มอดูล:Location map/data/Canada Alberta

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
แผนที่ที่ตั้งของรัฐแอลเบอร์ตา
name รัฐแอลเบอร์ตา
x 50 + 796 * 0.5 * ln( ( 1 + cos($1*(pi/180))*sin(($2+115)*(pi/180)) ) / ( 1 - cos($1*(pi/180))*sin(($2+115)*(pi/180)) ) )
y 516.2 - 489*(atan(tan($1*(pi/180))/cos(($2+115)*(pi/180)))+0)
image Alberta County Point Locator.svg
image1 Canada Alberta relief location map - transverse mercator proj.svg

มอดูล:Location map/data/Canada Alberta คือมอดูลนิยามแผนที่แบบ equirectangular projection ของรัฐแอลเบอร์ตา เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งบนแผนที่ค่าเริ่มต้นหรือแผนที่ใกล้เคียงด้วยสัญลักษณ์หรือข้อความโดยใช้ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูด

การใช้งาน

เมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ "Canada Alberta" ลงในแม่แบบต่าง ๆ ด้านล่าง จะใช้ค่านิยามจากมอดูลนี้

ค่านิยาม

 • name = รัฐแอลเบอร์ตา
  ชื่อที่ใช้ในคำอธิบายแผนที่ค่าเริ่มต้น (default map)
 • image = Alberta County Point Locator.svg
  ภาพแผนที่ค่าเริ่มต้น ไม่ต้องใส่ "Image:" หรือ "File:" (หรือ "ภาพ:" หรือ "ไฟล์:")
 • image1 = Canada Alberta relief location map - transverse mercator proj.svg
  ภาพแผนที่ทางเลือก (alternative map) มักจะเป็นแผนที่ภูมิประเทศ (relief map) ซึ่งกำหนดให้แสดงได้โดยใช้พารามิเตอร์ relief หรือ AlternativeMap
 • x = 50 + 796 * 0.5 * ln( ( 1 + cos($1*(pi/180))*sin(($2+115)*(pi/180)) ) / ( 1 - cos($1*(pi/180))*sin(($2+115)*(pi/180)) ) )
  An expression to calculate a location on the map via its longitude; evaluates as 0 along the left edge and 100 along the right edge
 • y = 516.2 - 489*(atan(tan($1*(pi/180))/cos(($2+115)*(pi/180)))+0)
  An expression to calculate a location on the map via its latitude; evaluates as 0 along the top edge and 100 along the bottom edge

แผนที่ทางเลือก (Alternative map)

The {{Location map}}, {{Location map many}}, and {{Location map+}} templates have parameters to specify an alternative map image. The map displayed as image1 can be used with the relief or AlternativeMap parameters. Examples may be found below or in the following:


ดูเพิ่ม

แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
 • แม่แบบ:Location map แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ 1 ตำแหน่งโดยใช้ค่าละติจูดและลองจิจูด
 • แม่แบบ:Location map many แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้สูงสุด 9 ตำแหน่ง
 • แม่แบบ:Location map+ แสดงสัญลักษณ์และข้อความบนแผนที่ได้ไม่จำกัดจำนวน
การสร้างค่านิยามแผนที่ใหม่
แม่แบบกล่องข้อมูล (Infobox template) ที่ใช้แม่แบบตำแหน่งบนแผนที่
List

return {
	name = 'รัฐแอลเบอร์ตา',
	x = '50 + 796 * 0.5 * ln( ( 1 + cos($1*(pi/180))*sin(($2+115)*(pi/180)) ) / ( 1 - cos($1*(pi/180))*sin(($2+115)*(pi/180)) ) )',
	y = '516.2 - 489*(atan(tan($1*(pi/180))/cos(($2+115)*(pi/180)))+0)',
	image = 'Alberta County Point Locator.svg',
	image1 = 'Canada Alberta relief location map - transverse mercator proj.svg'
}