ภาวิณี อินชมภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาวิณี อินชมภู
เกิด ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า

อาจารย์ภาวิณี อินชมภู ภูมิสถาปนิกชาวไทย อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อจนจบปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา อาจารย์ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา หัวข้อเกี่ยวกับสวนสาธารณะ อาจารย์เป็นหนึ่งในนักวิชาการรุ่นใหม่ ที่ผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๑๓, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๗๓, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๑๘, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕