พูดคุย:สุรา

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุรา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ผัก และผลไม้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สุรา หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์?[แก้]

สุรา กับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี่อย่างเดียวกันรึเปล่าครับ ? --Pi@k 04:15, 18 ตุลาคม 2006 (UTC)

ที่ผมเคยได้ยินมา สุรา จะหมายถึงเฉพาะ เหล้ากลั่น นะครับ โดยเหล้าจะแบ่งเป็นเหล้ากลั่นกับเหล้าหมัก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะใกล้เคียงกับเหล้ามากกว่า แต่ไม่รู้ว่าคำว่า เหล้า จะรวม เบียร์ ไวน์ เข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจ อาจต้องลองถามท่านอื่นดูครับ --Manop | พูดคุย - 04:22, 18 ตุลาคม 2006 (UTC)
สุรา นี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบกลั่น, เมรัย คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ ไม่กลั่น ส่วนเหล้า คือ น้ำเมาที่กลั่น หรือหมักแล้ว ครับ แต่ถ้าให้ดี ต้องดู กฎหมายสรรพสามิต --ธวัชชัย 04:37, 18 ตุลาคม 2006 (UTC)
ถ้าอย่างนั้นเสนอว่าบทความนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตรงกับลิงก์ข้ามภาษาด้วย) แล้วเอาเรื่องสุราหรือเหล้าไปเป็นหัวข้อย่อยในบทความ ดีไหมครับ --Pi@k 04:45, 18 ตุลาคม 2006 (UTC)


ฝากข้อมูล[แก้]

น้ำส่า หมายถึง น้ำที่ได้จากการหมักก่อนนําไปผ่านกระบวนการกลั่นแยกแอลกอฮอล์

 • สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แตไมเกิน 80 ดีกรี
 • สุรากลั่น หมายถึง สุราที่ได้จากการกลั่นน้ำส่าเป็นสุราหรือกลั่นน้ำส่าเป็นแอลกอฮอล์ก่อน แล้วปรุงแต่งให้เป็นสุรา
 • สุราขาว หมายถึง สุราที่กลั่นได้จากน้ำส่าที่หมักด้วยวัตถุดิบประเภทแป้ง,น้ําตาลและ/หรือกากน้ําตาล ที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่เกิน 80 %(ดีกรี) ในการบรรจุเพื่อจําหน่ายต้องปรุงแต่งให้มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่เกิน 40 %(ดีกรี)
ประเภทของสุรา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบ่งสุราเป็น 2 ประเภท คือ

 • 1. เมรัย (Fermented Liquors) : เป็นผลิตผลที่ได้จากการหมักส่าให้เกิดเป็นน้ำเมา มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มากน้อยตามต้องการและไม้มีการกลั่น แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ
  • 1). ได้จากการหมักส่าจากเมล็ดธัญพืช เช่น เบียร์ , สาเก เป็นต้น
  • 2). ได้จากการหมักส่าจากผลไม้หรือน้ำตาลจากพืช เช่น ไวน์ เป็นต้น
  • 3). ได้จากเมรัยชนิดที่ 1 และ/หรือชนิดที่ 2 ที่ผสมยาปรุงแต่งสี กลิ่น รส
 • 2. สุรากลั่น (Distilled Liquors) : ผลที่ได้จากการหมักส่าให้เกิดแรงแอลกอฮอล์แล้วกลั่น แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
  • 1). เป็นสุราที่กลั่นโดยตรงเพื่อให้ได้กลิ่น รสเฉพาะจากวัตถุดิบนั้น เช่น สุราขาว วอดก้า เป็นต้น
  • 2). เป็นสุรากลั่นหรือแอลกอฮอล์ผสมปรุงแต่งสี กลิ่น รสและมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ตามต้องการ
  • 3). ใช้สุรากลั่นและ/หรือแอลกอฮอล์ที่นํามาปรุงแต่งโดยมีกรรมวิธีเก็บไว้นานเพื่อให้มีคุณภาพดี แล้วปรุงแต่งสี กลิ่น รสและมีเปอรเซ็นแอลกอฮอล์ตามต้องการ เช่น วิสกี้ , บรั่นดี เป็นต้น

จาก http://www.en.kku.ac.th/engineer/project/files/ChE2003-05-51-1-%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%A1%C5%D1%E8%B9%CA%D8%C3%D2%BE%D7%E9%B9%BA%E9%D2%B9.pdf

--ธวัชชัย 05:04, 18 ตุลาคม 2006 (UTC)