ฟังก์ชันการผลิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ฟังก์ชัน

ในทาง เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการผลิต ที่ได้เอาเข้าในกระบวนการผลิต และ ผลผลิต

รูปแบบของฟังก์ชันการผลิต แบบ สมการคณิตศาสตร์[แก้]

ฟังก์ชันสามารถแสดงได้โดยหลายรูปแบบทางสมการ

แบบพื้นฐาน
Q = f(X_1,X_2,X_3,...,X_n)
โดยที่:
Q = ผลผลิต
X_1,X_2,X_3,...,X_n = ปัจจัยการผลิต (เช่น ทุน แรงงาน ดิน และ วัตถุดิบอื่น ๆ)
แบบสมการเส้นตรง

Q=a+b X_1+c X_2+d X_3, ...

โดยที่:
a, b, c, และ d คือ สัมประสิทธิ์ กำหนดจากประสบการณ์
นอกจากนี้ยังมีแบบคอบบ์ ดักลาส (Cobb-Douglas)
Q = aX_1^b X_2^c
โดยที่: X_1 และ X_2 แสดงถึงปัจจัยในการผลิต

ดูเพิ่ม[แก้]