ฟังก์ชันการผลิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ฟังก์ชัน

ในทาง เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการผลิต ที่ได้เอาเข้าในกระบวนการผลิต และ ผลผลิต

รูปแบบของฟังก์ชันการผลิต แบบ สมการคณิตศาสตร์[แก้]

ฟังก์ชันสามารถแสดงได้โดยหลายรูปแบบทางสมการ

แบบพื้นฐาน
โดยที่:
ผลผลิต
ปัจจัยการผลิต (เช่น ทุน แรงงาน ดิน และ วัตถุดิบอื่น ๆ)
แบบสมการเส้นตรง

โดยที่:
และ คือ สัมประสิทธิ์ กำหนดจากประสบการณ์
นอกจากนี้ยังมีแบบคอบบ์ ดักลาส (Cobb-Douglas)
โดยที่: และ แสดงถึงปัจจัยในการผลิต

ดูเพิ่ม[แก้]