แม่แบบ:กล่องข้อมูล แหล่งน้ำมัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox oil field)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำมัน

แม่แบบเปล่า[แก้]

{{Infobox oil field
| name    = 
| image    = 
| caption   = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| relief  = 
| coordinates   = <!-- {{Coord}} --> 
| coordinates_ref  = 
| country   = 
| region   = 
| location  = 
| block    = 
| offonshore = 
| operator  = 
| operators  = 
| partners  = 
| contractors = 
| discovery  =
| start_development = 
| start_production = 
| peak_year     =
| abandonment    =
| API               =
| peak_of_production_oil_bbl/d  =
| peak_of_production_oil_tpy   =
| peak_of_production_gas_mmcuft/d =
| peak_of_production_gas_mmscm/d =
| peak_of_production_gas_bcm/y  =
| oil_production_bbl/d  =
| oil_production_tpy   =
| production_year_oil   = 
| production_gas_mmcuft/d =
| production_gas_mmscm/d =
| production_gas_bcm/y  =
| production_year_gas   =
| est_oil_bbl   =
| est_oil_t    =
| recover_oil_bbl =
| recover_oil_t  =
| est_gas_bft   =
| est_gas_bcm   =
| recover_gas_bft =
| recover_gas_bcm =
| formations   =
}}

การใช้งาน[แก้]

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
name ชื่อแหล่งน้ำมันหรือแก๊ส (ต้องใส่)
location_map ชื่อไฟล์ภา่พแผนที่ ตำบลที่ตั้งของแหล่งน้ำมันหรือแก๊สต้องระบุด้วย (ดังรายละเอียดข้างล่าง)
location_map_width อย่าใช้ Overrides the default 250px
location_map_text คำอธิบายใต้แผนที่
relief Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
coordinates ตำแหน่งที่ตั้งตามLatitude and longitude. Use {{Coord}}. See that template's documentation for usage information.
coordinates_ref ใช้ช่องนี้สำหรับระบุที่มาของพิกัดตำบลที่ตั้ง
country ชื่อประเทศ
region ชื่อเขตการปกครอง
location ตำบลที่ตั้ง
block รหัสบล็อกโค้ด
offonshore ใช้ข้อความ บนฝั่ง หรือในทะเล อย่างหนึ่งอย่างใด
operator ชื่อบริษัทผู้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำมัน
operators if several companies operate oilfield, names of the companies. If possible link to their wikipages. If there is only one operator, use 'operator' instead.
partners ชื่อบริษัทที่ร่วมถือกรรมสิทธิ์ในบ่อน้ำมัน
contractors ชื่อบริษัทผู้รับเหมาบริการเจาะน้ำมัน
image ภาพถ่าย
discovery วันที่ค้นพบ
start_development วันเริ่มขุดเจาะ
start_production วันเริ่มผลิต
abandonment ปีที่ละทิ้ง หรือคาดว่าจะละทิ้ง
peak_year ปีที่เริ่มผลิตได้สูงสุด
API ค่าความถ่วง API API gravity
peak_of_production_oil_bbl/d If non-SI system is desired, peak oil production in barrels output per day (Bod). Metric tons x 7.3 = Bbl crude oil. Alternative to 'peak_of_production_oil_tpy'.
peak_of_production_oil_tpy If metric system is desired, peak oil production in metric tonnes output per year (tpy). Alternative to 'peak_of_production_oil_bbl/d'.
peak_of_production_gas_mmcuft/d If non-SI system is desired, peak production in millions of cubic feet per day (Mcfd). Cubic meters x 35.31 = cubic feet. Alternative to 'peak_of_production_gas_mmscm/d' and 'peak_of_production_gas_bcm/y' fields.
peak_of_production_gas_mmscm/d If metric system is desired, peak production in millions of standard cubic meters per day (Mmscm). Alternative to 'peak_of_production_gas_mmcuft/d' and 'peak_of_production_gas_bcm/y' fields.
peak_of_production_gas_bcm/y Peak production in billions of standard cubic meters per year. Alternative to 'peak_of_production_gas_mmcuft/d' and 'peak_of_production_gas_mmscm/d' fields.
oil_production_bbl/d If non-SI system is desired, oil production in barrels output per day (Bod). Metric tons x 7.3 = Bbl crude oil. Alternative to 'oil_production_tpy'.
oil_production_tpy If metric system is desired, oil production in metric tonnes output per year (tpy). Alternative to 'oil_production_bbl/d'.
production_year_oil year for current production of oil
production_gas_mmcuft/d If non-SI system is desired, production in millions of cubic feet per day (Mcfd). Cubic meters x 35.31 = cubic feet. Alternative to 'production_gas_mmscm/d' and 'production_gas_bcm/y' fields.
production_gas_mmscm/d If metric system is desired, production in millions of standard cubic meters per day (Mmscm). Alternative to 'production_gas_mmcuft/d' and 'production_gas_bcm/y' fields.
production_gas_bcm/y Production in billions of standard cubic meters per year. Alternative to 'production_gas_mmscm/d' and 'production_gas_mmcuft/d' fields.
production_year_gas year for current production of gas
est_oil_bbl If non-SI system is desired, estimated Stock Tank Oil Initially In Place, millions of barrels (MMBbl). Metric tons x 7.3 = Bbl crude oil. Alternative to 'est_oil_t'.
est_oil_t If metric system is desired, estimated Stock Tank Oil Initially In Place, millions of metric tonnes. Alternative to 'est_oil_bbl'.
recover_oil_bbl If non-SI system is desired, estimated economically recoverable oil, millions of barrels (MMBbl). Metric tons x 7.3 = Bbl crude oil. Alternative to 'est_oil_t'.
recover_oil_t If metric system is desired, estimated economically recoverable oil, millions of metric tonnes. Alternative to 'est_oil_bbl'.
est_gas_bft If non-SI system is desired, estimated Gas Initially In Place, billions of cubic feet (bcf). Cubic meters x 35.31 = cubic feet. Alternative to 'est_gas_bcm'.
est_gas_bcm If metric system is desired, estimated Gas Initially In Place, billions of cubic meters (bcm). Alternative to 'est_gas_bcf'.
recover_gas_bft If non-SI system is desired, estimated economically recoverable gas, billions of cubic feet (bcf). Cubic meters x 35.31 = cubic feet. Alternative to 'est_gas_bcm'.
recover_gas_bcm If metric system is desired, estimated economically recoverable gas, billions of cubic meters (bcm). Alternative to 'est_gas_bcf'.
formations names of producing formations