ภาษาโย้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาษาโย้ย
ประเทศที่มีการพูดประเทศไทย ลาว
จำนวนผู้พูด50,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรไทย (โดยพฤตินัย)
อักษรไทน้อย/อักษรธรรมลาว (อดีต)
รหัสภาษา
ISO 639-3yoy

ภาษาโย้ย เป็นภาษาในตระกูลภาษาขร้า-ไท ผู้พูดภาษานี้ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย และในประเทศลาว มีผู้พูดในประเทศไทยประมาณ 50,000 คน (พ.ศ. 2547)[1] พูดภาษาไทยถิ่นอีสานได้ด้วย

ภาษาโย้ยมีไวยากรณ์คล้ายกับภาษาไทยถิ่นอีสานแต่ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่เดิมใช้คู่กับอักษรธรรมลาวและอักษรไทน้อยซึ่งเป็นตัวอักษรของอาณาจักรล้านช้าง

ภาษาโย้ย พูดโดยชาวโย้ย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งที่พบทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง คาดการณ์ว่า ชื่อภาษา " โย้ย " น่าจะมาจากลักษณะการออกเสียงพยางค์ที่ยืดยาว กว่าภาษาอื่่นๆในท้องถิ่นใกล้เคียง ซึ่งตรงข้ามกับภาษาย้อ ที่น่าจะแปลว่า ย่อ สั้น ที่

เป็นลักษณะการใช้พยางค์ การออกเสียงสั้นกว่า (ไม่มีเเหล่งอ้างอิงเป็นเพียงทฤษฎีของผู้เขียนเอง)

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์[แก้]

การกระจายตัวของกลุ่มผู้พูดภาษาโย้ยในประเทศไทย

อ้างอิง[แก้]

  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.
  1. สุวิไล เปรมศรีรัตน์. แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย Ethnolinguistic maps of Thailand. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2547.