พูดคุย:สมเด็จพระอินทราชา

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Héraldique meuble couronne royale allemande.svg สมเด็จพระอินทราชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สมเด็จพระอินทราชา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  P history.svg สมเด็จพระอินทราชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สมเด็จพระอินทราชา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  PortalTH onlylogo.png สมเด็จพระอินทราชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สมเด็จพระอินทราชา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
  Héraldique meuble couronne royale allemande.svg สมเด็จพระอินทราชา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สมเด็จพระอินทราชา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
   โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

  ชื่อบทความ[แก้]

  ชื่อบความนี้น่าจะเปลี่ยนจาก "สมเด็จพระอินราชาธิราช" เป็น "สมเด็จพระอินทราชาธิราช" มากกว่า เพราะถ้าเขียนว่า "อิน"อย่างทีเป็นชื่อบทความแล้วดูจะไปกันไม่ได้กับสร้อยพระนามที่เป็นภาษาสันสกฤต ถ้าเขียนว่า "อินท" ตามรูปภาษาบาลีดูจะไปกันได้ดีกว่า ทั้งพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระองค์ที่ว่า "สมเด็จพระนครินทราธิราช" นั้นก็เป็นสมาสระหว่าคำว่า นคร + อินทร ในภาษาสันสกฤตด้วย (คำว่า อินท หรือ อินทร์นี้แปลได้ 2 นัย นัยหนึ่งว่าพระอินทร์ นัยหนึ่งว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับ)202.12.97.114 05:09, 26 มกราคม 2007 (UTC)

  ผมเห็นในหลายตำราก็เขียนดังที่เสนอให้เปลี่ยนครับ แต่จากบทความ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย บอกว่าเป็นพระนามที่ปรากฏในสารานุกรมของราชบัณฑิตยสถานปี 2549 จึงไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ชื่อนี้เป็นหลักหรือไม่อย่างไร --Pi@k 09:21, 26 มกราคม 2007 (UTC)