่แบบ:Location map+ แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ไม่จำกัดจำนวน
การสร้างค่านิยามแผนที่ใหม่
แม่แบบกล่องข้อมูล (Infobox template) ที่ใช้แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
List

return {
	name = 'รัสเซีย',
	x = '50.0 + 71.51617284504452 * ((1.6671750744677123-($1*pi / 180)) * sin(0.807990549171814 * ($2 + ($2<0)*360 - 100) * pi / 180))',
	y = '50.0 + 1.8540031397174255 * 71.51617284504452 * 0.20267660928013187 - 1.8540031397174255 * 71.51617284504452 * (0.7246972783907744 - (1.6671750744677123-($1*pi / 180)) * cos(0.807990549171814 * ($2 + ($2<0)*360 - 100) * pi / 180))',
	image = 'Russia edcp location map.svg',
	image1 = 'Russia edcp relief location map.jpg'
}