มอดูล:Location map/data/Finland

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
แผนที่ที่ตั้งของฟินแลนด์
name ฟินแลนด์
x 100*(0.5 + 1 / (1020/1643) / 10.75*(91.711356535015-($1))*sin(0.015816248061521 *($2-25.5)))
y 100/10.75 * (-21.461356535015 + (91.711356535015-($1))*cos(0.015816248061521 *($2-25.5)))
image Finland adm location map.svg
Finland adm location map.svg
image1 Finland rel location map.png
Finland rel location map.png
แผนที่ประเทศฟินแลนด์

มอดูล:Location map/data/Finland คือมอดูลนิยามแผนที่แบบ equirectangular projection ของประเทศฟินแลนด์ เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ค่าเริ่มต้นหรือแผนที่ใกล้เคียงด้วยสัญลักษณ์หรือข้อความโดยใช้ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูด

การใช้งาน

เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ "Finland" ลงในแม่แบบต่าง ๆ ด้านล่าง จะใช้ค่านิยามจากมอดูลนี้

ค่านิยาม

 • name = ฟินแลนด์
  ชื่อที่ใช้ในคำอธิบายแผนที่ค่าเริ่มต้น (default map)
 • image = Finland adm location map.svg
  ภาพแผนที่ค่าเริ่มต้น ไม่ต้องใส่ "Image:" หรือ "File:" (หรือ "ภาพ:" หรือ "ไฟล์:")
 • image1 = Finland rel location map.png
  ภาพแผนที่ทางเลือก (alternative map) มักจะเป็นแผนที่ภูมิประเทศ (relief map) ซึ่งกำหนดให้แสดงได้โดยใช้พารามิเตอร์ relief หรือ AlternativeMap
 • x = 100*(0.5 + 1 / (1020/1643) / 10.75*(91.711356535015-($1))*sin(0.015816248061521 *($2-25.5)))
  An expression to calculate a location on the map via its longitude; evaluates as 0 along the left edge and 100 along the right edge
 • y = 100/10.75 * (-21.461356535015 + (91.711356535015-($1))*cos(0.015816248061521 *($2-25.5)))
  An expression to calculate a location on the map via its latitude; evaluates as 0 along the top edge and 100 along the bottom edge

แผนที่ทางเลือก (Alternative map)

The {{Location map}}, {{Location map many}}, and {{Location map+}} templates have parameters to specify an alternative map image. The map displayed as image1 can be used with the relief or AlternativeMap parameters. Examples may be found below or in the following:

ตัวอย่างการใช้ในแม่แบบตำแหน่งบนแผนที่ (location map)

แม่แบบ Location map ใช้แผนที่ปกติ (image)

เฮลซิงกิตั้งอยู่ในฟินแลนด์
เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
{{Location map | Finland
| width  = 180
| lat_deg = 60.171
| lon_deg = 24.938
| label  = เฮลซิงกิ
}}

แม่แบบ Location map many ใช้แผนที่ภูมิประเทศ (image1)

Location map/data/Finlandตั้งอยู่ในฟินแลนด์
เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ
อีวาโล
อีวาโล
เมืองในประเทศฟินแลนด์
{{Location map many | Finland
| relief  = yes
| width  = 180
| caption = เมืองในประเทศฟินแลนด์
| lat1_deg = 60.17
| lon1_deg = 24.94
| label1  = เฮลซิงกิ
| lat2_deg = 68.65
| lon2_deg = 27.55
| label2  = อีวาโล
}}

แม่แบบ Location map+ ใช้แผนที่ AlternativeMap

Location map/data/Finlandตั้งอยู่ในฟินแลนด์
เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ
อีวาโล
อีวาโล
เมืองในประเทศฟินแลนด์
{{Location map+ | Finland
| AlternativeMap = Finland rel location map.png
| width  = 180
| caption = เมืองในประเทศฟินแลนด์
| places =
 {{Location map~ | Finland
 | lat_deg = 60.17
 | lon_deg = 24.94
 | label  = เฮลซิงกิ
 }}
 {{Location map~ | Finland
 | lat_deg = 68.65
 | lon_deg = 27.55
 | label  = อีวาโล
 }}
}}

ดูเพิ่ม

แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
 • แม่แบบ:Location map แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ 1 ตำแหน่งโดยใช้ค่าละติจูดและลองจิจูด
 • แม่แบบ:Location map many แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้สูงสุด 9 ตำแหน่ง
 • แม่แบบ:Location map+ แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ไม่จำกัดจำนวน
การสร้างค่านิยามแผนที่ใหม่
แม่แบบกล่องข้อมูล (Infobox template) ที่ใช้แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
List

return {
	name = 'ฟินแลนด์',
	y = '100/10.75 * (-21.461356535015 + (91.711356535015-($1))*cos(0.015816248061521 *($2-25.5)))',
	x = '100*(0.5 + 1 / (1020/1643) / 10.75*(91.711356535015-($1))*sin(0.015816248061521 *($2-25.5)))',
	image = 'Finland adm location map.svg',
	image1 = 'Finland rel location map.png',
	defaultscale = 0.5
}